Telasorb®

Predprané jednorázové rúško pre laparotómiu so zašitým RTG čipom.
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Multimedia

Produkty

106639
Predpranej brušné rúška na jednorazové použitie, 20 vlákien, s našitými Telatrast-röntgen kontrastnými telieskami a tkanicami. V nesterilné verzii s 5-ti brušnými rúškami v jednom balení, v sterilnej verzii ako súčasť tzv modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.

Telasorb®

Predprané brušné rúška na jednorazové použitie, s našitými Telatrast-röntgenkontrastnými telieskami a šnúrkami.

sterilné, ve 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 45 cm x 45 cm
číslo výrobku
4532437
Obsah
1 balenie á 12 x 2 ks
EAN
4049500453233
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4049500972901

sterilné, v 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
4535417
Obsah
1 balenie á 16 x 5 ks
EAN
4049500453547
Obsah
1 kartón á 6 balenia
EAN
4049500972932
Informácie o produktoch v 4 vrstvach, biela, 45 x 45 cm
číslo výrobku
4535437
Obsah
1 balenie á 12 x 5 ks
EAN
4049500453325
Obsah
1 kartón á 3 balenia
EAN
4049500972949

sterilné, v 6 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
4535637
Obsah
1 balenie á 9 x 5 ks
EAN
4049500453561
Obsah
1 kartón á 3 balenia
EAN
4049500972956

sterilné, v 4 vrstvách, zelená

Informácie o produktoch v 4 vrstvách, zelená, 50 x 60 cm
číslo výrobku
4542667
Obsah
1 balenie á 13x2 ks
EAN
4049500454667
Obsah
1 kartón á 4 balenia
EAN
4049500972994
Informácie o produktoch 45x45 cm
číslo výrobku
4545437
Obsah
1 balenie á 12x5 ks
EAN
4049500454322
Obsah
1 kartón á 4 balenia
EAN
4052199133690
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sterilné, ve 4 vrstvách, biela
45 cm x 45 cm
číslo výrobku 4532437
1 balenie á 12 x 2 ks 1 kartón á 6 balenia 4049500453233 4049500972901
sterilné, v 4 vrstvách, biela
20 x 30 cm
číslo výrobku 4535417
1 balenie á 16 x 5 ks 1 kartón á 6 balenia 4049500453547 4049500972932
v 4 vrstvach, biela, 45 x 45 cm
číslo výrobku 4535437
1 balenie á 12 x 5 ks 1 kartón á 3 balenia 4049500453325 4049500972949
sterilné, v 6 vrstvách, biela
45 x 45 cm
číslo výrobku 4535637
1 balenie á 9 x 5 ks 1 kartón á 3 balenia 4049500453561 4049500972956
sterilné, v 4 vrstvách, zelená
v 4 vrstvách, zelená, 50 x 60 cm
číslo výrobku 4542667
1 balenie á 13x2 ks 1 kartón á 4 balenia 4049500454667 4049500972994
45x45 cm
číslo výrobku 4545437
1 balenie á 12x5 ks 1 kartón á 4 balenia 4049500454322 4052199133690

Telasorb® nesterilný

Predeprané brušné rúška s rtg. kontrastným vláknom

nesterilné, v 4 vrstvách, biela

Informácie o produktoch 20 x 30 cm
číslo výrobku
7605417
ŠÚKL kód
A23401
Obsah
1 kartón á 40 x 5 ks
EAN
4049500926911
Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
7605437
ŠÚKL kód
A23400
Obsah
1 kartón á 24 x 5 ks
EAN
4049500926836
Informácie o produktoch 90 cm x 8 cm
číslo výrobku
7605489
ŠÚKL kód
A23402
Obsah
1 balenie á 30 x 5 ks
EAN
4049500306942
Obsah
1 kartón á 1 balenie
EAN
4049500306942

nesterilné, v 4 vrstvách, zelená

Informácie o produktoch 45x45 cm
číslo výrobku
7615437
ŠÚKL kód
A23403
Obsah
1 kartón á 24x5 ks
EAN
4049500926850
Informácie o produktoch 45 x 45 cm
číslo výrobku
7615637
ŠÚKL kód
A23406
Obsah
1 kartón á 20 x 5 ks
EAN
4049500926898
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
nesterilné, v 4 vrstvách, biela
20 x 30 cm
číslo výrobku 7605417
ŠÚKL kód A23401
1 kartón á 40 x 5 ks 4049500926911
45 x 45 cm
číslo výrobku 7605437
ŠÚKL kód A23400
1 kartón á 24 x 5 ks 4049500926836
90 cm x 8 cm
číslo výrobku 7605489
ŠÚKL kód A23402
1 balenie á 30 x 5 ks 1 kartón á 1 balenie 4049500306942 4049500306942
nesterilné, v 4 vrstvách, zelená
45x45 cm
číslo výrobku 7615437
ŠÚKL kód A23403
1 kartón á 24x5 ks 4049500926850
45 x 45 cm
číslo výrobku 7615637
ŠÚKL kód A23406
1 kartón á 20 x 5 ks 4049500926898

Přihláška / Žádost

106712
Pre zastavenie krvácania a ošetrovanie rán, pre uchopenie alebo udržanie orgánov a tkaniva pri laparotomii.