Vnímanie telesnej teploty je niečo subjektívne a závisí na viacerých faktoroch vrátane veku.

Telesná teplota: prečo je staršiemu človeku stále zima?

Vnímanie telesnej teploty je niečo subjektívne a závisí na viacerých faktoroch vrátane veku.

Starší ľudia pociťujú zimu inak než mladší; neustály pocit chladu u seniorov je spôsobený fyziologickými zmenami, ku ktorým dochádza s postupujúcim vekom a ktoré spôsobujú, že starší človek stále pociťuje chlad a zimnicu.

Vnímanie vonkajšej teploty sa u jednotlivých ľudí líši a je ovplyvňované rôznymi faktormi vrátane veku.

Ak má senior neustály pocit chladu napriek tomu, že vonkajšia teplota nie je príliš nízka a neprejavujú sa u neho ďalšie príznaky, napr. horúčky, nie je treba mať prílišné obavy, pretože taký nepretržitý pocit chladu u seniorov má svoje fyziologické vysvetlenie.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je niektorým starším ľuďom stále zima.
Proč je starým lidem zima?

Prečo je starým ľuďom zima?

Medzi najčastejšie príčiny pocitu chladu u starších ľudí patrí:

  • s postupujúcim vekom krv hustne, čo vedie k spomaleniu krvného obehu a následne k zníženej distribúcii tepla
  • zmenšenie objemu svalovej hmoty vedie k zníženiu produkcie tepla
  • pokožka starších ľudí je tenšia než koža mladších ľudí čo spôsobuje, že sa produkované teplo ľahšie rozptýli a to vedie k častému pocitu behania mrazu po chrbte
  • znížená tvorba kožného mazu u starších ľudí: funkciou kožného mazu je izolovať telo od vonkajších faktorov prostredia a znižovať tepelné straty

Chlad je často pociťovaný v končatinách: je to spôsobené obranným mechanizmom organizmu, ktorý v podmienkach nízkej produkcie tepla alebo jeho nadmerného rozptylu obmedzuje množstvo krvi dodávanej do končatín a uprednostňuje takzvané ušľachtilé orgány ako sú srdce, pľúca, obličky a mozog.

Ako ochranu pred chladom spúšťa ľudské telo nasledujúce reflexné reakcie:

  • triašku, účelom ktorej je výroba tepla
  • horipiláciu (tzv. husiu kožu), účelom ktorej je obmedzovať tepelné straty
  • zaujatie polohy plodu, ktorá obmedzuje tepelné straty zmenšením povrchu tela vystaveného vonkajšiemu prostrediu.