doctor smiling doctor smiling
Operation

CPT – Individuella lösningar för kunden

CPT är specialtillverkade sterila set som innehåller engångskomponenter som exempelvis drapering, operationsbeklädnad, säkerhetsprodukter med mera som kunden önskar för ett kirurgiskt specifikt ingrepp. Setet tas fram i nära samarbete mellan Hartmanns specialister och kunden för att säkerställa att setet uppfyller kundens behov. 

Hartmann erbjuder ett brett urval av komponenter till bästa möjliga kvalitet och pris med tillförlitliga leveranser och hög servicenivå. Vi kan erbjuda över 3 000 komponenter som aktualiseras kontinuerligt.

Vilka fördelar har CPT?

individual sets with surgical instruments to save time

Kostnadsbesparing och ökad effektivitet

 • CPT set sparar tid och pengar såväl vid preoperativ förberedelse av salen som vid beställning av produkter, kontroll av lagernivåer och annat logistiskt arbete.
 • Genom att ta bort arbete med att öppna individuella produkter frigörs tid och flera kirurgiska ingrepp kan utföras. Denna tidsbesparing och effektivitetshöjning gagnar patienterna och förbättrar vårdkvaliteten.

Förbättra personal- och patientsäkerheten

 • Full spårbarhet för alla komponenter som ingår i setet
 • Alla komponenter i setet genomgår strikt reglerade utvärderings- och valideringsprocesser för att garantera maximal kvalitet och säkerhet
 • Färre förpackningar att öppna innebär färre aseptiska fel
 • Bättre arbetsmiljö med mindre hantering av material
 • Minskad exponeringstid eftersom patientens tid i operationssalen blir kortare
 • Ett kundanpassat set är en del av kvalitetssäkringen eftersom det innebär en standardisering av ingreppet.

Effektivare personal

 • Alla nödvändiga komponenter finns på plats inför operationer
 • Personalen kan koncentrera sig på sina andra uppgifter

Förbättrad tillförlitlighet och överblick

 • De rätta komponenterna finns alltid på plats
 • CPT seten ger en tillförlitlig tillgång och servicenivå.

Minskad miljöpåverkan

 • Minimera förpackningsavfallet från singelpackade komponenter
 • Minimera avfallet från felupptagna singelpackade komponenter
 • Rätt konfiguration på operations set minimerar avfallet i form av oanvända komponenter

Utmaningar

Hartmann individual product sets for surgeries

För att CPT skall fungera optimalt måste det anpassas till sjukhusets och arbetslagets rutiner.

HARTMANN arbetar tillsammans med vården för att ta fram en detaljerad analys av de behov som finns – före, under och efter ingreppet – för att ta fram effektiva lösningar och kostnadsbesparande CPT-set.