To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
bg-country-switch bg-country-switch

Formularz Reklamacji i Zwrotu

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wszystkie zwracane produkty opisane w niniejszym protokole nie były przedmiotem dalszej dystrybucji, a także były przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta