Telasorb®

Predprané jednorázové rúško pre laparotómiu so zašitým RTG čipom.
  • Products
  • Application
  • Documents
  • Multimedia

Products

106639
Predpranej brušné rúška na jednorazové použitie, 20 vlákien, s našitými Telatrast-röntgen kontrastnými telieskami a tkanicami. V nesterilné verzii s 5-ti brušnými rúškami v jednom balení, v sterilnej verzii ako súčasť tzv modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.

Telasorb®

Predprané brušné rúška na jednorazové použitie, s našitými Telatrast-röntgenkontrastnými telieskami a šnúrkami.

sterilné, v 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
4530180
Obsah
1 balenie of 12 x 5 ks
EAN
4052199534145
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4052199534152
Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
4532418
Obsah
1 balenie of 24 x 2 ks
EAN
4049500453240
Obsah
1 kartón of 6 balenia
EAN
4049500972895
Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
4535418
Obsah
1 balenie of 16 x 5 ks
EAN
4049500453547
Obsah
1 kartón of 6 balenia
EAN
4049500972932

sterilné, v 6 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
4530190
Obsah
1 balenie of 9 x 5 ks
EAN
4052199534190
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4052199534206

sterilné, ve 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 45 cm x 45 cm
číslo výrobku
4532437
Obsah
1 balenie of 12 x 2 ks
EAN
4049500453233
Obsah
1 kartón of 6 balenia
EAN
4049500972901

sterilné, v 4 vrstvách, zelená

Informácie o produktoch v 4 vrstvách, zelená, 50 x 60 cm
číslo výrobku
4542667
Obsah
1 balenie of 13x2 ks
EAN
4049500454667
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4049500972994
Informácie o produktoch 45x45 cm
číslo výrobku
4545437
Obsah
1 balenie of 12x5 ks
EAN
4049500454322
Obsah
1 kartón of 4 balenia
EAN
4052199133690
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilné, v 4 vrstvách, biela
45 x 45 cm
číslo výrobku 4530180
1 balenie of 12 x 5 ks 1 kartón of 4 balenia 4052199534145 4052199534152
20 x 30 cm
číslo výrobku 4532418
1 balenie of 24 x 2 ks 1 kartón of 6 balenia 4049500453240 4049500972895
20 x 30 cm
číslo výrobku 4535418
1 balenie of 16 x 5 ks 1 kartón of 6 balenia 4049500453547 4049500972932
sterilné, v 6 vrstvách, biela
45 x 45 cm
číslo výrobku 4530190
1 balenie of 9 x 5 ks 1 kartón of 4 balenia 4052199534190 4052199534206
sterilné, ve 4 vrstvách, biela
45 cm x 45 cm
číslo výrobku 4532437
1 balenie of 12 x 2 ks 1 kartón of 6 balenia 4049500453233 4049500972901
sterilné, v 4 vrstvách, zelená
v 4 vrstvách, zelená, 50 x 60 cm
číslo výrobku 4542667
1 balenie of 13x2 ks 1 kartón of 4 balenia 4049500454667 4049500972994
45x45 cm
číslo výrobku 4545437
1 balenie of 12x5 ks 1 kartón of 4 balenia 4049500454322 4052199133690

Telasorb® nesterilný

Predeprané brušné rúška s rtg. kontrastným vláknom

nesterilné, v 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
7605418
Obsah
1 kartón of 40 x 5 ks
EAN
4049500926911
Informácie o produktoch 90 cm x 8 cm
číslo výrobku
7605489
ŠÚKL kód
A23402
Obsah
1 balenie of 30 x 5 ks
EAN
4049500306942
Obsah
1 kartón of 1 balenie
EAN
4049500306942

nesterilné, v 4 vrstvách, zelená

Informácie o produktoch 45x45 cm
číslo výrobku
7615437
ŠÚKL kód
A23403
Obsah
1 kartón of 24x5 ks
EAN
4049500926850
Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
7615637
ŠÚKL kód
A23406
Obsah
1 kartón of 20 x 5 ks
EAN
4049500926898
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
nesterilné, v 4 vrstvách, biela
20 x 30 cm
číslo výrobku 7605418
1 kartón of 40 x 5 ks 4049500926911
90 cm x 8 cm
číslo výrobku 7605489
ŠÚKL kód A23402
1 balenie of 30 x 5 ks 1 kartón of 1 balenie 4049500306942 4049500306942
nesterilné, v 4 vrstvách, zelená
45x45 cm
číslo výrobku 7615437
ŠÚKL kód A23403
1 kartón of 24x5 ks 4049500926850
45 x 45 cm
číslo výrobku 7615637
ŠÚKL kód A23406
1 kartón of 20 x 5 ks 4049500926898

Application

106712
Pre zastavenie krvácania a ošetrovanie rán, pre uchopenie alebo udržanie orgánov a tkaniva pri laparotomii.

Documents

ECDOC_100005411.pdf

ECDoCS_Tela-Produkte

ECDOC_100005964.pdf

ECDoCS_Kingstar Xianning_Class IIa

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III