To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Idealflex®

Opaska uniwersalna, trwale elastyczna
  • Produkty
  • Zastosowanie
  • Multimedia

Produkty

Idealflex_bandage_6cmx5m_P10
Opaska o rozciągliwości 90% do ucisku o średniej mocy.

Idealflex®

150418_Idealflex_6cmx5m_cel_application
Idealflex® to opaska o rozciągliwości 90% do ucisku o średniej mocy. Jest wytrzymała i nie traci swych elastycznych właściwości w noszeniu. Dzięki wysokiej zawartości włókien naturalnych jest miękka, przepuszcza powietrze i jest dobrze tolerowana przez skórę. Pozwala się łatwo nakładać na zaokrąglone i stożkowate części ciała, znakomicie przylega.

po rozciągnięciu 5 m, pakowane pojedynczo

Informacja o produktach 6cmx5m
Numer artykułu
9312903
BLOZ
9028079
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500938662
Treść
1 kart. zbior. z 80 szt.
EAN
4049500949651
Informacja o produktach 8cmx5m
Numer artykułu
9312912
BLOZ
9027475
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500949668
Treść
1 kart. zbior. z 60 szt.
EAN
4049500950206
Informacja o produktach 10cmx5m
Numer artykułu
9312920
BLOZ
9027476
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500950213
Treść
1 kart. zbior. z 50 szt.
EAN
4049500950237
Informacja o produktach 12cmx5m
Numer artykułu
9312939
BLOZ
9027477
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500950244
Treść
1 kart. zbior. z 40 szt.
EAN
4049500950268
Informacja o produktach 15cmx5m
Numer artykułu
9312948
BLOZ
9027478
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500950275
Treść
1 kart. zbior. z 30 szt.
EAN
4049500950299
Informacja o produktach 20cmx5m
Numer artykułu
9312957
BLOZ
9028078
Treść
1 szt. z 1 opaska
EAN
4049500950305
Treść
1 kart. zbior. z 20 szt.
EAN
4049500950329

po rozciągnięciu 5 m, pakowane w kartonach

Informacja o produktach 10cmx5m
Numer artykułu
9312855
BLOZ
9077172
Treść
1 op. z 10 opasek
EAN
4049500307307
Treść
1 kart. zbior. z 5 op.
EAN
4049500314886

po rozciągnięciu 5 m, pakowane w kartony

Informacja o produktach 12cmx5m
Numer artykułu
9312864
BLOZ
9077169
Treść
1 op. z 10 opasek
EAN
4049500307314
Treść
1 kart. zbior. z 4 op.
EAN
4049500314893
Informacja o produktach 15cmx5m
Numer artykułu
9312873
BLOZ
9045815
Treść
1 op. z 10 opasek
EAN
4049500307321
Treść
1 kart. zbior. z 3 op.
EAN
4049500314909
Informacja o produktach 20cmx5m
Numer artykułu
9312883
BLOZ
9050374
Treść
1 op. z 10 opasek
EAN
4049500307338
Treść
1 kart. zbior. z 2 op.
EAN
4049500314916
Informacja o produktach Numer artykułu Treść EAN
po rozciągnięciu 5 m, pakowane pojedynczo
6cmx5m
Numer artykułu 9312903
BLOZ 9028079
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 80 szt. 4049500938662 4049500949651
8cmx5m
Numer artykułu 9312912
BLOZ 9027475
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 60 szt. 4049500949668 4049500950206
10cmx5m
Numer artykułu 9312920
BLOZ 9027476
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 50 szt. 4049500950213 4049500950237
12cmx5m
Numer artykułu 9312939
BLOZ 9027477
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 40 szt. 4049500950244 4049500950268
15cmx5m
Numer artykułu 9312948
BLOZ 9027478
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 30 szt. 4049500950275 4049500950299
20cmx5m
Numer artykułu 9312957
BLOZ 9028078
1 szt. z 1 opaska 1 kart. zbior. z 20 szt. 4049500950305 4049500950329
po rozciągnięciu 5 m, pakowane w kartonach
10cmx5m
Numer artykułu 9312855
BLOZ 9077172
1 op. z 10 opasek 1 kart. zbior. z 5 op. 4049500307307 4049500314886
po rozciągnięciu 5 m, pakowane w kartony
12cmx5m
Numer artykułu 9312864
BLOZ 9077169
1 op. z 10 opasek 1 kart. zbior. z 4 op. 4049500307314 4049500314893
15cmx5m
Numer artykułu 9312873
BLOZ 9045815
1 op. z 10 opasek 1 kart. zbior. z 3 op. 4049500307321 4049500314909
20cmx5m
Numer artykułu 9312883
BLOZ 9050374
1 op. z 10 opasek 1 kart. zbior. z 2 op. 4049500307338 4049500314916

Zastosowanie

Idealflex is a pemanently elastic universal bandage with short stretch for light compression.
Do wywołania ucisku o średniej mocy. Służy jako opatrunek podtrzymujący i odciążający przy uszko­dzeniach układu kostno-stawowego (zwichnięciach i skręceniach). Do moco­wania szyn, jako bandaż sportowy.

Multimedia

Idealflex is a pemanently elastic universal bandage with short stretch for light compression.
Idealflex is a pemanently elastic universal bandage with short stretch for light compression.