A care taker is bandaging a woman's leg
Sårbehandling

Tänk om färre förband skulle betyda snabbare sårläkning?

Vårt unika behandlingskoncept HydroTherapy är bara ett exempel på helhetssynen i vår innovationsstrategi.

På HARTMANN är vi fast beslutna att använda den kunskap vi fått under de senaste 100 åren till att erbjuda innovationer och förbättringar inom områdena sår- och kompressionsbehandling – för vårdpersonal, hälsoekonomer och patienter. Under de senaste tio åren har vi utvecklat kompresser från ”täcka och absorbera” till terapeutiska produkter som aktivt främjar sårläkning.

Utveckla produkter för snabbare och effektivare sårläkning

Upprepade byten av sårförband innebär praktiska och ekonomiska konsekvenser för vårdgivaren samt obehag och större risk för komplikationer för vårdtagaren. HARTMANNs unika behandlingskoncept HydroTherapy består av endast två sårförband, HydroClean och HydroTac, som används efter varandra för att underlätta sårläkningen genom rengöring, granulering och epitialisering.

Från undertrycksbehandling till klassisk sårbehandling

Hartmann surgical products

HARTMANN erbjuder ett omfattande produktsortiment för sårbehandling: Hydroaktiva sårförband (polyakrylat, skum, alginater, hydrokolloider, hydrogel), salvkompresser, absorptionsförband (extra- och högabsorberande), postoperativa sårförband (vattentät/transparent, absorberande och högabsorberande), Häftande fixering (vattentät/transparent, kraftig vidhäftning, tejp på spole, sporttejp), icke-häftande fixering (icke kohesiva, nät- och tubförband), gasväv (non-woventorkar, specialformer, kanylfixering)

HARTMANNs kompressions- och stödprodukter består av: Kompressionsbindor och polstring.