To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Terapia kompresyjna i immobilizacja

Compression and Support Therapy
Choroby naczyń żylnych stanowią obecnie jeden z najczęstszych problemów opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się. Celem leczenia przewlekłych zaburzeń żylnych jest zapobieganie postępowi choroby; tak by nie dochodziło do rozwoju obrzęków; zmian w zakresie skóry i tkanki podskórnej oraz; ostatecznie; rozwinięcia się owrzodzeń podudzi. W takim postępowaniu nieodzowna jest terapia kompresyjna kończyny dolnej.