To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Pierwsza pomoc

First Aid
W przypadku drobnych skaleczeń; otarć lub oparzeń; pierwsza pomoc jest w większości przypadków udzielana przez osoby niewykwalifikowane; które w danej chwili znajdują się na miejscu. W sytuacji nagłej; pod wpływem emocji trudno jest zachować zimną krew i prawidłowo opatrzyć ranę. Dlatego tym ważniejsze jest; aby w apteczce samochodowej; domowej lub w podróżnej znalazły się odpowiednie materiały opatrunkowe.