bg-country-switch bg-country-switch
Desinfectie

Desinfectie van de handen met geïntegreerde huidverzorging

Handhygiëne is de belangrijkste maatstaf voor basishygiëne, maar toch wordt naleving nog steeds ondergewaardeerd door gezondheidswerkers. Een fundamentele bevinding is dat de verdraagbaarheid van handdesinfectiemiddelen op de huid en de gezondheid van de huid van de werknemers twee belangrijke voorwaarden zijn om gezondheidswerkers aan te moedigen handdesinfectie uit te voeren.

28.03.2022

Ongeveer 5 miljoen mensen in Europa en ongeveer 1,7 miljoen mensen in de VS lopen elk jaar een infectie op tijdens verpleging of een medische behandeling. Deze cijfers hebben betrekking op nieuwe infecties, ongeacht de oorspronkelijke reden voor de opname van de patiënt.

Infecties in ziekenhuizen en ambulante instellingen (gewoonlijk ziekenhuisinfecties of nosocomiale infecties genoemd) vormen een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van patiënten over de hele wereld.

Ziekenhuisinfecties

Healthcare profesionnal desinfecting hands before treating a patient

Ziekenhuisinfecties treffen zowel patiënten als medisch personeel en hebben dus ook een impact op de gezondheidseconomie. Patiënten kunnen te maken krijgen met emotioneel leed, langdurige ziekenhuisopname, blijvende fysieke handicaps, een hogere weerstand van micro-organismen tegen antibiotica en bijkomende financiële lasten, terwijl infecties van medisch personeel kunnen leiden tot ziekte en ziekteverzuim. Hoe langer een besmette patiënt in de instelling blijft, hoe hoger de kosten. Er is ook een risico van verhoogde mortaliteit.

In de geïndustrialiseerde landen wordt 5-15% van de ziekenhuispatiënten en maar liefst 9-37% van de patiënten op intensieve zorg getroffen door ziekenhuisinfecties. Ondanks het risico blijkt uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor handhygiëne in de gezondheidszorg dat de aanbevolen maatregelen voor handhygiëne nog steeds niet consequent worden toegepast.

Het desinfecteren van handen is de belangrijkste voorzorgsmaatregel

Volgens deskundigen kan een derde van de ziekenhuisinfecties worden voorkomen door systematische maatregelen op het gebied van hygiëne en toezicht, waarbij hygiënische desinfectie van de handen de belangrijkste maatregel vormt. Desinfectiemiddelen voor de handen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekenhuisinfecties en dus voor de veiligheid van de patiënt. Desinfectie van de handen is een van de gemakkelijkste maatregelen om in te zetten, maar de naleving ervan kan worden verbeterd.


Het belang van handdesinfectie wordt vaak onderschat door medisch personeel. Het overdragen van ziektekiemen van hand tot hand is heel gewoon in gebouwen waar veel mensen in een afgesloten ruimte zijn. In verzorgingstehuizen worden bijvoorbeeld pathogene micro-organismen aangetroffen op talrijke voorwerpen in het hele gebouw. Het doelgerichte gebruik van handdesinfectiemiddelen is daarom van cruciaal belang, niet alleen om de overdracht van ziektekiemen te voorkomen en patiënten tegen infecties te beschermen, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers. De veiligheid van de medewerkers is uiteindelijk ook de veiligheid van de patiënten.
Healthcare profesionnal desinfecting hands

Het belang van huidverdraagzaamheid

Handdesinfectie

Desinfectiemiddelen voor de handen op alcoholbasis worden aanbevolen wegens hun sterke antimicrobiële en snelle werking, goede huidverdraagzaamheid en gebruiksgemak. Voorwaarde voor een doeltreffende handhygiëne is echter een intacte huid. Dit is met name van belang voor verplegend personeel. Hun huid wordt blootgesteld aan een groot aantal schadelijke invloeden, bijvoorbeeld door het continue wassen van de handen.

Een van de meest voorkomende beroepsziekten bij verplegend personeel is contactdermatitis, een ontstekingsziekte van de huid waarbij de huid in de beginfase droog en ruw wordt. Om deze aandoening tot een minimum te beperken, zijn huidverzorging en -bescherming belangrijk.

Voor een doeltreffende handdesinfectie is het belangrijk om de huid gezond te houden, want zelfs de kleinste scheurtjes en microtrauma's kunnen een branderig gevoel veroorzaken bij het gebruik van desinfectiemiddelen voor de handen. Dit kan ervoor zorgen dat het desinfectiemiddel niet correct wordt gebruikt.

Naast de informatie over de vijf momenten* waarop handen moeten worden gedesinfecteerd, zijn er nog twee basismededelingen die moeten worden doorgegeven om de noodzakelijke hygiënische maatregelen te verbeteren: de huidverdraagzaamheid van het handdesinfectiemiddel en de werkzaamheid van de desinfectie.

Wat de huidverdraagzaamheid betreft, bestaat er vaak twijfel dat het vaak desinfecteren van de handen met producten op alcoholbasis de huid kan uitdrogen of de huidbarrière kan beschadigen. Talrijke studies tonen echter aan dat handdesinfectie op alcoholbasis beter wordt verdragen dan handen wassen.

Onze handdesinfectiemiddelen Sterillium®, Sterillium® med en Sterillium® Gel pure kunnen zelfs helpen de huid te hydrateren en haar elasticiteit te behouden. Desinfectiemiddelen voor de handen moeten betrouwbaar en doeltreffend zijn, maar ook huidvriendelijk en verzorgend werken; ze moeten bijvoorbeeld de huid bevochtigen. Behalve het verbeteren van de hygiëne kan het veelvuldig gebruik van huidvriendelijke handdesinfectiemiddelen, vooral die met verzorgende eigenschappen, tot op zekere hoogte de droge huid als gevolg van veelvuldig handen wassen compenseren. Door deze producten tijdens werktijd meermaals per dag te gebruiken, wordt de bescherming van het personeel en de patiënten verbeterd.