white background
The Science Behind

Is uw stoom clean?

De kracht van het geheime ingrediënt beperkt zich niet tot de culinaire kunsten. Dit is in de wondzorg ook zo. En voor de veiligste oplossingen in de wondzorg is er een geheim ingrediënt waarin Martina Gauggel is gespecialiseerd.

Het geheime ingrediënt

Bijna alle lekkere voeding heeft een geheim ingrediënt.

Ongeacht wat het is, de grootste kwaliteit van het geheim ingrediënt is dat het een typisch eenvoudig, ordinair element is dat de ervaring van de eter volledig kan veranderen – zoals muskaatnoot of ansjovis.

Maar het geheime ingrediënt beperkt zich niet tot de culinaire kunsten. Het is ook aanwezig in de gezondheidszorg en de patiëntenzorg. En voor de veiligste gezondheidszorgoplossingen is er een geheim ingrediënt waarin Martina Gauggel van HARTMANN is gespecialiseerd. Stoom.

In de medische hulpmiddelen industrie wordt stoom toegevoegd alvorens het hulpmiddel bij de patiënt en in de klinische omgeving terechtkomt. Het is een combinatie van lucht en water – twee alledaagse elementen – die, wanneer ze op de juiste temperatuur worden gekookt en gekoeld binnen de perfecte tijd en aan de juiste materialen worden toegevoegd, het potentieel hebben om een leven te redden.

Stoom is het geheime ingrediënt dat zich tussen een veilige chirurgische ingreep en een postoperatieve wondinfectie bevindt.

Oma’s recept

Het is typisch, dat de beste recepten (en geheime ingrediënten) als een familieschat traditioneel van generatie op generatie worden doorgegeven. Voor Martina, een farmaceutisch ingenieur bij IVF HARTMANN in Switzerland, werkt de traditie een beetje anders.

“Mijn grootouders voedden mij op als hun eigen kind,” legde Martina uit. “Dus als mijn oma ouder en ziek werd, was het mijn taak voor haar te zorgen. Als zorgverlener is het mijn enige prioriteit ervoor te zorgen dat mijn grootmoeder de beste behandeling krijgt. Als farmaceutisch ingenieur is het mijn prioriteit ervoor te zorgen dat de veiligste oplossingen de enige optie zijn”.

De kok

“Bij stoom recepten, moet je met heel wat factoren rekening houden – tijd, druk en koeling fases,” legt Martina uit. “Als het ‘development’ departement met een nieuw product bij mij komt is het mijn job uit te zoeken hoe dit steriel te krijgen en terwijl de actieve eigenschappen van de oplossing intact te houden.”

Opgeleid als farmaceutisch en technische assistente met studies van ingenieur en apotheek, microbiologie en kwaliteitszorg, is zij een sterilisatiedeskundige. Met bijna 20 jaar ervaring en meer dan 100 gevalideerde producten, heeft ze nooit een product moeten terugroepen (product recall).

“Ik heb een checklist,” zei Martina. “Er zijn een aantal vragen die ik mezelf stel als ik bezig ben een sterilisatieformule te ontwikkelen. Deze vragen variëren van het identificeren van de juiste hoeveelheid druk en de juiste temperatuur tot het vinden van de optimale sterilisatie-eenheid - hoeveel oplossingen er in eenmaal kunnen worden gesteriliseerd.”

Volgens Martina, waren dit de vragen die zij zichzelf stelde wanneer zij bijvoorbeeld werkte aan de HARTMANN wondzorg oplossing.

Profile picture of Martina Gauggel
Hands are holding a test application for the sterilisation of products

“Als u niet genoeg druk uitoefent op het peelpack zal het ontploffen omdat de vloeistof binnenin tegen de sealnaad kan drukken,” legt ze uit. “ Ten tweede, als we te veel steriliseren op hetzelfde moment, dan kan het dat het product niet steriel wordt. En zonder de juiste temperatuur lopen we het risico dat het product defect is en niet functioneert zoals het hoort omdat er een element werd gewijzigd.”

De grootte en de capaciteit van de sterilisatie uitrusting is essentieel voor het werk van Martina.

“Ik wil weten hoe ik mijn machine optimaal kan gebruiken. Ik wil weten of het product genoeg ruimte heeft om te werken en de temperatuur elk product bereikt,” zei ze. “Vervolgens laten we de machine proefdraaien met verschillende sterilisatietijden. Hier evalueren we dan de tijd dat de testkiemen dood zijn en voegen we er voor alle zekerheid tijd aan toe. Dat is de sterilisatietijd.”

Volgens Martina, is dit ongeveer 90 minuten voor kleine producten van ongeveer 4 cm met een sterilisatietemperatuur van 121°C. Grotere producten kunnen maximaal drie uur duren.
“Ik zal bij deze procedure nooit overijld te werk gaan,” zei Martina. “Mijn klant is de patiënt. Mijn enige focus zijn de echte mensen die deze oplossingen zullen gebruiken, zoals mijn grootmoeder. Het moet 100 percent steriel zijn en ik heb de gegevens nodig om dit te bewijzen, anders zal ik er niet mee doorgaan. Veiligheid is de prioriteit.”