Compressietherapie

Compression and Support Therapy
Therapeutische verbanden hebben een groot toepassingsgebied: immobilisatie verbanden worden gebruikt voor de traditionele behandeling van fracturen en om bepaalde lichaamsdelen te immobiliseren. Compressieverbanden zijn de basis bij de behandeling van chronisch veneuze insufficiëntie inclusief veneus ulcus cruris. De zogenoemde ''functionele" verbanden die druk uitoefenen, ondersteunen en ontlasten zijn meestal de therapeutische keuze bij letsels of beschadigingen aan het houdings-en bewegingsapparaat.