Risicopreventie

Het risico op wondinfecties verkleinen met chirurgische kleding voor eenmalig gebruik

Hoe chirurgische kleding voor eenmalig gebruik het risico in de operatiekamer verkleint. Kom te weten hoe klediing en afdekdoeken voor eenmalig gebruik in de operatiekamer overdracht van ziektekiemen voorkomen en hoe die zich verhouden tot herbruikbare materialen.

Het risico op wondinfecties verkleinen met chirurgische wegwerpkleding

Om het risico op overdracht van ziektekiemen in operatiekamer te verkleinen, zijn het steriel afdekken van patiënten, hun omgeving en het dragen van steriele kledingessentiële veiligheidsmaatregelen, ongeacht het soort operatie. Gezien hun cruciale rol bij het beschermen tegen infecties, worden afdekmaterialen en chirurgische kledingwettelijk beschouwd als medische producten waarvan de productie en kwaliteitstesten onderworpen zijn aan Europese norm EN 13795.
Verschillende operaties hebben verschillende infectierisico’s. Bij lange, complexe operaties met grote hoeveelheden bloed en irrigatievloeistoffen is het risico het grootst, terwijl het risico lager, maar nog altijd aanwezig is, bij kortere operaties waarbij geen grote hoeveelheden lichaamsvloeistoffen worden verwacht.
Zelfs bij zorgvuldige naleving van de hygiënenormen en toepassing van de gebruikelijke profylaxe met antibiotica, treedt er bij ongeveer 1-5% van de geplande operatieve ingrepen op de plaats van de ingreep een infectie op. Voor de betrokken patiënten betekent dit een verlenging van hun pijn en functionele beperkingen – zelfs als er geen ernstigere gevolgen zijn.

Een chirurg legt een detail uit aan een collega.

Patiëntenzorg en gezondheidseconomie

Bij het minimaliseren van infecties gaat het in de eerste plaats om de zorg voor de patiënt, maar het vormt ook een fundamenteel onderdeel van de gezondheidseconomie van ziekenhuizen. Uit een studie van het universitair ziekenhuis van Wisconsin in de V.S. blijkt dat de extra hospitalisatieduur voor het behandelen van postoperatieve infecties een doorslaggevende kostenfactor vormt.

Eenmalig gebruik vs. herbruikbare materialen

Een chirurg is aan het opereren.

Het materiaal dat wordt gebruikt voor operatiedoeken en steriele kledingdoet in de gezondheidseconomie vraagstukken oprijzen. Afdekmateriaal en chirurgische kledingvervaardigd uit non-woven materiaal krijgen vaak de voorkeur boven herbruikbaar textiel vanwege de veiligheid van het materiaal en de daarmee gepaard gaande hoge bescherming tegen infectie. Hoewel dit de belangrijkste redenen zijn, is een bijkomend voordeel van materiaal voor eenmalig gebruik dat de complexe procedure voor het opnieuw operatief maken van herbruikbaar textiel – een kostenintensieve operatie – niet langer nodig is.


Medische producten worden geclassificeerd volgens twee prestatieniveaus: hoge prestaties en standaardprestaties. Dit betekent dat afdekmaterialen en OK-kleding exact kunnen worden afgestemd op de respectievelijke vereisten op het vlak van materiaalkwaliteit en productdesign voor een specifieke operatie. Door deze flexibiliteit kunnen ziekenhuizen opteren voor veilige en kosteneffectieve afdekdoeken met standaardprestaties voor operaties met een laag risico en specifieke, op maat gemaakte operatiejassen voor operaties met een groter risico waarbij er grote hoeveelheden lichaamsvloeistoffen zullen vrijkomen.

Veiligheidsnormen

Producten voor eenmalig gebruik en herbruikbare producten zijn onderhevig aan dezelfde veiligheidsnormen die gelden voor herbruikbare producten gedurende hun volledige levenscyclus. De productie en kwaliteitstesten ervan zijn onderworpen aan Europese norm EN 13795. De belangrijkste testmethoden zijn van toepassing op de materiaaleigenschappen die essentieel zijn voor een betrouwbare bescherming tegen infecties: partikelafgifte (linting) (ISO 9073-10), weerstand tegen vloeistofpenetratie (Europese norm EN 20811) en weerstand tegen microbiële penetratie - nat (Europese norm EN ISO 22610).