bg-country-switch bg-country-switch
At the HART

Een dag in de OK: waar elke seconde telt

Wanneer medische urgentieteams zorgen voor patiënten met meerdere ernstige verwondingen zijn ‘proberen’ en ‘fouten’ niet toegelaten. In plaats daarvan zijn timing, betrouwbaarheid en precisie cruciaal – niet enkel voor de artsen en de verpleegkundigen maar ook voor de instrumenten en het materiaal waarop zij vertrouwen.

Het maakt deel uit van de dagelijkse routine op de urgentieafdeling van eender welk ziekenhuis – maar toch, en dat bevestigen de meeste leden van het medisch urgentieteam komen ze bij de behandeling van polytrauma patiënten telkens tegenover specifieke uitdagingen te staan. Polytrauma’s worden meestal door verkeersongevallen veroorzaakt. De term wordt over het algemeen gebruikt om een reeks veelvoudige verwondingen op verschillende lichaamsplaatsen te omschrijven waarvan minstens een – of de combinatie van meerdere – als levensbedreigend wordt aanzien. Volgens de German Society for Trauma Surgery (DGU) zal minstens een van de tien polytrauma patiënten niet overleven.

Professor Dr. Florian Gebhard

Als artsen en verpleegkundigen in de operatiekamer instructies krijgen dat ze zich moeten voorbereiden op een polytrauma, weten ze nooit juist wat ze mogen verwachten – behalve het feit dat de verwondingen ernstig en potentieel dodelijk zullen zijn. Geen twee ongevallen zijn identiek en zolang er geen nauwkeurige diagnose van de patiënt is gesteld, is al de rest speculatie. "In geval van een polytrauma, kan geen enkel wondpatroon zich herhalen – elke patiënt is verschillend", zegt Professor Dr Florian Gebhard, Vice President van de ‘ German Trauma Foundation‘ en Medical Director in het Universitair Ziekenhuis van Ulm.

Het is een bepaalde onzekerheid die extra last kan veroorzaken bij het medisch urgentieteam dat reeds aan de basis aan stress onderhevig is, daar het zich continu in staat van paraatheid moeten bevinden. De steeds dreigende mogelijkheid tot overlijden van een polytrauma patiënt zet hen nog meer onder druk. “Alhoewel het medisch urgentiepersoneel over het algemeen zeer ervaren professionals zijn, zullen de meesten het moeilijk vinden om volledig te negeren dat ze een medemens aan het opereren zijn”, voegt Professor Gebhard eraan toe.

“Iedereen moet eenvoudigweg functioneren”

Een polytrauma patiënt verzorgen is dan ook een stresssituatie – en daarin bevindt Madeline Trick zich regelmatig. Deze 24-jarige chirurgisch assistente werkt op de urgentie in het ‘Rechts der Isar’ Ziekenhuis in München. Als er een polytrauma oproep binnenkomt hebben mevr. Trick en haar collega’s dikwijls slechts enkele minuten om klaar te staan en al hun vaardigheden en energie bijeen te rapen. De voorbereidingen starten onmiddellijk en het team zal tijdens die korte tijd die nog overblijft tot de aankomst van de patiënt, de instrumenten en het materiaal klaarleggen dat nodig is voor de medische procedures.


"Zodra de patiënt in de urgentiekamer is verloopt alles zeer snel", zegt Mevr. Trick. "De aard en de omvang van de verwondingen worden geëvalueerd volgens het standaard protocol zodat deze prioritair, naargelang de ernst, kunnen worden behandeld. " Zij geeft toe dat er onmiddellijk na een oproep met de melding dat er een polytrauma patiënt op weg is naar het ziekenhuis, er een gevoel van opwinding kan heersen. Maar de jarenlange routines en de gevestigde procedures treden snel in werking en halen de bovenhand. "Iedere betrokkene moet gewoon zijn taak uitoefenen", zegt ze. "Elke seconde telt – vooral wanneer belangrijke bloedvaten of de hersenen zijn geraakt."

Vertrouwen is cruciaal

Onvoorspelbare situaties tussen leven en dood waar weinig of geen tijd te verliezen is komen in de operatiekamers wereldwijd en regelmatig voor. Daarom is het van vitaal belang dat artsen en verpleegkundigen van deze eenheden exact weten wat ze moeten doen en hoe ze hun taken moeten uitvoeren. Zij moeten hand in hand werken, vaak zonder verbale communicatie. Vertrouwen is de sleutel voor deze intense manier van werken – de betrokkenen moeten onvoorwaardelijk op iedereen in de operatiekamer kunnen rekenen en ook op de noodzakelijke instrumenten en het materiaal. Zowel jassen, chirurgische handschoenen, afdeksets voor de patiënt, instrumententafels, of andere chirurgische uitrusting – elk item moet geschikt zijn voor het beoogde doel, gebruiksvriendelijk zijn en steeds aan de hoogste kwaliteitsnormen beantwoorden.

Het is een reeks vereisten waarvan Denise Leistenschneider zeer goed op de hoogte is. Als medisch adviseur bij het HARTMANN risk prevention marketing team brengt de gecertificeerde OK-verpleegkundige heel wat tijd door in de spoedopnamen en operatiekamers. "Mijn team en ik staan zeer nauw in contact met vele specialisten in verschillende ziekenhuizen", zegt ze. "We spreken met hen regelmatig over mogelijke pijnpunten aangaande de OK-uitrusting die zij dagelijks gebruiken."


Denise Leistenschneider

Tijdens hun routine overleg met levensechte artsen hebben mevr. Leistenschneider en haar collega’s een zeer diepe kennis verworven over de vereisten waaraan de instrumenten en het materiaal in de spoedopname en het operatiekwartier moeten voldoen. Zo moet men bijvoorbeeld het afdekmateriaal dat wordt gebruikt om de zones rond de blessure te bedekken, niet alleen snel en makkelijk kunnen aanbrengen maar ook steriel en veilig. "Hetzelfde principe is van toepassing op de afdeklakens voor de instrumententafels en andere accessoires ", zegt mevr. Leistenschneider. Het kan misschien overbodig lijken maar een speciale manier van vouwen die ervoor zorgt dat de OK-verpleegkundige het laken zonder hulp over de instrumententafel kan leggen en dat enkel met een snelle beweging van de pols, bespaart vitale seconden.

Innovaties moeten een concrete meerwaarde bieden.

Het is vanzelfsprekend dat innovatie een belangrijke rol speelt in het dagelijks werk van Denise Leistenschneider – maar dat betekent niet dat technologische upgrades van de HARTMANN producten haar enige focus zijn. Trouwens wanneer de innovatie eigenbelang wordt dan bestaat steeds het risico dat de essentiële productcriteria ontbreken. De belangrijkste eisen die mevr. Leistenschneider en haar collega’s steeds bij elke nieuwe ontwikkeling stellen zijn in de loop der jaren niet veel veranderd. “Een product moet de werklast voor de medische professionals verminderen en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk zijn”, legt ze uit. “Naast een betere zorg aan de patiënt moet het ook economische voordelen opleveren.”

Een recente ontwikkeling die bijdraagt aan de deskundigheid van het HARTMANN risk prevention marketing team is een nieuw afdekset dat eveneens dient als een all-in-one chirurgisch startpakket. Het beantwoordt volledig aan de ziekenhuisnormen en zorgt ervoor dat urgentieteams de meest gebruikelijke medische procedures meestal geassocieerd met de behandeling van polytrauma’s binnen een paar seconden kunnen starten. Het is precies dat soort uitrusting dat de werkende professionals zoals Madeline Trick, weten te appreciëren. Voorverpakte sets met de meest belangrijke chirurgische instrumenten en materiaal maken het leven van het personeel in de operatiekamer veel eenvoudiger omdat deze veel makkelijker te hanteren zijn. "Hierdoor hebben we meer tijd om ons op de patiënt te concentreren", zegt mevr. Trick. "En dat is uiteindelijk wat ons werk moet zijn: de best mogelijke medische zorg aan de patiënt verlenen."

Over het 200-jarig jubileum van HARTMANN

In 2018, viert HARTMANN haar 200-jarig jubileum. Wij tellen nu af tot de viering van ons jubileum in juni 2018 via een reeks artikelen die tonen hoe onze werknemers en partners bijdragen tot het bevorderen van de gezondheidszorg en trends en issues bespreken die invloed hebben op de gezondheidssystemen die wij dienen.