bg-country-switch

Špeciálny sortiment

Ostatný sortiment súvisiaci s dezinfekciou.

Úspešnú dezinfekciou možno dosiahnuť jedine vtedy, ak sa vykonáva správne. Ponúkame Vám preto pomôcky k nácviku hygienickej dezinfekcie rúk alebo ku kontrole uprataných plôch.

Špeciálna ponuka

Kontrola správnej a účinnej dezinfekcie pomocou produktov HARTMANN