Stoma Care

En säker och bekväm benfixering när man som mest behöver den spelar stor roll för funktionen men också för livskvaliteten. Med ett brett sortiment av olika varianter och storlekar för fixering av urinuppsamlingspåsar finns det en lösning för alla olika behov.