Krijg ik MoliCare® vergoed?

In het algemeen dekken zorgverzekeringen de kosten voor absorberende hulpmiddelen bij incontinentie. Dit soort zorg is opgenomen in het basispakket. De producten van Molicare komen dus meestal in aanmerking voor vergoeding. Zorgverkeraars vergoeden het hulpmiddel alleen als het is voorgeschreven door een arts of een andere bevoegde zorgverlener. Daarbij spreken zij eerst het eigen risico van de verzekerde aan. Ook geldt meestal dat de leverancier een contract met de zorgverzekeraar heeft. In de voorwaarden van uw zorgpolis lees je wat voor jou geldt. Kom je er niet meteen uit? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Wat dekt de zorgverzekering nog meer?

Volgens de Zorgverzekeringswet komen naast absorberende ook afvoerende hulpmiddelen in aanmerking voor vergoeding. Andere hulpmiddelen bij incontinentie vallen buiten het basispakket: wasbaar incontinentiemateriaal, incontinentiekleding en producten voor huidverzorging en om matrassen en beddengoed te beschermen.