To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
HARTMANN Polska jest zgodny z MDR

HARTMANN jest zgodny z MDR

09.02.2023

Wszyscy mamy przed sobą wystarczająco dużo wyzwań, MDR nie powinien być już jednym z nich wybierz HARTMANN

Komunikujemy się w dwóch kierunkach: Do ogółu społeczeństwa będą kierowane wyłącznie pozytywne komunikaty. Klienci zostaną poinformowani o wyzwaniach, o tym co może się stać, jeśli dostawcy nie spełnią wymogów MDR lub nie będą jeszcze gotowi.

Jesteśmy pierwsi więc możecie Państwo skorzystać
z tego teraz i w przyszłości

Jako Państwa niezawodny partner, nasza odpowiedzialność jest jasna: my dbamy o przepisy, abyście Państwo mogli zadbać o swoich pacjentów. Zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim pacjentom jest dla nas priorytetem numer jeden. Dlatego już przed laty rozpoczęliśmy realizację naszego planu działania w zakresie regulacji prawnych. Dziś HARTMANN jest jedną z niewielu firm w branży, która była zgodna z MDR przed oficjalnym terminem!

Współpracujemy z uznanymi ekspertami

Wybraliśmy właściwych partnerów, którzy będą Cię wspierać. Od początku firma HARTMANN współpracowała bezpośrednio z niemiecką jednostką notyfikowaną TÜV SÜDdzięki temu mogliśmy korzystać z terminowych certyfikacji, a Ty możesz liczyć na nieprzerwane dostawy naszych bezpiecznych i zgodnych z przepisami produktów.

Dostarczamy bezpieczne produkty, które są w pełni zgodne z MDR

Już dzisiaj firma HARTMANN zgromadziła duży zapas produktów, które są zgodne z MDR i odpowiednio oznakowane. W ten sposób firma HARTMANN może zagwarantować naszym klientom stałe dostawya w razie potrzeby możemy przejąć ich od partnera spełniającego wymogi. HARTMANN daje Państwu, jako klientom, pewność, że zawsze używacie produktów, które są w pełni bezpieczne i zgodne z wymogami przepisówteraz i w przyszłości. Jest to szczególnie ważne w przypadku długo trwających przetargów.

Potrafimy wprowadzać innowacje, skupiając się na korzyściach dla klientów

Nasze innowacje mają na celu przynieść bezpośrednią wartość dodaną naszym klientom i ich pacjentom. Mając już do czynienia z MDR, nie ma potrzeby rozpraszania się innymi przepisami, takimi jak dyrektywa o wyrobach medycznych. Dzięki temu, że jesteśmy już zgodni z przepisami, nasze zespoły mogą teraz skoncentrować się na tym, co najważniejsze: na potrzebach naszych klientów. Możemy łatwo wprowadzić na rynek nowe produkty, które wchodzą w zakres naszych certyfikatów MDR. Możemy również wdrażać obszerne adaptacje produktów, dalsze ulepszenia i wprowadzać innowacje na rynek, nawet bez indywidualnych zatwierdzeń jednostek notyfikowanych.

Jesteśmy długoterminowym partnerem

Mając u boku firmę HARTMANN, nie muszą się Państwo martwić aktualnymi dyskusjami na temat przedłużenia terminu obowiązywania MDR, które niosą ze sobą wiele niewiadomych dotyczących jego realizacji. HARTMANN może już teraz bez żadnych ograniczeń zawierać długoterminowe porozumienia o współpracy i umowy z naszymi klientami i dostawcami.

Udało nam się to osiągnąć

HARTMANN bezproblemowo wspiera swoich klientów, zapewniając zgodność produktów z aktualnymi i nadchodzącymi przepisami. Jesteśmy do przodu. Od MDR do IVDR, BPR i dalejtrzymamy się naszych planów wdrożeniowych, abyś Ty mógł trzymać się swojego planu opieki.