Briser le tabou de l'incontinence Briser le tabou de l'incontinence

Doorbreek de stilte over incontinentie

Doorbreek de stilte over incontinentie

Het onderzoek ‘Breaking the Silence’ laat onomwonden zien welke impact incontinentie heeft op het leven van miljoenen mensen in Europa. Dat mensen niet graag praten over hun incontinentie is bekend. Onze studie groef dieper. De resultaten laten zien hoe diep de pijn zit bij mensen, wat de invloed is op hun welzijn en op het leven van alledag.

Vele miljoenen Europeanen boven de 45 jaar lijden in stilte. Ze vermijden activiteiten zoals sport, ze reizen zo min mogelijk en spreken niet meer af met vrienden en bekenden. Ook hun seksleven houdt op te bestaan door incontinentie. Met uitvluchten en provisorische oplossingen proberen ze er mee om te gaan. Zonder iets te zeggen tegen hun partner, familie en vrienden. En dat terwijl ze in een levensfase komen waarin je juist meer tijd hebt om te genieten van het leven.

Mensen met incontinentie geven aan dat er meer voorlichting nodig is. Ze ondervinden nu nog een taboe. De samenleving zou meer open moeten staan voor incontinentie. Wij vinden dat het nu het moment is om de stilte te doorbreken. We breken een lans voor de miljoenen die hebben te leven met incontinentie. Zij moeten weten dat ze niet alleen staan. HARTMANN staat voor een respectvolle, open benadering. Wij willen mensen vertellen over goede oplossingen. Zodat ze in hun dagelijks leven grip krijgen op incontinentie, in plaats van andersom.

Over het onderzoekIn opdracht van HARTMANN deed onderzoeksbureau Edelman Intelligence eind 2019 een studie naar incontinentie in vijf landen in Europa. Er deden 2311 mannen en vrouwen van 45 jaar en ouder met incontinentieklachten mee. Zij beantwoorden gedurende ongeveer een kwartier een serie vragen, via een online vragenlijst. De ondervraagden waren inwoners van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Je leest hieronder de acht meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek.
 1. Incontinentie heeft heel vaak een negatieve invloed op het dagelijkse bestaan

  De meerderheid van mensen met incontinentie merkt dat hun aandoening hun dagelijkse leven negatief beïnvloedt. Die impact grijpt diep in. Incontinentie is slecht voor de eigenwaarde en het psychische welzijn van mensen, maar ook voor hun relaties, seksleven, sociale leven en hobby’s en interesses. Mannen en vrouwen uit Duitsland en Frankrijk zeggen het meest die negatieve gevolgen te ervaren (74 en 73 procent).

 2. Incontinentie heeft diepe emotionele gevolgen

  Mensen met incontinentie ervaren continu een breed scala aan negatieve gevoelens en gedachten, zoals schaamte, zorgen en onzekerheid. Een gevolg hiervan is dat het zelfvertrouwen afneemt. Ongeveer de helft van de ondervraagde Fransen, Duitsers, Tsjechen en Spanjaarden geeft aan zich door hun incontinentie oud en onaantrekkelijk te voelen.

 3. Eerst proberen velen incontinentie te ontkennen

  Zodra de eerste symptomen van incontinentie aan het licht komen, proberen veel mensen deze eerst nog weg te wuiven. Van de ondervraagde mensen dacht meer dan de helft (52 procent) dat het tijdelijk was en dat de incontinentie weer vanzelf zou verdwijnen. Zeventig procent beschouwde de symptomen niet als een probleem en dacht er aanvankelijk zo min mogelijk aan.

 4. Velen proberen hun incontinentie te verbergen en lijden in stilte

  De primaire reactie van mensen met incontinentie is over het algemeen dat ze hun aandoening voor zich houden. De eerste weken zijn er maar weinig mensen die het er met partner, familieleden of vrienden over praten. En velen zullen er nooit over beginnen. Gemiddeld heeft 43 procent van de ondervraagden met een relatie nog nooit met hun partner over de incontinentie gesproken. Hoofdredenen: schaamte en de hoop dat de symptomen weer zullen verdwijnen.

 5. Mensen halen toeren uit om met incontinentie om te gaan

  De meest gebruikte truc die mensen met incontinentie toepassen is simpelweg heel vaak naar de wc gaan. Maar ze halen ook ingewikkeldere toeren uit. Zoals het standaard meteen spotten van toiletten als ze op een onbekende plek komen. Ook nemen ze altijd extra ondergoed of andere noodvoorzieningen mee. Bijna een kwart van de ondervraagden stopt zelfs wc-papier in hun ondergoed.

 6. Degenen die open zijn over incontinentie merken een positief effect

  Praten met de ander werkt positief uit op een relatie en op het zelfvertrouwen. Degenen die met hun partner spraken over hun incontinentie voelden zich hierna in 6 op de 10 gevallen gesteund en steviger in de schoenen staan. Bijkomend voordeel: de toenadering voelt goed voor beide partners en heeft een positieve uitwerking op de relatie.

 7. De bal ligt ook bij de samenleving

  Als we het hebben over incontinentie, dan gaat het ook over barrières in de samenleving. Veel van de ondervraagden hebben het gevoel dat de algemene opvattingen over incontinentie niet kloppen. Zo zou incontinentie alleen oude mensen treffen. Het is een onderwerp waar al te vaak een taboe op rust. Mensen met incontinentie worden gestigmatiseerd. Zes op de tien wil dat de samenleving er meer open over is.

 8. Meer informatie en voorlichting graag!

  Mensen met incontinentie ervaren dat er niet genoeg informatie voorhanden is over hun aandoening, en dat er meer voorlichting nodig is. Ruim 70 procent van de ondervraagden staat er zo in. Meer informatie, of het nu over incontinentieproducten is of medische kennis, zou hen meer grip geven op incontinentie.
Doorbreek de stilte over incontinentie