bg-country-switch

Ruky

Dezinfekcia rúk, starostlivosť o pokožku a umývanie rúk.

Hygiena rúk je jedným z najdôležitejších preventívnych opatrení pre prerušenie infekčného reťazca. Vykonávaním hygienickej alebo chirurgickej dezinfekcie rúk v rôznych oblastiach zdravotníctva, rovnako tak ako hygienická dezinfekcia rúk v priemysle, sa docieli rýchla a dôkladná redukcia počtu mikroorganizmov. Je jedným z najdôležitejších preventívnych opatrení pre prerušenie infekčného reťazca. Vykonávaním hygienickej dezinfekcie rúk v priemysle, rovnako tak ako hygienickej alebo chirurgickej dezinfekcie rúk v rôznych oblastiach zdravotníctva, sa docieli rýchla a dôkladná redukcia počtu baktérii, a to ich usmrtením.

Dezinfekcia rúk

Dezinfekcia rúk pomocou prostriedku Sterillium od HARTMANN

Starostlivosť o pokožku

Starostlivosť o pokožku prostriedkom z radu výrobkov Baktolan od HARTMANN

Umývanie rúk

Umývanie rúk pomocou prostriedku Baktolin pure