Desinfektion och Hygien

Med produkter från dotterbolaget BODE Chemie, kan HARTMANN erbjuda sina kunder inom vården och industrin ett omfattande sortiment av desinfektions- och hygienprodukter, som skyddar personal, patienter och andra från infektioner och kontaminering.