bg-country-switch

20 rokov SK+MED

Od založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED uplynulo už dvadsať rokov. Výročí jsme si připomněli i na letošní diskusní konferenci. I vďaka tomu tohtoročná konferencia priniesla opäť novú inšpiráciu a veľa podnetov. Odborný program svojou vysokou úrovňou potvrdil, že dlhodobá aktívna činnosť asociácie má svoj zmysel.

Celoslovenská konferencia s názvom Medicínske technológie v perspektívne slovenského zdravotníctva sa uskutočnila 12. júna 2019 v hoteli Gate One v Bratislave.

SK+MED privítalo viac ako 100 účastníkov z rôznych sektorov zdravotníctva. Medzi účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, vedenia nemocníc z celého Slovenska, zástupcovia pacientskych organizácií, lekári a zdravotnícki pracovníci, politickí predstavitelia, novinári, ako aj zástupcovia dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Spoločnosť HARTMANN zastupovala pani Ľubica Bezeli, ktorá je súčasne podpredseda SK+MED.

Program konferencie bol rozdelený do 4 hlavných panelových diskusií:

Prvá bola zameraná na “Aktuálne problémy a výzvy v slovenskom zdravotníctve”. Diskusia bola zameraná na pridanú hodnotu inovatívnych technológií v zdravotníckom systéme a ich prínos pre pacientov, ako aj výzvy a problémy ktorým musia čeliť jednotliví účastníci systému.

Druhá panelová diskusia sa venovala pacientom s témou: „Pacient na prvom mieste? Alebo aká je na Slovensku dostupnosť medicínskych technológií pre pacientov?“

Cieľom tejto diskusie bolo upozorniť a informovať účastníkov o stratégii, perspektíve a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov s chronickými zdravotnými ťažkosťami.

Pohled do sálu konference

Nasledujúca diskusia mala názov:  „Efektívne zdravotníctvo a štandardné prostredie – realita vs. predstava.“

Výsledky diskusie smerovali k upozorneniu na efektivitu aktuálnych platieb v zdravotnom systéme na Slovensku a dostupnosti medicínskych technológií pre pacientov.

Posledná panelová diskusia bola zameraná na pacientov s názvom: “Perspektívy pacienta na Slovensku”

Účastníci diskutovali o pridanej hodnote moderných technológií, ktoré im pomohli zmeniť ich život k lepšiemu a vrátiť sa do každodenného života napriek prekonanej diagnóze. Zároveň upozornili na výzvy a úskalia s ktorými sa pacienti stretávajú počas liečby a dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Pohled do předsálí konference

Poďakovanie za úspešný priebeh a prínosný program patrí všetkým organizátorom a prednášajúcim. V HARTMANN sme radi, že Asociácia, ktorej sme členom, preukázala svoj zmysel a pomáha slovenskému zdravotníctvu. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku konferencie SK+MED.