bg-country-switch bg-country-switch

Legal info

Last Update: October 1st, 2021

Legal information och ansvarsfriskrivning

Imprint
Imprint, copyright och villkor för www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 33 ANDERSTORP
Växel: +46 371 58 74 00
Fax: +46 371 58 74 45
E-Mail: info@hartmann.se

Ansvarig utgivare:
Jaime Hauan

Innehåll
www.hartmann.se innehåller information om produkter och erbjudanden från HARTMANN-ScandiCare AB. De produkter som beskrivs på denna sajt, kan endast köpas från HARTMANN-ScandiCare AB och kampanjerna på denna sajt gäller endast i länder där den relevanta kampanjen specifikt anges som aktuell. HARTMANN-ScandiCare AB förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, förändra produkter, förpackningsenheter, specifikationer och tillgänglighet.

Användning av cookies
HARTMANN-ScandiCare AB använder cookie-teknik för att kartlägga dina rörelser på HARTMANN-ScandiCare AB-sajten. På så sätt kan företaget registrera användarnas aktiviteter därigenom utvärdera och förbättra HARTMANN-ScandiCare AB-sajten, så att den uppfyller dina önskemål i större utsträckning. HARTMANN-ScandiCare AB använder inte denna teknik för att skapa register över enskilda användare och ingen specifik information om dig sparas eller används. Du kan ställa in din webbläsare på att inte spara cookies eller på att du ska meddelas om när cookies skickas.

Personuppgifter/användaruppgifter
Alla personuppgifter som du skickar till HARTMANN-ScandiCare AB, kommer enbart att användas av företaget för att optimera dess tjänster. HARTMANN-ScandiCare AB gör allt för att insamling, sändning och lagring av personuppgifter ska ske på ett säkert sätt och i enlighet med svensk lagstiftning. HARTMANN-ScandiCare AB kommer inte att använda dina personuppgifter för att skicka uppgifter eller information som du inte bett om och HARTMANN-ScandiCare AB kommer inte heller att sälja uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Copyright
All information på www.hartmann.se är skyddad av upphovsrättslagen. Du har enbart rätt att använda information, text, foton och bilder på denna sajt för personligt, icke-kommersiellt, bruk och du har inte rätt att reproducera, anpassa eller skicka hela eller delar av dem, ej heller ge tillstånd till publicering, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från HARTMANN-ScandiCare AB.

Varumärken
Samtliga varumärken, logotyper och serviceuppgifter på denna sajt tillhör HARTMANN AG och HARTMANN-ScandiCare AB eller tredje part. De får ej användas, laddas ned, kopieras eller spridas utan att skriftligt tillstånd först erhållits från HARTMANN-ScandiCare AB.

Länkar
HARTMANN-ScandiCare AB-sajten kan innehålla länkar till andra, helt oberoende webbsajter. HARTMANN-ScandiCare AB lämnar ingen som helst garanti för noggrannheten, fullständigheten eller äktheten hos den information som återges på en annan webbplats som du kommit till via dessa länkar. Riskerna som är förknippade med ett besök på en sådan kopplad webbsajt bärs helt och fullt av besökaren.

Ansvarsfriskrivning
HARTMANN-ScandiCare AB reserverar sig för eventuella fel i informationen på denna sida och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera sådan information.
HARTMANN-ScandiCare AB avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som är följden av att sajten använts på något sätt, detta omfattar även ansvar för skador som orsakats på grund av datorvirus eller genom felaktig användning av innehållet på sajten.

Anpassning av policyn
HARTMANN-ScandiCare AB förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna friskrivningsregel med avseende på aktuella affärsmässiga aktiviteter och uppmanar därför besökarna på denna sida att regelbundet kontrollera om reglerna förändrats.