Základné informácie

Inkontinencia môže postihnúť kohokoľvek. Ako ju spoznáte a čo ju spôsobuje?

Inkontinencia, teda samovoľný a nechcený únik moču, predstavuje už po mnoho desaťročí významný problém, ktorý sa v dôsledku starnutia populácie dotýka stále väčšieho množstva osôb.

Pre inkontinentné osoby je únik moču nielen zdravotnou, ale i psychickou a sociálnou komplikáciou. Strach znehody na verejnosti ich veľakrát odradí od bežných spoločenských aktivít a často vedie k spoločenskej izolácii.

Čo inkontinenciu spôsobuje?

Inkontinencia moču môže mať mnoho príčin, napríklad vrodené anomálie, choroby postihujúce dôležité štruktúry dolných močových ciest a panvy, choroby postihujúce nervové štruktúry zaisťujúce správnu funkciu močových ciest, či jednoducho vplyvom veku a ochabnutím svalov panvového dna. Často sa však inkontinencia vyskytuje tiež ako sprievodný znak iných ochorení (cukrovka, skleróza multiplex, poranenie miechy, vrodené vady, zväčšená prostata), následok ožarovania alebo náročného operačného výkonu v oblasti malej panvy, najčastejšie pre nutnú liečbu nádorových ochorení.

U mužov sa stretávame s inkontinenciou moču napríklad pri zväčšenej prostate alebo po operácii prostaty (operácia pre nezhubné zväčšenie prostaty i pre rakovinu prostaty), či po poranení miechy (skoky do vody, autonehody).

Chcete vedieť, čo inkontinencia spôsobuje? Teraz Vám to povieme. Samotná liečba je často behom na dlhú trať, no aj počas nej Vám bude HARTMANN partnerom.

Koľko ľudí trpí inkontinenciou?

Inkontinencia moču sa vyskytuje u oboch pohlaví a prakticky vo všetkých vekových skupinách. V strednom veku sa s inkontinenciou stretávame častejšie u žien, pričom výskyt sa zvyšuje s vekom. U bežnej populácie postihuje až 30 % dospelých starších 50 rokov. Pokiaľ zohľadníme výskyt prechádzajúcich ťažkostí s inkontinenciou moču, ktoré môžu byť viazané na rad bežných situácií, ako je popôrodné obdobie, prebiehajúci či prechodený zápal močových ciest, alebo častý kašeľ pri viróze alebo chrípkovom ochorení, je výskyt močovej inkontinencie ešte mnohokrát vyšší, až u každej 4. ženy nad 45 rokov.
Preview image YouTube videos