A man disinfects his hands at a disinfectant dispenser. A man disinfects his hands at a disinfectant dispenser.
Bent u het desinfecteren van uw handen beu?

Waarom handhygiëne nog steeds belangrijk is

Van Marketing Benelux 09.11.2023
Illustration of two hands with a water drop
Er zijn meer dan drie jaar verstreken sinds de COVID-19-pandemie het leven volledig op zijn kop zette. Voor veel mensen werd in deze periode het desinfecteren van de handen een vast onderdeel van het dagelijks leven. Maar de zorgvuldigheid waarmee mensen op het hoogtepunt van de pandemie hun handen desinfecteerden, lijkt nu weer te zijn verdwenen. Steeds meer mensen keren terug naar het leven van voor de pandemie en vergeten hun handen te desinfecteren, een trend die ook te zien is in de gezondheidszorg. In dit artikel leggen we uit wat de oorzaak is van deze afname en waarom handhygiëne nog steeds essentieel is bij het voorkomen van infecties in zowel de gezondheidszorg als de particuliere sector.
Disinfectant dispenser in the waiting area of a doctor's surgery.
Dispensers met desinfectiemiddel zijn deel uit gaan maken van het dagelijks leven. Ze worden echter steeds minder gebruikt.

Kort na het uitbreken van de COVID-19-pandemie waren plotseling overal handdesinfectiemiddelen te vinden: bij de ingang van treinstations, op restauranttafels of in de rugzakken van mensen. Vandaag de dag, iets meer dan drie jaar later, zijn ze nog steeds op veel plaatsen te vinden in de vorm van dispensers of kleine flesjes. Ze worden nu echter veel minder vaak gebruikt dan op het hoogtepunt van de pandemie. [1]

Ook personeel in de gezondheidszorg maakt nu duidelijk minder gebruik van desinfectiemiddelen dan aan het begin van 2020. Dit kan het best worden geïllustreerd middels de HHC-graad (Hand Hygiene Compliance, oftewel naleving van handhygiëne) [2].

Hierbij dient wel te worden vermeld dat er sprake is van sterke verschillen tussen landen en instellingen. Niettemin merkte de WHO al in 2021, toen de pandemie nog volop aan de gang was, op dat de HHC gemiddeld nooit boven de 70% lag, zelfs niet in geïndustrialiseerde landen. [3] Met andere woorden, gemiddeld houdt één op de vier zorgmedewerkers zich niet aan de richtlijnen voor handhygiëne daar waar dat eigenlijk wel noodzakelijk is. Waarom is dat zo?

Minder aandacht voor handhygiëne in 'het nieuwe normaal'.

De afname van de aandacht voor handhygiëne in het dagelijks leven van de meeste mensen valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat een groot deel van de bevolking nu gevaccineerd is. [4] Hierdoor boezemt het virus veel mensen nu minder angst in dan eerst. 'Het nieuwe normaal' heeft ook onvermijdelijk geleid tot een gewenningseffect. Dit is niet verwonderlijk. Voor de meeste mensen is het immers vrij moeilijk om dag in dag uit uiterst aandachtig en waakzaam te blijven.

In een onderzoek van de Kiilto-groep uit 2020 zei 65% van de respondenten altijd de handen te desinfecteren bij het binnengaan van openbare gebouwen. Twee jaar later was dit al gedaald naar 'slechts' 48%. [5]

Maar waarom daalt de HHC-graad ook in de gezondheidssector? Handhygiëne is immers al lang een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse routine van zorgmedewerkers.

Woman in a public toilet disinfecting her hands.
Steeds minder mensen maken echter elke dag gebruik van desinfectiemiddel.

Afname van de HHC in de gezondheidssector

A nurse disinfects his hands in the hospital.
Ook in de gezondheidssector is dus een afnemende aandacht voor goede handhygiëne te zien.

TextDiverse onderzoeken in verschillende landen bevestigen dat de HHC in zorginstellingen aanvankelijk verbeterde aan het begin van de pandemie, om daarna weer relatief snel te verslechteren. Een onderzoek uit Frankrijk toonde bijvoorbeeld aan dat het gebruik van handdesinfectiemiddelen sterk steeg tijdens de eerste golf van de pandemie. Tijdens de tweede golf werd het niveau van voor de pandemie echter maar ternauwernood overschreden. [6]

Hierbij dient te worden vermeld dat het nalevingsniveau in veel klinieken in verschillende landen afnam naarmate de pandemie vorderde. Een onderzoek uitgevoerd aan de University of Chicago Medical Center (UCMC) in de periode van september 2019 tot augustus 2020 bevestigt dit. Terwijl de gemiddelde maandelijkse HHC-graad hier vóór de pandemie rond de 55% lag, schoot deze omhoog naar 92% in maart 2020 en zelfs naar bijna 100% in april 2020. In de weken en maanden daarna verslechterde de naleving echter weer. In augustus 2020 was het gemiddelde nog maar 51%. Met andere woorden, het cijfer was zelfs tot onder het niveau van voor de pandemie gedaald. [7]

Redenen voor de afgenomen naleving

TextEr zijn verschillende redenen voor de afname van de HHC-graad. Een belangrijke factor is ongetwijfeld het feit dat professionele desinfectiemiddelen in veel klinieken niet meer beschikbaar zijn vanwege de plotselinge wereldwijde toename van de vraag. Als gevolg hiervan waste het personeel vaak de handen in plaats van deze te desinfecteren. Sommige zorgmedewerkers liepen hierdoor echter na verloop van tijd huidirritaties of eczeem op. Het veelvuldig wassen van de handen met water en zeep is doorgaans namelijk minder vriendelijk voor de huid dan desinfectie met hoogwaardige producten zoals Sterillium®, dat vetherstellende eigenschappen heeft. [8]

Omgekeerd werden handdesinfectiemiddelen alleen gebruikt door zorgmedewerkers van wie de handen niet eerder beschadigd waren door veelvuldig wassen. Dit komt omdat de alcohol in desinfectiemiddelen vaak een branderig gevoel veroorzaakt op huid die beschadigd is door irritatie of eczeem. Beide aspecten (handen wassen in plaats van handen desinfecteren en afzien van handen desinfecteren vanwege een beschadigde huid) zouden de verslechterde HHC kunnen verklaren.

Een andere verklaring voor de afgenomen naleving zou kunnen zijn dat veel zorgmedewerkers het zo druk hadden met de zorg voor COVID-19-patiënten dat ze soms simpelweg geen tijd hadden voor een goede handhygiëne. [9] Deze redenering lijkt vandaag de dag nog steeds aannemelijk. Veel klinieken kampen immers zelfs na de pandemie nog met personeelstekorten, tijdsdruk en een hoge werkdruk.
Ook in de gezondheidssector begon zich een zekere gewenning af te tekenen. Naarmate de pandemie vorderde, nam de aanvankelijke angst voor dit nieuwe type virus af en pakten veel professionals hun gewoonten van voor de pandemie weer op. [10]

Een gebrek aan HHC kan soms echter ook aan de hand van bepaalde nationale en regionale omstandigheden worden verklaard. Uit een Chinees onderzoek bleek bijvoorbeeld dat zorgpersoneel tijdens de pandemie steeds vaker handschoenen droeg in plaats van de handen te desinfecteren. [11] Het feit dat medewerkers hun toevlucht namen tot deze maatregel toont aan dat er, ondanks de toegenomen aandacht voor handhygiëne tijdens de pandemie, nog steeds behoefte is aan verdere voorlichting. Het dragen van handschoenen is immers geen vervanging voor een goede handdesinfectie voor zorgprofessionals . Sterker nog, de handen moeten voor en na het dragen van handschoenen worden gedesinfecteerd.


A nurse disinfects her hands in the hospital.
Tijdsdruk, gebrek aan kennis, huidintolerantie door verkeerde hygiënemaatregelen: er kunnen veel redenen zijn voor het afnemen van de HHC.

Goede handhygiëne: waarom het nog steeds belangrijk is

Deskundigen gaan ervan uit dat tot 90% van alle infecties in ziekenhuizen het gevolg is van overdracht via de handen. [12] Een derde van deze infecties kan worden voorkomen [13]. Daarom blijft goede handhygiëne een essentieel onderdeel van infectiebeheersing.
In de gezondheidszorg zijn er specifieke situaties waarin werknemers hun handen moeten desinfecteren, namelijk altijd:

  1. voor het aanraken van een patiënt;
  2. voor een aseptische procedure;
  3. na een risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen;
  4. na het aanraken van een patiënt;
  5. na het aanraken van de omgeving van een patiënt.

Desinfecteer uw handen op de juiste manier

Voor een effectieve en correcte handhygiëne is echter niet alleen het 'wanneer' maar ook het 'hoe' van cruciaal belang. Zorgmedewerkers dienen de volgende punten in acht te nemen:

  • Zorg ervoor dat de handen vóór het desinfecteren droog zijn.
  • Breng voldoende desinfectiemiddel (ongeveer 2-3 pompjes uit de dispenser) aan in de handpalm.
  • Bedek de hele hand met desinfectiemiddel.
  • Let er bij het inwrijven goed op dat ook de vingertoppen, duimen en ruimten tussen de vingers worden meegenomen.
  • Wrijf het desinfectiemiddel gedurende minstens 30 seconden grondig in.

Om de naleving onder zorgpersoneel (opnieuw) te verhogen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen: van regelmatige voorlichting van het personeel en de keuze voor een huidvriendelijk desinfectiemiddel zoals Sterillium®, tot managers die het goede voorbeeld geven op het vlak van naleving.
Wilt u hier meer over weten en over hoe u slechte HHC kunt verbeteren? Raadpleeg ons artikel over naleving voor alle informatie die u nodig heeft.
Close-up: Hands being disinfected.
Bildunterschrift Zorg er bij het desinfecteren van de handen voor dat ook de ruimten tussen de vingers worden meegenomen.

Sources

[1] kiilto.dk/ Study: Good hand hygiene habits are declining https://www.kiilto.dk/Nyheder/study-shows-that-our-good-hand-hygiene-habits-are-declining/
[2] Desinfacts 1 (2023), S. 16-17
[3] who.int/ Key facts and figures World Hand Hygiene Day 2021 https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021/key-facts-and-figures
[4] New York Times/ Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
[5] kiilto.dk/ Study: Good hand hygiene habits are declining https://www.kiilto.dk/Nyheder/study-shows-that-our-good-hand-hygiene-habits-are-declining/
[6] Desinfacts 1 (2023), S. 16-17
[7] Makhni, S., et al. (2021). "Hand Hygiene Compliance Rate During the COVID-19 Pandemic." JAMA Intern Med 181(7): 1006-1008.
[8] Reinholz M et al. (2021) Increased prevalence of irritant hand eczema in health care workers in a dermatological clinic due to increased hygiene measures during the SARS-CoV-2 pandemic. Eur J Dermatol;31: 392-395. https://doi.org/10.1684/ejd.2021.4046
[9] Sandbøl SG et al. (2022) Hand hygiene compliance among healthcare workers before and during the COVID-19 pandemic. Am J Infect Control; 50: 719-723. https://doi. org/10.1016/j.ajic.2022.03.014
[10] Si Ali A et al. (2022) Impact of COVID-19 pandemic waves on health-care worker hand hygiene activity in department of medicine and ICU as measured by an automated monitoring system. Infect Dis Health: S2468-0451(22)00120-1. https://doi.org/10.1016%2Fj.idh.2022.11.003
[11] Wu X et al. (2022) Application Effect of Transparent Supervision Based on Informatization in Prevention and Control of Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Nosocomial Infection. Can J Infect Dis Med Microbiol; 2022: 2193430. https://doi.org/10.1155/2022/2193430
[12] The European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS): EARSS Annual Report 2008, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven
[13] THE LANCET 2000, 356: 1307 – 1312