Persoonlijke gezondheidszorg

Hypertensie – wat het is en hoe ermee om te gaan

Waarom een actieve levensstijl, gezonde voeding en regelmatige controle kunnen helpen de arteriële druk bij hypertensie te verminderen.

Zorgen voor een natuurlijke, actieve levensstijl

Voor patiënten met een hoge bloeddruk is het heel belangrijk dat ze er een actieve levensstijl op na houden. Lichaamsbeweging heeft immers een positieve invloed op de bloeddruk.

Obesitas draagt sterk bij tot hypertensie en lichaamsbeweging wordt dan ook aanbevolen om een juist gewicht aan te houden. De cardiovasculaire gezondheid verbetert door lichaamsbeweging, hoewel de nadruk daarbij moet liggen op ‘regelmatig’ in plaats van op ‘met hoge intensiteit’, want overmaat kan tot een plotse stijging van de bloeddruk leiden. Het is daarom beter te kiezen voor activiteiten zoals Nordic Walking, joggen of fietsen om hypertensie te verminderen.

oude man

Stress verminderen

Er zijn twee soorten stress – goede stress en schadelijke stress. Goede stress (positieve stress) maakt ons attent op intense stimuli zoals lawaai of conflicten en is een natuurlijke reactie van het lichaam die dagelijkse activiteiten stimuleert.

Schadelijke stress (negatieve stress) kan, indien voortdurend aanwezig, ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Schadelijke stress verhoogt de bloeddruk, versnelt de ademhaling, verhoogt de hartactiviteit en veroorzaakt spanning in de spieren.

Om de bloeddruk onder controle te helpen krijgen, en te voorkomen dat hypertensie het dagelijkse leven negatief beïnvloedt, is het zeer belangrijk om preventieve ontstressingsactiviteiten te doen zoals mentale ontspanning.

Bloeddruk meten en opvolgen

Het is gemakkelijk om een lakse houding aan te nemen tegenover het meten van de bloeddruk, omdat hoge bloeddruk meestal niet gepaard gaat met tekenen of symptomen. De enige manier echter om te weten te komen of de bloeddruk hoog is, is door die te meten.

Regelmatig de bloeddruk meten, door artsen of thuis, maakt het voor de patiënten en zorgverleners mogelijk om de zaak onder controle te houden, veranderingen op te volgen en de effecten van veranderingen in de levensstijl te zien.

Bij de keuze van een apparaat om thuis de bloeddruk te meten, moet de nadruk op nauwkeurigheid liggen. Apparatuur voor thuis dient te voldoen aan de aanbevelingen van de European Society of Hypertension en beantwoorden aan de normen voor professionele apparatuur.

elderly couple measuring the blood pressure