HARTMANN Science Center header - lab scientist performing research

Met een nieuwe naam de toekomst tegemoet: Het HARTMANN SCIENCE CENTER

10 jaar: Onderzoek, advies, overdracht van kennis, tools en opleidingen

07-04-22

Mensen beschermen tegen infecties: dit is waar de HARTMANN GROUP voor staat als internationaal geëngageerde en veelgevraagde partner voor de gezondheidszorg. Enerzijds als leverancier van doeltreffende producten voor o.a. hygiëne en desinfectie, anderzijds als leverancier van know-how op het gebied van onderzoek en interdisciplinaire praktijkgerichte oplossingen die zijn ontwikkeld rond gezondheids- en hygiënemanagement.

De basis van de wetenschappelijke expertise binnen de HARTMANN GROUP: het BODE SCIENCE CENTER. Sinds 10 jaar draagt het wetenschappelijk competentiecentrum voor desinfectie, hygiëne en infectiepreventie met zijn oplossingen en informatie bij aan de bescherming van zorgprofessionals, patiënten en hun naasten tegen infecties: Vanaf juni 2021 onder de naam HARTMANN SCIENCE CENTER.

Hiervoor staat het HARTMANN SCIENCE CENTER

HARTMANN Science Center header - lab scientist performing research
  • Onderzoek: In samenwerking met internationaal erkende opinieleiders uit wetenschap en onderzoek.
  • Overdracht van kennis: De resultaten van studies, richtlijnen en aanbevelingen worden omgezet in begrijpelijke publicaties en informatie.
  • Oplossingen: Nieuwe bevindingen inspireren tot nieuwe normen en praktijkgerichte oplossingen voor de bescherming van patiënten en bescherming tegen infecties.
  • Opleidingen: Kwaliteitsvolle eLearning-tools integreren nieuwe werkwijzen in de dagelijkse praktijk.
  • Advies door experts: Informatie over desinfectie, producttoepassingen en bescherming tegen infecties via telefoon en mail.

Actieve infectiebestrijding op deskundig hoog niveau

Dit komt zowel het medisch personeel als de patiënten en hun naasten ten goede.

De nieuwe naam HARTMANN SCIENCE CENTER geeft nog duidelijker blijk van de gedeelde missie en passie bij HARTMANN, die een praktijkgericht en daardoor doeltreffend gezondheids- en hygiënemanagement wil stimuleren, alles ten behoeve van infectiepreventie.

Ook in de toekomst blijven we onderzoek doen naar infectiebestrijding.