To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Pieluchomajtki dostępne z refundacją NFZ - HARTMANN Polska

Refundacja pieluchomajtek
i innych produktów chłonnych w 2024

29.02.2024

Od stycznia 2024 obowiązują zmiany w refundacji pieluchomajtek oraz pozostałych produktów chłonnych dla osób z inkontynencją (pieluch anatomicznych, chłonnych majtek i innych). Zwiększono wysokość dopłat oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) z 70% do 80% w przypadku pacjentów dorosłych oraz 90% w przypadku osób poniżej 18 roku życia. Co jeszcze warto wiedzieć o tegorocznych zasadach finansowania wyrobów medycznych z tej kategorii?

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu NFZ do pieluchomajtek, pieluch anatomicznych i chłonnych majtek znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461). Refundowane produkty chłonne, o których mowa, oznaczone są w dokumencie kodem Y.06.01.

Refundacja NFZ – pieluchomajtki
i inne produkty chłonne – jakie limity

Limity finansowania obowiązujące w 2024 roku kształtują się następująco:

 • 80% refundacji NFZ dla dorosłych pacjentów:
  • limit finansowania 2,30 zł na jeden produkt (majtki chłonne o minimalnej chłonności 1400 g lub pieluchomajtki o minimalnej chłonnosci 2500 g); 80% refundacji to 1,84 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
  • limit finansowania 1,70 zł na jeden produkt (majtki chłonne o minimalnej chłonności 1000 g albo pieluchy anatomiczne lub pieluchomajtki o minimalnej chłonności 1400 g); 80% refundacji to 1,36 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
  • limit finansowania 1 zł na jeden produkt chłonny o minimalnej chłonności 350 g; 80% refundacji to 0,80 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki.
 • 90% refundacji NFZ dla dzieci do 18 roku życia:
  • limit finansowania 2,30 zł na jeden produkt (majtki chłonne 1400 g, pieluchomajtki 2500 g); 90% refundacji to 2,07 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
  • limit finansowania 1,70 zł na jeden produkt (majtki chłonne 1000 g, pieluchy anatomiczne 1400 g, pieluchomajtki 1400 g); 90% refundacji to 1,53 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
   limit finansowania 1 zł na jeden produkt chłonny o minimalnej chłonności 350 g; 90% refundacji to 0,90 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki.
 • 100% refundacji NFZ dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych:
 • limit finansowania 2,30 zł na jeden produkt (majtki chłonne 1400 g, pieluchomajtki 2500 g); 100% refundacji to 2,30 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
 • limit finansowania 1,70 zł na jeden produkt (majtki chłonne 1000 g, pieluchy anatomiczne 1400 g, pieluchomajtki 1400 g); 100% refundacji to 1,70 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki;
 • limit finansowania 1 zł na jeden produkt chłonny o minimalnej chłonności 350 g; 100% refundacji to 1 zł dopłaty z NFZ do każdej sztuki.

Kupowane z refundacją NFZ pieluchomajtki (lub inne wyroby chłonne wymieniane we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu) mogą być droższe niż wyszczególnione powyżej limity. Różnicę w cenie pokrywa w takiej sytuacji pacjent. Standardowo obowiązuje limit 90 sztuk refundowanych produktów chłonnych na miesiąc, ale w niektórych przypadkach się od tego odstępuje. Większy limit ilościowy przysługuje na przykład osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia można nabywać (zamiennie) między innymi: pieluchomajtki dla dorosłych, pieluchy anatomiczne, chłonną bieliznę dla osób z inkontynencją, chłonne wkłady anatomiczne, podkłady jednorazowe.

Refundacja NFZ – pieluchomajtki
i inne produkty chłonne – dla kogo

Tegoroczne zmiany w refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych nie obejmują modyfikacji w zakresie wykazu osób uprawnionych do korzystania z dofinansowania NFZ. Do refundacji mają prawo pacjenci z nietrzymaniem stolca lub moczu (za wyjątkiem wysiłkowego nietrzymania moczu), u których zdiagnozowano co najmniej jedną z jednostek chorobowych wywołujących objawy inkontynencji: umysłowe upośledzenie, zespół otępienny, wrodzone wady oraz choroby układu nerwowego, anatomiczne wady dróg moczowych, pourazowe uszkodzenia układu moczowego powodujące nietrzymanie moczu, pourazowe uszkodzenia układu pokarmowego powodujące nietrzymanie kału, inkontynencja wynikająca z następstw leczenia (zabiegów wykonywanych w ramach dróg moczowych lub układu pokarmowego), choroby nowotworowe i powikłania po leczeniu onkologicznym
w postaci inkontynencji.

Refundacja NFZ – pieluchomajtki
i inne produkty chłonne – jak zmówić

Pieluchomajtki z refundacją NFZ (lub inne produkty chłonne) najwygodniej zamówić bez wychodzenia z domu – na stronie hartmanndlapacjenta.pl (potrzebny jest do tego jedynie numer zlecenia wystawionego przez lekarza na refundowane wyroby medyczne i podanie numeru PESEL pacjenta). Duzy wybór produktów, darmowe próbki, szybka i dyskretna dostawa oraz pomocna infolinia to największe atuty realizacji zleceń NFZ tą drogą.