bg-country-switch bg-country-switch

Allmänna villkor

Dessa villkor tillämpas om inget annat överenskommes

Priser
Varornas pris är exklusive moms.

Minsta beställningsbara enhet
Minsta beställningsbara enhet är i normalfallet en transportkartong.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans utskriftsdatum.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8%.

Beställning
Beställningar kan ske via telefon, fax eller e-mail. Normal leveranstid på lagerlagda artiklar är 5 dagar.
På order understigande 1500 kronor exklusive moms tillkommer en småorderavgift på 150 kronor.

Leveransvillkor
Leverans från Hartmann-ScandiCare AB sker Ex Works. I samband med extratjänster debiteras beställaren enligt överenskommelse. Leveransförsening eller utebliven leverans orsakad av HARTMANN-ScandiCare AB ersätts i första hand av HARTMANN-ScandiCare med likvärdig produkt, om inte annat avtalats mellan parterna.

Reklamationer/Returer
Reklamationer orsakade av HARTMANN-ScandiCare, eller av HARTMANN-ScandiCare anlitad transportör skall reklameras till HARTMANN-ScandiCare kundservice per telefon eller fax inom tio (10) leveransdagar från leveransdatum.

HARTMANN-ScandiCare ombesörjer och bekostar eventuell returtransport samt ersättningsleverans.
HARTMANN-ScandiCare garanterar att felaktiga produkter ersätts kostnadsfritt inkluderande även kostnader för brådskande leveranser föranledda av felaktiga produkter och/eller leveransförseningar.
HARTMANN-ScandiCare tillhandahåller returfraktsedel.

Returer som ej beror på felbeställning accepteras inom en månad från leveransdatum.
Vid retur kontaktas kundtjänst på tel. 0371-58 74 00.

Gods skickas (om inget annat överenskommes) till:
HARTMANN-ScandiCare AB
Depågatan 2
334 33 Anderstorp

Användande och hantering
Samtliga produkter skall användas för därför avsett ändamål.
Samtliga produkter skall hanteras/lagerhållas och transporteras på korrekt sätt

Allmänna tillsynsvillkor

Svenska / Swedish

Generelle, regulatoriske betingelser

Dansk / Danish

Allmenne regulative betingelser 

Norsk / Norwegian