Korsolex® basic

Dezinfekčný prípravok na báze aldehydu vhodný na dezinfekciu termolabilných aj termostabilných nástrojov.
  • Produkty
  • Přihláška / Žádost
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

78336
  • Široké spektrum účinnosti vrátane virucidní účinnosti.

Korsolex® basic

-

kanyster

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9801526
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678000050
Obsah
1 kartón á 1 ks
EAN
4031678000050
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
kanyster
5 l
číslo výrobku 9801526
1 ks á 5 l 1 kartón á 1 ks 4031678000050 4031678000050

Přihláška / Žádost

74449
Korsolex ® basic je vhodný pre manuálnu dezinfekciu termostabilných aj termolabilných nástrojov (vr. flexibilných endoskopov). Je vhodný pre dezinfekciu ponorením a pre všetky zavedené cirkulačné metódy.

Dokumenty

Multimedia