bg-country-switch bg-country-switch
Operation

Minska risken för sårinfektioner med rätt operationsmaterial

Olika typer av operationer innebär olika infektionsrisker. Långa komplexa operationer med stora mängder vätska innebär en högre risk medan risken är lägre vid mindre vätskande operationer men fortfarande inte obetydlig.

Trots noggrann hygienstandard och sedvanlig antibiotikaprofylax förekommer infektion i 1 - 5% av alla operationer.

För de patienter som drabbas leder detta till onödiga komplikationer.

Doctor pointing at a screen

Patientvård och hälsoekonomi

Att minska infektionsrisken handlar främst om patientvård men det är också en grundläggande fråga i sjukhusets hälsoekonomi.

En studie från University Hospital of Wisconsin USA, visar att förlängda sjukhusvistelser som krävs för att behandla postoperativa infektioner utgör en betydande kostnadsfaktor i sjukhusens ekonomi.

Engångs- eller flergångsmaterial?

Engångsmaterial är att föredra framför flergångsmaterial ur infektionssynpunkt och hälsoekonomi. Det viktigaste skälet är att använda engångsmaterial är att man slipper det tids- och kostnadskrävande arbetet med rengöring för att kunna återanvända flergångsprodukterna. Denna flexibilitet gör att sjukhusen kan välja säkra och kostnadseffektiva standardprodukter för olika typer av operationer. Draperingsmaterial och operationskläder kan skräddarsys utifrån sjukhusens behov för de olika kirurgiska specialiteterna vad gäller materialkvalitet och produktdesign.

SS - EN Standarder
Engångs- och flergångsmaterial omfattas av Standard EN 13795. Syftet är hindra smitta mellan patient och personal i operationssalen.
Standard ISO 9073 - 10 avser fibersläpp i både vått och torrt tillstånd.
Standard EN 20811 samt EN ISO 22610 avser motståndskraft mot genomträngning av vätska och våt mikrobiell penetration.

A surgeon is operating