Gondoskodunk az orvostechnikai eszközökre és egyéb egészségügyi felszerelésekre vonatkozó rendeleteknek való megfelelőségről