Disinfection

How can hygiene education reduce Health Care Associated Infections by a third?

Healthcare workers often underestimate the importance of hand disinfection in reducing cross contamination.

Disinfection Articles


W firmie HARTMANN rozumiemy znaczenie higieny dla zmniejszania liczby zakażeń szpitalnych. Nie tylko oferujemy szeroki wachlarz produktów do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz instrumentów, ale także dostarczamy materiały edukacyjne służące informowaniu i edukowaniu pracowników opieki zdrowotnej oraz pacjentów o tym, jakie jest ich znaczenie. Co równie ważne, aby zachęcić użytkowników do częstego ich stosowania, zapewniamy skuteczność i kompatybilność naszych produktów.

Robimy więcej, by edukować i zachęcać do korzystania        z produktów do dezynfekcji

W naszym centrum naukowym BODE SCIENCE CENTER koncentrujemy się na doskonaleniu zapewnianej pacjentom ochrony poprzez zaawansowane badania oraz wykorzystanie specjalistycznej wiedzy naukowej w zarządzaniu higieną. Nieustannie wprowadzamy innowacje i rzucamy wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu o ochronie personelu i pacjentów, opracowując praktyczne, innowacyjne rozwiązania i normy.

Od użytku codziennego po postępowanie w przypadku powstania ognisk zakaźnych

HARTMANN oferuje ponad 400 produktów do dezynfekcji i oczyszczania oraz pielęgnacji skóry iodkażania skóry, m. In. Sterillium®, pierwszy wprowadzony do obrotu na świecie produkt higieniczny na bazie alkoholu iwiodący produkt do dezynfekcji rąk przyjazny dla skóry, a także szereg innych produktów:

Bacillol®, Baktolan®, Baktolin®, Bodedex®, BODE X-Wipes, Bomix®, Cutasept®, Dismoclean®, Dismozon®, Kohrsolin®, Korsolex®, Manusept®, Mikrobac®, Stellisept®, Sterillium®