Dávkovanie a doplnky

7 Sortimente (13 Produkty)

Výdajníky - dispenzory

Wall Holder

Dávkovacie a aplikačné pomôcky

BODE X-Wipes+Kohrsolin FF

Dezinfekčné vane

školenie a kontrolné materiály

BODE X-Wipes + Mikrobac forte