bg-country-switch bg-country-switch

Komt u in aanmerking voor vergoeding?

Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze 187,90 euro.

Voorwaarden

  • U moet lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie.
  • U heeft geen recht op het incontinentieforfait omdat u niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium.
  • U verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
  • U heeft nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen.
Wat te doen?
Laat het aanvraagformulier invullen door uw huisarts, uroloog, geriater, gynaecoloog of pediater. Stuur het formulier naar de adviserend arts van uw ziekenfonds. De adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of u nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.