bg-country-switch bg-country-switch
Inkontinens

Välbefinnande - Harmonisk tack vare god nattsömn

På Säbyhemmet i Salem, i södra delarna av Stockholm, gjorde man under våren 2016 en nystart när det gäller arbetet med inkontinens och kvalitetssäkring för alla boenden på de fyra avdelningarna. Det handlade om att prova ut rätt typ av skydd för varje individ genom mätning, vägning, användning i praktiken och upp levd komfort.

”Vi har slagit fast att kvalitetssäkringen är ett ständigt pågående arbete, där man behöver göra kontroller och uppföljningar för att försäkra sig om att våra vårdtagare har rätt inkontinensskydd” säger Isabelle Åberg, en av boendets två sjuksköterskor, som till sin hjälp har ett inkontinensombud per avdelning. Isabelle fortsätter: ”Det är lätt att det blir slentrian och bekvämlighet från personalens sida när man ska välja skydd. Man tar ett stort skydd för att vara på den säkra sidan. Men det handlar om respekt för individen, när man behöver ett skydd så ska det vara bekvämt att bära det.”

Skapar livskvalitet
Att välja rätt skydd innebär att hitta en pro¬dukt som sitter bekvämt och har rätt absorp¬tionskapacitet. Det ger också livskvalitet för vårdtagaren att kunna ha ett diskret skydd, som inte syns. En kvinna vill kanske kunna använda en trosa ovanpå skyddet för att inte känna sig ”naken” när hon bär kjol eller klänning.

Utbildning för ökad förståelse
På Säbyhemmet samordnades kvalitets-säkringsarbetet med inkontinensutbildning för undersköterskorna. Detta för att öka förståelsen för vad inkontinens är, hur viktigt det är att använda sig av toaletträning och att förskrivet skydd används och hur det ska appliceras. Just appliceringen är en mycket viktig del. Hur skyddet hanteras, att man skål¬formar skyddet för optimal passform och att det sitter som det ska för att minska riskerna för läckage.

Harmoni och välbefinnande
Gulalay Kameen är undersköterska och inkontinensombud på en av avdelningarna på Säbyhemmet och delar med sig av sina erfarenheter vid utprovning av nytt skydd till en vårdtagare: ”Vi har en kvinna som är mycket rörlig och orolig, med resultatet att inkontinensskyddet läckte. Vi provade flera olika varianter och fabrikat innan vi testade HARTMANNs MoliCare Premium Elastic. Det satt perfekt, tack vare att det är så mjukt och följsamt. Dessutom är skyddet lätt att applicera, det går snabbt och är mycket enklare att sätta på plats än andra, då det har bra stretch. Patienten är svår vid byten och då är det viktigt att man på ett enkelt sätt får skyddet på plats och kan fästa det. Vi märker stor skillnad på kvinnans uppträdande, nu är hon lugnare och kommer mer till ro, både dagtid och om nätterna. Det kan man ju förstå själv, att man blir mer harmonisk om man slipper vakna av att det är vått i sängen.”

Behaglig sömn
Att de boende får en behaglig nattsömn är något som personalen på Säbyhemmet värnar om. Byten är noterade på varje boendes omvårdnadskort och man byter bara om det verkligen behövs under natten. De gör försiktiga och diskreta kontroller och gör noteringar om när byten skett.

Bättre arbetsmiljö
”För oss i personalen kan man säga att det är en arbetsmiljöfråga, att vi använder oss av produkter som är lättjobbade och därigenom eliminerar eller minskar arbetsmoment med dålig arbetsställning. Jag märker stor skillnad med MoliCare Premium Elastic. När bytet i sängen går snabbare mår min rygg mycket bättre” säger Gulalay.

Bätte för ekonomin och miljön
Nina Fagerlund är undersköterska och den som har hand om beställningarna och förråden av inkontinensprodukter: ”Efter vår nystart under sommaren fick vi snabbt feedback från ledningen när det gäller kostnadssidan. Vi hade drastiskt sänkt kostnaderna för inkontinensprodukter. Dessutom blir det en miljö-fråga – ett mindre skydd förbrukar mindre resurser. Vi använder en hel del olika produkter med olika fabrikat, men jag tycker ändå att det går smidigt att beställa och hantera vårt eget lager. Jag gör beställningar en gång i månaden. Men viktigast är ju ändå individens upplevelse.”

Få med alla på samma tanke
Att byta skydd möts ofta med skepsis av såväl vårdtagare som personal. Vårdtagaren känner kanske osäkerhet med ett mindre skydd och att det känns annorlunda, även om det både sitter skönare och ökar rörligheten. Från undersköterskorna hörs ofta kommentarer som att ”det lilla skyddet kan aldrig räcka, det kommer att läcka”. Men det är just det, det kommer inte läcka då det är individuellt utprovat för såväl anatomi som urinmängd. Inkontinensombuden och de förskrivande sjuksköterskorna har där ett viktigt arbete att göra för att övertyga och motivera.

Kvalitetsarbete som gett eko
Arbetet på Säbyhemmet har gett eko i kommunen och man ses som en förebild och föregångare när det gäller inkontinensarbetet. Nu hör sjuksköterskor och inkontinensombud av sig från andra boenden och vill veta hur Säbyhemmet jobbar, för att själva vidareutveckla sina verksamheter.

Lite mer om Säbyhemmet
Säbyhemmet i Salem är ett vård- och omsorgsboende som ligger i anslutning till Salems Centrum. Det finns tre demensavdelningar, en somatisk och en avdelning för korttidsboende. Man bedriver också dagverksamhet. Dagen då vi är på besök hörs musik från samlingsrummet på entréplanet och när vi tittar förbi så pågår där gymnastik för såväl de boende som några närboende pensionärer som tagit sig hit för samvaro.