To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Disinfection

How can hygiene education reduce Health Care Associated Infections by a third?

Healthcare workers often underestimate the importance of hand disinfection in reducing cross contamination.

Disinfection Articles

W firmie HARTMANN rozumiemy znaczenie higieny dla zmniejszania liczby zakażeń szpitalnych. Nie tylko oferujemy szeroki wachlarz produktów do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz instrumentów, ale także dostarczamy materiały edukacyjne służące informowaniu i edukowaniu pracowników opieki zdrowotnej oraz pacjentów o tym, jakie jest ich znaczenie. Co równie ważne, aby zachęcić użytkowników do częstego ich stosowania, zapewniamy skuteczność i kompatybilność naszych produktów.

Robimy więcej, by edukować i zachęcać do korzystania        z produktów do dezynfekcji

W naszym centrum naukowym BODE SCIENCE CENTER koncentrujemy się na doskonaleniu zapewnianej pacjentom ochrony poprzez zaawansowane badania oraz wykorzystanie specjalistycznej wiedzy naukowej w zarządzaniu higieną. Nieustannie wprowadzamy innowacje i rzucamy wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu o ochronie personelu i pacjentów, opracowując praktyczne, innowacyjne rozwiązania i normy.

Od użytku codziennego po postępowanie w przypadku powstania ognisk zakaźnych

HARTMANN oferuje ponad 400 produktów do dezynfekcji i oczyszczania oraz pielęgnacji skóry iodkażania skóry, m. In. Sterillium®, pierwszy wprowadzony do obrotu na świecie produkt higieniczny na bazie alkoholu iwiodący produkt do dezynfekcji rąk przyjazny dla skóry, a także szereg innych produktów:

Bacillol®, Baktolan®, Baktolin®, Bodedex®, BODE X-Wipes, Bomix®, Cutasept®, Dismoclean®, Dismozon®, Kohrsolin®, Korsolex®, Manusept®, Mikrobac®, Stellisept®, Sterillium®

Czy masz styczność z wyrobami medycznymi [wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro] jako profesjonalista (osoba wykonująca zawód medyczny, osoba prowadząca obrót wyrobami lub serwisant itp.)?

Kliknięcie TAK przeniesie Cię na podstronę przeznaczoną wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści. Podstrona może zawierać reklamy wyrobów medycznych kierowane wyłącznie do takich osób.

NIE