bg-country-switch bg-country-switch

Cookiebeleid

Status: 31 januari 2023

Wij, de Paul Hartmann AG en onze dochterondernemingen, hierna gezamenlijk aangeduid als 'HARTMANN', maken binnen het kader van onze webservice gebruik van cookies en andere technologieën (bv. op webpagina's en in browsertoepassingen of -apps), die kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen die wij nodig hebben om binnen het kader van onze webservice functies te leveren, en onze webservice te verbeteren. Voor sommige van de gebruikte cookies of andere technologieën is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Wij vragen u akkoord te gaan met het gebruik ervan, zodat u volledig gebruik kunt maken van alle functies die door onze webservice worden aangeboden. Wij vestigen uw aandacht op deze verklaring inzake het cookiebeleid, om te voldoen aan onze wettelijke verplichting en u te informeren met betrekking tot welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, en de wijze waarop wij uw privacy beschermen.

In dit cookiebeleid verwijzen wij naar alle technologieën, waaronder cookies, web-beacons, pixels, script-tracers en andere client-side-programmeertechnologieën, die kunnen worden gebruikt om gebruikersinformatie te verzamelen, geven wij een toelichting omtrent hun doel en de omvang van hun gebruik en informeren wij u over de opties die u kunt gebruiken om het gedrag van deze technologieën te beheren en controleren. Cookies – in de breedste zin van het woord – omvatten ook webinhoud en -services van derden, bijvoorbeeld voor het opnemen van video's, kaarten, het gebruik van bepaalde lettertypes of het aanbieden van beheers- of andere functies die in onze webservice zijn geïntegreerd. Dergelijke externe dienstverleners kunnen de betreffende gebruiker altijd identificeren, omdat zij zijn/haar IP-adres nodig hebben om hun diensten te verlenen. Omwille van consistentie worden al deze methoden hierna gezamenlijk aangeduid als cookies, tenzij een expliciet onderscheid tussen de specifieke methoden wordt gemaakt.

Dit cookiebeleid heeft betrekking op onze webservice onder de domeinnaam 'hartmann.info' en de bijbehorende subdomeinen en andere websites van HARTMANN die een link of verwijzing naar dit cookiebeleid bevatten. Dit cookiebeleid kan via onze website worden bekeken, opgeslagen of afgedrukt. Door gebruik te maken van onze webservice gaat u akkoord met ons gebruik van cookies overeenkomstig dit cookiebeleid.

Cookies en andere technologieën worden gebruikt om onze webservice van bepaalde functies te voorzien, bijvoorbeeld de herkenning van een gebruiker, de opslag van de voorinstellingen van een gebruiker, de duidelijke toewijzing van tijdelijke proces- of transactiegerelateerde gegevens aan een gebruiker, de opslag van aanvullende veiligheidsinformatie tijdens een gebruikerslogin op zijn/haar gebruikersaccount of het verzamelen van informatie over het gebruik van de website, en om het ontwerp en de functionaliteit van de website te verbeteren. Deze technologieën worden ook door vrijwel alle websites gebruikt om te herkennen of een website reeds eerder via dezelfde eindapparatuur en dezelfde browser werd bezocht, zodat zij de weergegeven inhoud kan aanpassen en in sommige gevallen dienovereenkomstig kan variëren.

Cookies en andere technologieën kunnen door HARTMANN en externe dienstverleners worden gebruikt. Dit geldt voor inhoud zoals video's, webgebaseerde toepassingen of analytische tools die ons helpen onze webservice te verbeteren, en voor inhoud die door de gebruiker wordt gegenereerd, zoals klikken op 'Share'-knoppen, waarmee de inhoud van onze website op sociale medianetwerken zoals Facebook, LinkedIn of Twitter kan worden gedeeld. Dit cookiebeleid is analoog van toepassing op cookies van derden. Of het een first-party cookie of een cookie van een derde partij betreft, is afhankelijk van het domein waardoor de cookie wordt geplaatst. First-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die door de gebruiker werd bezocht.

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan het domein van de website die door de gebruiker wordt bezocht. Externe leveranciers plaatsen hun cookies op de website van de primaire leverancier wanneer zij technologieën aanbieden die de primaire leverancier op zijn website gebruikt of aan zijn gebruikers ter beschikking stelt

Cookies kunnen alleen worden gelezen door de website die de cookie heeft geplaatst. Cookies verzamelen doorgaans geen persoonsgegevens die op uw eindapparatuur zijn opgeslagen. Cookies vormen slechts een sleutel die het mogelijk maakt, een link te leggen naar persoonsgegevens, indien dergelijke gegevens überhaupt worden verzameld. Cookies kunnen voorkomen in de vorm van klassieke, tekstgebaseerde cookies, web-beacons, pixels of scripts.

Permanente cookies blijven gedurende een bepaalde, in de cookie gespecificeerde periode, op de eindapparatuur die voor het bezoek aan onze website werd gebruikt, aanwezig. Deze cookies worden bij het eerste bezoek aan onze website geplaatst, tenzij de browserinstellingen dit verhinderen, en worden telkens opnieuw geactiveerd wanneer de gebruiker de website bezoekt met dezelfde eindapparatuur waarop de cookies reeds zijn geïnstalleerd.

Sessiecookies stellen website-exploitanten in staat om de handelingen van een gebruiker bij te houden en tijdens een bepaalde browsersessie te koppelen. Een browsersessie start wanneer de browser wordt geopend en eindigt wanneer de browser wordt gesloten. Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Web-beacons en -pixels zijn bestanden die in een webpagina zijn geïntegreerd en worden opgevraagd door de browser van de gebruiker die toegang heeft tot de website. Zij maken het mogelijk een logbestand en een logbestandsanalyse, die kan worden gebruikt voor statistische analyses, te genereren. Informatie zoals het IP-adres, het gebruikte browsertype of het besturingssysteem van het toegangsapparaat kan vervolgens worden verzameld.

Script-tracers en andere client-side-programmeertechnologieën zijn kleine JavaScript-gebaseerde programma's of op andere technologieën gebaseerde programmeerinhoud, die functies kan/kunnen leveren die de herkenning van een browser mogelijk maken. Hiervoor hoeven geen gegevens op het toegangsapparaat te worden geplaatst. Dergelijke technologieën worden alleen gebruikt wanneer zij worden ondersteund door de browser van de gebruiker die toegang heeft tot het systeem en wanneer deze zijn geactiveerd.

Aangezien veel providers meer dan één van de bovengenoemde technologieën gebruiken, worden deze cookies hieronder beschreven op basis van hun doel en het toegewezen brondomein.

1.Welke cookies gebruiken wij?

1.1Cookies worden doorgaans ingedeeld in vijf categorieën, afhankelijk van hun functie, de gebruikte technologie en hun doel: strikt noodzakelijke cookies, analytische of prestatiecookies, functionele cookies, targeting- of reclamecookies en flash-cookies. Hieronder definiëren wij de cookiecategorieën.

1.2Noodzakelijke cookies: strikt noodzakelijke cookies maken het mogelijk om op onze websites te navigeren en essentiële functies te voorzien, die zonder het gebruik van cookies niet zouden werken of die wij in de huidige vorm niet zonder gebruiksbeperkingen zouden kunnen aanbieden. Dit omvat ook het ter beschikking stellen van zeer veilige zones die persoonlijke gebruikersinformatie kunnen bevatten, of betalingsactiviteiten mogelijk maken. Deze gebieden zijn bedoeld voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers en zijn daarom uitsluitend toegankelijk na succesvolle gebruikersauthenticatie. Strikt noodzakelijke cookies dragen er ook toe bij – als een van de verschillende methoden die tegelijkertijd worden gebruikt – dat een gebruiker die gevoelige informatie aanvraagt, eerst een succesvolle authenticatie moet doorlopen om misbruik van de informatie die wij elders hebben opgeslagen, te voorkomen. Instellingen zoals taal, geografische locatie en display-optimalisatie-informatie zoals schermresolutie en de grootte van de buffer kunnen worden opgeslagen. Strikt noodzakelijke cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en worden ook niet gebruikt om op gedrag gebaseerde informatie over de gebruikers van onze website te verzamelen. Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is vereist om onze webservices aan u te kunnen leveren. Voor het gebruik van deze noodzakelijke cookies hebben wij uw toestemming niet nodig.

1.3Functionele cookies (voorkeuren): wij gebruiken functionele cookies om beslissingen van gebruikers op te slaan, die het gedrag van onze website beïnvloeden. Met behulp van functionele cookies kunnen wij gepersonaliseerde functies, zoals een op maat gemaakte inhoud, aanbieden om aan de individuele wensen van de gebruiker te voldoen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de laatste door u gebruikte zoekfilter opnieuw activeren of controleren of wij uw aandacht reeds op speciale aanbiedingen hebben gevestigd. Aanvullende informatie kan op onze systemen worden bewaard en aan functionele cookies worden gekoppeld. Dankzij dergelijke functies kunnen wij onze website aanpassen aan uw individuele behoeften en uw ervaring met de website verbeteren. Voor een optimaal gebruik van onze website is het daarom noodzakelijk dat u dit soort cookies accepteert. Wanneer u functionele cookies niet accepteert, kunnen wij niet garanderen dat u volledig gebruik kunt maken van onze webservice. Functionele cookies kunnen ook door derden worden beheerd. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens in geval van dergelijke cookies is te vinden op de websites van derden.

1.4Analytische cookies (statistieken): analytische/prestatiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. Dit type cookies helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren, informeert ons over het gedrag van onze gebruikers en helpt ons om eventuele problemen of fouten bij het gebruik van onze website te identificeren en elimineren. Zij stellen ons bovendien in staat, de efficiëntie van onze reclamemaatregelen te evalueren en de kwaliteit van de advertenties die onze gebruikers kunnen bekijken, te verbeteren. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan informatie die de identificatie van individuele gebruikers mogelijk maakt. Ook analytische cookies kunnen door derden worden beheerd. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens in geval van dergelijke cookies is te vinden op de websites van derden.

1.5Targeting cookies (marketing): wij, of door ons gecontracteerde externe dienstverleners, kunnen targeting cookies gebruiken om u op basis van uw interesses meer relevante productinformatie te tonen. Zij helpen ons bovendien bij het verbeteren van onze reclamecampagnes. Wij kunnen targeting cookies bijvoorbeeld gebruiken om het aantal advertentie-pop-ups dat u te zien krijgt, te beperken of om te herkennen of u reeds op onze advertenties heeft gereageerd. Deze cookies kunnen worden gebruikt om individuele gebruikers te herkennen en vast te leggen welke informatie op onze website voor u relevant is. Deze informatie kan door ons aan alle door ons gecontracteerde adverteerders worden verstrekt en worden gekoppeld aan informatie uit andere bronnen voor persoonsgegevens. Dit omvat ook gegevens over u die tijdens uw bezoek aan andere websites werden verzameld. Op deze websites van derden kunt u ook uw instellingen en persoonlijke voorkeuren met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens door derden beheren. Dit betekent dat deze cookies kunnen worden gebruikt om te zorgen dat u geen advertenties, die op basis van de over u verzamelde informatie op uw behoeften zijn afgestemd, te zien krijgt. Houd er rekening mee dat u uw instellingen op elke eindapparatuur en voor elke browser waarmee u onze website gebruikt, moet aanpassen. Zelfs indien dergelijke cookies niet worden gebruikt, is het mogelijk dat u advertenties van ons te zien krijgt. Dergelijke advertenties worden aan gebruikers in bepaalde doelgroepspecifieke omgevingen op het internet getoond en kunnen worden vergeleken met tv-commercials: wanneer u bijvoorbeeld een reisdocumentaire bekijkt, krijgt u tijdens de reclameblokken waarschijnlijk meer reclamespots te zien, die betrekking hebben op reisonderwerpen. Indien targeting cookies door derden worden beheerd, vindt u op de websites van deze partijen informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor dergelijke cookies.

2.Hoe beheer ik cookies?
2.1We gebruiken cookies om verschillende redenen, zoals hierboven beschreven. Helaas bestaat er vaak geen standaardprocedure voor het uitschakelen van cookies, zonder dat de functies waar onze webservice gebruik van maakt, volledig verloren gaan. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat niet alle functies van onze webservice voor u beschikbaar zijn indien u cookies blokkeert, verwijdert of uitschakelt.
2.2Indien toestemming (cf. Art. 6 (1) a AVG, in Duitsland ook sec. 25 (1) 1 TTDSG) voor het gebruik van bepaalde cookies is vereist, zullen wij dergelijke cookies alleen gebruiken wanneer u ons vooraf toestemming heeft verleend. Wanneer u een van onze webpagina's bezoekt, voegen wij een zogenaamde cookie-banner toe, waarmee u uw toestemming voor het gebruik van cookies in het kader van de betreffende webservice kunt bevestigen door op een knop te klikken. U verleent uw toestemming voor het gebruik van alle in dit cookiebeleid genoemde cookies door op knop a te klikken. Uw toestemming wordt ook opgeslagen in de vorm van een cookie ('opt-in'-cookie) op uw apparaat, zodat wij uw volgende bezoek aan onze webservice kunnen controleren indien u reeds toestemming heeft verleend. De opt-in-cookie heeft een beperkte geldigheidsduur van 12 maanden.
Wij hebben uw toestemming niet nodig voor noodzakelijke cookies, omdat de website zonder deze cookies niet kan worden weergegeven. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de levering van de website en diens functionaliteiten (cf. Art. 6, (1) f AVG, in Duitsland ook sec. 25 (2) nr. 2 TTDSG).
2.3U kunt cookies in uw browser beheren, uitschakelen of verwijderen en het accepteren van cookies permanent voorkomen. Om dit te doen, moet u de browserfunctie inschakelen die het opslaan van cookies en/of het surfen in de gegevensbeschermingsmodus uitschakelt, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers alle cookies accepteren of weigeren of alleen bepaalde soorten cookies accepteren. Meer informatie over het beheer, uitschakelen en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser.
2.4Nadere informatie over cookies die voor reclamedoeleinden worden gebruikt en over de wijze waarop u deze kunt inschakelen, is te vinden in de informatie over op gedrag gebaseerde reclame en online-gegevensbescherming van de onlinereclame-industrie op 'http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/' of 'http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/'.

3.Wijzigingen, updates, effectiviteit, vragen, privacyverklaring

Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe wetgeving of technische wijzigingen in onze webservice. Wij behouden ons derhalve het recht voor om dit cookiebeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en aanvullende of andere cookies te gebruiken. Het herziene cookiebeleid wordt altijd na publicatie van kracht en de laatste versie kan altijd op onze website worden bekeken. Indien u niet akkoord gaat met de herziene versie van ons cookiebeleid, dient u te stoppen met het gebruik van onze webservice. U gaat automatisch akkoord met het herziene cookiebeleid door gebruik te blijven maken van onze webservice nadat de wijzigingen in het cookiebeleid van kracht zijn geworden. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van cookies in het kader van onze webservice, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@hartmann.info

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier.