hlavička roušky

Vyhlásenie spoločnosti
HARTMANN - RICO
k dodávkam zdravotníckeho sortimentu v súvislosti so šírením nákazy Covid-19

HARTMANN zohľadňuje vyhlásenie vyššej moci (Force Majeure) na vybrané ochranné prostriedky

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

radi by sme Vás informovali o dočasnej zmene ponuky sortimentu spoločnosti HARTMANN-RICO na vybrané produkty. V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie ohľadom výskytu ochorenia Covid-19 spôsobeného novým koronavírusom, sú ovplyvnené tisícky ľudských životov po celom svete.

Dňa 4. marca 2020 nemecká vláda zakázala vývoz ochranných zdravotníckych pomôcok, ako sú návštevnícke a operačné plášte, čiapky, ochranné okuliare, ochranné chirurgické masky, operačné a vyšetrovacie rukavice. Naša materská spoločnosť Paul Hartmann AG má s okamžitou platnosťou zákaz vyvážať tieto výrobky na trhy mimo Nemecko.

Napriek tomu, že nás táto situácia veľmi mrzí, jedná sa o mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno nijako ovplyvniť. V súčasnej chvíli už nemáme v Českej a Slovenskej republike k dispozícii ústenky, ktoré nie sme schopní dodávať ani na nemocničný a inštitucionálny trh.

Súčasné zásoby ďalších zdravotníckych prostriedkov osobnej ochrany, ako sú operačné rukavice, čiapky a niektoré druhy plášťov, sú na 2-3 týždne podľa jednotlivých produktov, a sú rezervované len pre nemocnice pod verejnou zákazkou, alebo dopytom. O výške skladových zásob budú zástupcovia nemocníc včas informovaní, a to prostredníctvom našich obchodných zástupcov.

Zdôrazňujeme, že sa jedná o mimoriadnu situáciu, u ktorej nemožno predikovať jej trvanie.

S úctou,

Tomáš Groh
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
HARTMANN - RICO

Ondrej Gutyan
Business Unit riaditeľ
HARTMANN - RICO