bg-country-switch bg-country-switch

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2022. október 12.

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Unió adatvédelmi szabályainak betartását a PAUL HARTMANN AG., valamint annak magyarországi leányvállalata, a HARTMANN-RICO Hungária Kft. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8., Levelezési cím, Panaszkezelés: 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 8., a továbbiakban: „HARTMANN”, „mi” vagy „nekünk”) kiemelten fontosnak tartja. Ezért a következőkben szeretnénk tájékoztatni Önt személyes adatai kezeléséről, különös tekintettel az adatkezelés céljaira és a kezelt adatok kategóriáira vonatkozóan, az egyes szolgáltatások felhasználási módozatai szerinti felosztásban, valamint az Önt megillető jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről. A kapcsolódó kifejezések, például „személyes adatok” vagy „adatkezelés” esetén az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkének meghatározásait alkalmazzuk.

További tájékoztatás részvényesek számára
További tájékoztatás ügyfelek számára
További tájékoztatás szállítók számára
További tájékoztatás pályázók/jelentkezők számára

Kérjük, rendszeres időközönként tájékozódjon adatvédelmi tájékoztatónk tartalmáról. Adatvédelmi tájékoztatónkat módosítjuk, amint az általunk végzett adatkezelésben bekövetkező változások vagy a hatályos jogszabályok módosulása azt szükségessé teszik. Amennyiben a módosítások az Ön részéről intézkedést igényelnek (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyéni értesítést tesznek szükségessé, tájékoztatjuk Önt.

1. Felelős fél és kapcsolattartó
Felelős személy:Adatvédelmi kapcsolattartás:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Tel.: +36 23 530 900

Fax: +36 23 530 905

E-Mail: info@hu.hartmann.infoHARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Adatvédelmi tisztviselő: Szabó Hedvig

E-Mail: adatvedelem@hartmann.info

Kérdései vagy megjegyzései vannak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy egyéb kérdéssel kapcsolatban? Örömmel válaszolunk. Kérésére kijavítjuk, kiegészítjük vagy töröljük személyes adatait, továbbá tiszteletben tartjuk adatbiztonsági jogait.

2. Az adatfeldolgozás alapjai és célkitűzései

A GDPR 13., 14. cikkelyelye alapján tájékoztatjuk az adatkezelésünk jogalapjáról. Ha a jogalap nem szerepel kifejezetten ebben az adatvédelmi nyilatkozatban, az alábbiak érvényesek:

A hozzájárulás megszerzésének jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pontja és 7. cikkely, valamint a GDPR 9. cikkely (2) bekezdésének a) pontja és 7. cikkelye (pl. felhasználó-specifikus ajánlatok és termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információk kézbesítése, felmérések a weboldalainkon, termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink használatának elemzése, ajánlatok személyre szabása az interneten, e-mailben, faxon és egyéb csatornákon, reklám vagy piac- és véleménykutatás), a szolgáltatásaink teljesítése érdekében végzett adatkezelés jogalapja, valamint a szerződésben rögzített intézkedések végrehajtása és a megkeresések megválaszolása a GDPR 6. cikkely (1) b szerint (pl. szerződés és/vagy szolgáltatás teljesítése, vásárlások és egyéb szolgáltatások kifizetésének feldolgozása, panasz miatti feldolgozás, telefonos, e-mailes, faxon, élő chaten, videohíváson és egyéb csatornákon történő kommunikáció, ellátási tanácsadás), a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6 (1) c (pl. a törvényes megőrzési idők betartása), és a jogos érdekeink védelmét szolgáló adatkezelés jogalapja a GDPR 6 (1) f (pl. a kommunikációs rendszerek elleni visszaélések vagy támadások elemzése és tisztázása, legitimáció és hitelesítés; az esetleges csalárd tranzakciók elleni védelem vagy azok kivizsgálása, kommunikáció telefonon, e-mailen, faxon, élő chaten, videohíváson és más csatornákon keresztül; minták, prémiumok, termékek és információk küldése, termékeinkről és szolgáltatásainkról felhasználó-specifikus ajánlatok és információk biztosítása, felmérések weboldalainkon, ajánlatok személyre szabása az interneten, e-mailben, faxon és egyéb csatornákon, termékeink hatékonyságának meghatározása hirdetések). Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei megkívánják a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikkely (1) bekezdése az irányadó.

3. Biztonsági lépések

A GDPR 24. és 32. cikkely szerint megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében, figyelembe véve a korszerűséget, a megvalósítás költségeit, valamint a feldolgozás jellegét, hatályát, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait veszélyeztető kockázat előfordulásának változó valószínűségét és súlyosságát. Az ilyen intézkedések magukban foglalják az adatok bizalmas jellegének, integritásának és elérhetőségének védelmét a személyes adatokhoz való fizikai hozzáférést, valamint a hozzáférés, bevitel, nyilvánosságra hozatal, a hozzáférhetőség és elkülönítés ellenőrzését. Ezenkívül eljárásokat alakítottunk ki a jogok gyakorlatának, a személyes adatok törlésének és a személyes adatokkal kapcsolatos fenyegetésekre való reagálásnak a biztosítására. Ezen túlmenően a személyes adatok védelmét már a hardverek, szoftverek és eljárások fejlesztésénél és kiválasztásánál is figyelembe vesszük, az adatvédelem elvének megfelelően a technológiai tervezés és az adatvédelem-barát előbeállítások révén (GDPR, 25. cikkely.).

A biztonsági intézkedések közé tartozik különösen az Ön böngészője és szerverünk közötti titkosított adatátvitel. A harmadik féltől származó biztonsági intézkedések közé tartozik különösen az IP-maszk beállítás (az Ön IP-címének álnevesítése).

4. Harmadik felekkel való együttműködés és adatkezelés

Ha adatkezelésünk során, más személynek és társaságnak kiadjuk (harmadik fél) személyes adatait - beleértve a Csoporthoz tartozó társaságokat is - továbbítjuk vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, mindez kizárólag törvényes felhatalmazás alapján történhet (pl. harmadik félnek történő adatátadás, pl. pénzforgalmi szolgáltatóknak, a teljesítéshez elengedhetetlen a GDPR 6 (1) b cikkely szerint teljesíteni a szerződést), amennyiben ehhez Ön hozzájárult, ha törvényi kötelezettség írja elő vagy jogos érdekeink alapját képezi (pl. ügynökök, webtárhely stb. igénybevételekor).

Amennyiben úgynevezett szerződéses adatfeldolgozókat bízunk meg a személyes adatok feldolgozásával úgynevezett „adatkezelési megállapodás” alapján és ezáltal biztosítjuk magunknak többek között a személyes adatok kezelésével kapcsolatban szükséges befolyásolási vagy ellenőrzési jogosultságokat mindezt a GDPR. 28. cikkely szerint. Az adatkezelés jogszerűségéért, azonban, továbbra is mi tartozunk felelősséggel Ön felé.

5. Adatátvitel harmadik országokba
Ha a személyes adatokat harmadik országba (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban dolgozzuk fel vagy ha ez harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben történik vagy ha személyes adatot adnak ki vagy továbbítanak harmadik felek részére, erre csak akkor kerül sor, ha (elő)szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük, az Ön hozzájárulása alapján, jogszabályi kötelezettség alapján vagy jogos érdekeink alapján történhet. Jogi vagy szerződéses engedélyek alapján személyes adatokat harmadik országba csak akkor dolgozunk fel vagy továbbítunk, ha a GDPR 44.cikkely ff. speciális előfeltételei teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozásra például különleges garanciák alapján kerül sor, mint például az EU-val egyenértékű adatvédelmi szint hivatalosan elismert megállapítása vagy a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek betartása (ún. standard szerződéses záradékok").
6. További adatok a honlap felhasználóinak

Ezen információ tájékoztatja Önt az online kínálatunkban és a kapcsolódó weboldalunkon található funkciókról és tartalmakról, valamint külső online felületen való megjelenésekről, például közösségi média profiljainkról (a továbbiakban együtt: "online") a személyes adatok kezelésének típusáról, terjedelméről és céljáról. További információkat az „Adatvédelmi nyilatkozat Ügyfeleink” részben talál.

6.1 Sütik, elemzés, nyomonkövetés, optimalizálás

Az általunk használt sütikkel kapcsolatos információk főként a sütikre vonatkozó szabályzatunkban találhatók. Olyan tőlünk vagy harmadik felektől származó technológiákra vonatkozó információk készülnek, amelyek nem csak az online kínálatunkon belüli funkció biztosítására szolgálnak, hanem kizárólag vagy kiegészítőleg a felhasználói viselkedés elemzését, nyomonkövetését, marketing tevékenységeink optimalizálását vagy egyéb célokat szolgálnak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és sütiszabályzatunkban elérhető.

Újracélzó sütik

Honlapunkon marketingkampányok részeként úgynevezett „újracélzó sütiket” (a továbbiakban: süti) használunk. Amikor meglátogatja oldalunkat és engedélyezi a süti használatát, akkor mi ezt arra használjuk, hogy felmérjük a felhasználó viselkedését a honlapunkon, különös tekintettel a webhelyen felkeresett termékekre és információkra. Ha Önnek megfelelő hirdetési oldalakat jelenítünk meg egy harmadik fél webhelyén és ezekre kattintva eléri oldalunkat, akkor tájékoztatást kapunk arról, hogy a hirdetések megfelelően vannak-e kialakítva és sikeresek-e az értékelések. Ezen túlmenően, harmadik felek webhelyein olyan érdekes információkat és termékeket jelennek meg kínálatunkból, amelyek felhasználói viselkedése alapján különösen érdekesek lehetnek.

A sütik lehetővé teszik böngészőjének felismerését a webhelyeken azáltal, hogy továbbítja az információkat külső szolgáltatóknak (reklámpartnereknek). A sütik csak a webböngésző azonosítására szolgálnak és nem pedig egy személy azonosítására. A sütik célja, hogy az Ön felhasználói magatartása alapján reklámjavaslatokat ajánljon. A hirdetési partnerek semmilyen személyes adatot nem kapnak Önről és kizárólag mi vagyunk felelősek a PAUL HARTMANN AG részéről a sütik használatával végzett adatkezelésért.

A nem személyes adatok hirdetési partner által történő további terjesztését és felhasználását nem tudjuk befolyásolni és erről csak a rendelkezésünkre álló információk alapján tudjuk tájékoztatni, amely szerint a hirdetőpartner csak azt az információt kapja meg, hogy Ön felkereste oldalunkat. Az, hogy ezeket a hirdetéseket harmadik felek webhelyein felajánlják-e és ha igen, milyen mértékben Önnek, az az adott webhely süti-beállításaitól függ.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeljük a sütiket és hogyan akadályozhatja meg a sütik használatát, kérjük, tekintse meg sütikre vonatkozó szabályzatunkat.


6.2 Adatfeldolgozás célkitűzései

Személyes adatait elsősorban az alábbiak miatt dolgozzuk fel:

Az online ajánlat biztosítása, annak tartalma és funkciói; marketing, reklám, PR és piackutatás; biztonsági intézkedések; nyomonkövetés (pl. érdeklődési/viselkedési profilalkotás, sütik használata); remarketing; látogatói akcióértékelés, érdeklődés- és viselkedésalapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok készítése); verziómérés (marketingintézkedések hatékonyságának mérése); célcsoport kialakítása (marketingcélú vagy egyéb tartalomkibocsátás szempontjából releváns célcsoportok meghatározása); eszközök közötti követés (a felhasználói adatok több eszközön történő feldolgozása marketing célból).


6.3 Adatkategóriák

Elsősorban az alábbi adatkategóriákat dolgozzuk fel:

Felhasználói adatok (pl. látogatott webhelyek, használt szolgáltatások, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek, böngésző típusa); helyadatok (a végfelhasználó készülékének helymeghatározó adatai).


6.4 Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése

A GDPR 6 (1) f alapján adatokat gyűjtünk minden olyan szerver hozzáférésről, ahol az adott szolgáltatás található (úgynevezett szervernaplófájlok). A hozzáférési adatok közé tartozik a felkeresett weboldal elérési útja, a hozzá kapcsolódó fájlok, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, értesítés a sikeres hozzáférésről, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal) , IP-cím és a kérvényező szolgáltató, valamint egyéb böngészőfejléc adatok. Az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti kommunikációhoz különösen fontos az Ön IP címének személyes adatként történő feldolgozása.

A naplófájl adatait biztonsági okokból (például visszaélések vagy csalások elkerülése érdekében) 6 hónapig tároljuk, majd töröljük. Azok az adatok, amelyek további tárolása bizonyítás céljából szükséges, az adott esemény végleges tisztázásáig nem törlődik. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha az igényeink érvényesítéséhez szükséges vagy ha erre jogszabályi kötelezettség nem áll fenn a GDPR 6 (1) c szerint.


6.5 Online jelenlét a közösségi médiában

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében, hogy az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel, felhasználókkal kommunikálni tudjunk és tájékoztatást tudjunk adni szolgáltatásainkról. A közösségi hálózatokhoz és platformokhoz való hozzáféréskor az adott szolgáltató feltételei és adatkezelési irányelvei érvényesek.

Személyes adatainak feldolgozása akkor történik meg, ha közösségi hálózatokon és platformokon, pl. online cikket ír jelenlétünkről vagy üzenetet küld. Ezen kívül a Facebook statisztikákat és betekintést nyújthat (pl. oldalmegtekintések teljes száma, "Tetszik" információk, oldaltevékenység, bejegyzés interakciók, videómegtekintések, bejegyzés elérése, megjegyzések, megosztott tartalom, válaszok stb.) amelyek segítenek megérteni, hogy milyen típusú műveleteket hajt végre webhelyeinken. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük érdeklődését és preferenciáit és például növelni tudjuk a cikkek vonzerejét vagy kiválaszthatjuk a megfelelő időpontot a megjelenéshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön személyes adatait az érintett üzemeltető az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelheti. Ennek eredményeként kockázatok merülhetnek fel az Ön számára, különösen a jogérvényesítés terén.

Ha az adott szolgáltató gombjára kattint, egy külön böngészőablakban átirányítjuk az adott online jelenlétünkre, ahol – ha bejelentkezett felhasználói fiókjába – többek között megoszthatja híreinket vagy feliratkozhat rájuk. A gombra kattintva közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és az adott szolgáltató szervere között. Az érintett üzemeltető megkapja azt az információt, hogy Ön az Ön IP-címével ellátogatott weboldalunkra. Az adott üzemeltető további személyes adatokat gyűjthet, amint Ön felhasználja ajánlatait. Ezen túlmenően lehetőség van arra, hogy az adott üzemeltető hozzárendelje webhelyünk látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához, feltéve, hogy be van jelentkezve felhasználói fiókjába.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatai piackutatási és reklámozási célokra további feldolgozásra kerülhetnek. Ez azt jelenti, hogy profilok hozhatók létre az Ön használati szokásairól és az abból származó preferenciákból és érdeklődési körökből. Az ilyen profilok felhasználhatók például arra, hogy megfelelő hirdetéseket helyezzünk el online jelenlétünkön belül vagy más online jelenléteken vagy weboldalakon a meghatározott érdeklődés alapján. Sütik kerülnek elhelyezésre és tárolásra az Ön készülékén, amelyek segítségével a használati magatartásra vonatkozó személyes adatok gyűjthetők és csoportosíthatók további feldolgozás céljából - az Ön érdeklődési körének meghatározásához. Ezen személyes adatok gyűjtése és csoportosítása – különösen, ha Ön bejelentkezett felhasználói fiókjába – több, Ön által használt eszközön is megvalósulhat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának alapját az Önnel való közvetlen kommunikációhoz és hatékony információáramláshoz fűződő jogos érdekünk képezi a GDPR 6 (1) f cikkely szerint tett online ajánlatunk szerint.

Amennyiben tájékoztatást kér vagy egyéb, Önt megillető jogait kívánja gyakorolni, kérjük, forduljon közvetlenül az adott szolgáltatóhoz. Ennek hátterében az áll, hogy az Ön személyes adataihoz csak az érintett szolgáltatók férhetnek hozzá és a vonatkozó információkat megadhatják és szükség esetén további intézkedéseket tehetnek. Ha segítségre van szüksége az Önt megillető jogok gyakorlásához, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

Az érintett üzemeltető által végzett adatkezelés leírása, valamint a tiltakozás (opt-out) végrehajtásának feltételei az érintett üzemeltető által megadott tájékoztatóban találhatók:

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Oldal adatok: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Leiratkozás: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Adatvédelem: https://twitter.com/en/privacy
Leiratkozás: https://twitter.com/personalization

Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Leiratkozás: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Adatvédelem:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Szolgáltató: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Szolgáltató: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://help.instagram.com/519522125107875


6.6 Linkek

Nem használunk olyan közösségi beépülő modulokat a közösségi hálózatokról, amelyek személyes adatokat gyűjtenek weboldalainkon. Weboldalainkon csak közösségi hálózatokra mutató hivatkozásokat használunk. Ez megakadályozza, hogy felhasználóink személyes adatai tudtukon kívül továbbadásra kerüljenek a közösségi hálózatoknak, amikor felkeresik weboldalainkat. A linkek kizárólag kérésre létesítenek kapcsolatot az adott közösségi hálózaton lévő online jelenlétünkkel – tehát csak a felhasználó hivatkozásra való kattintása után. A hivatkozásra kattintást követően a felhasználó böngészőjének IP-címe és általános fejléc-információi átkerülnek a megfelelő közösségi hálózatba. Az adott közösségi hálózat további személyes adatokat gyűjthet, amint Ön felhasználja ajánlatait. Például, ha be van jelentkezve a fiókjába, a Facebook társíthatja látogatását a fiókjával. Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás további során továbbított személyes adatok tartalmáról, illetve a közösségi hálózatok általi felhasználásáról nincs tudomásunk.A fent leírt linkek a következő közösségi hálózatokhoz használatosak:

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Adatvédelem: https://twitter.com/en/privacy

Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
Adatvédelem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://help.instagram.com/519522125107875/

7. Kapcsolat

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot (kapcsolatfelvételi nyomtatványon, telefonon, faxon, postai úton vagy e-mailben), az Ön személyes adatait a megkeresésének és a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) és f) pontja szerinti feldolgozása céljából kezeljük. A kapcsolatfelvételi nyomtatványon kötelezően megjelölt adatok az Ön érdeklődésének feldolgozásához szükségesek.

A megkereséseket, szabály szerint, a beérkezéstől számított 3 hónap elteltével töröljük, ha válaszoltak rájuk. A törvényben előírt tárolási kötelezettségek betartása esetén a törlésre azok lejártát követően kerül sor.

8. Megjegyzések és jelentések

Blogokat tartunk fenn online kínálatunkban kommentelési lehetőséggel. A megjegyzés funkcióhoz az Ön megjegyzésén kívül a megjegyzés létrehozásának idejére vonatkozó információk, az Ön e-mail címe, valamint ha nem névtelen, az Ön által választott felhasználónév is tárolásra kerül. A megjegyzések mindaddig a blogban maradnak, amíg az működik, vagy amíg nem kérte annak törlését.

Megjegyzés írása esetén IP-címét, a megjegyzés létrehozásától számított 6 hónapig tároljuk a GDPR 6. (1) f cikkely alapján vett jogos érdekeink alapján, majd töröljük. Mindezt a mi biztonságunk érdekében tesszük, amennyiben egyedi esetekben olyan illegális tartalmak maradnak a kommentekben (pl. sértő tartalom, tiltott politikai propaganda stb.), amelyek tisztázást igényelnek, különös tekintettel a szerző személyét tekintve. A fent említett tartalmú megjegyzéseket azonnal töröljük. Amennyiben az Ön IP-címének további tárolása és az adott megjegyzés létrehozásának időpontja bizonyítás céljából szükséges, ezek a (személyes) adatok az adott incidens végleges tisztázásáig nem kerülnek törlésre. Ezeket a (személyes) adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha az igényeink érvényesítéséhez szükséges, vagy erre jogszabályi kötelezettség nem áll fenn a GDPR 6 (1) c cikkely szerint.

9. Hírlevél

Az alábbi megjegyzésekkel tájékoztatjuk Önt hírlevelünk tartalmáról, valamint a regisztrációs, feladási és statisztikai értékelési eljárásról, valamint kifogástételi jogáról. Hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárul a hírlevelünkhöz és a leírt eljárásokhoz.

A hírlevél tartalma: E-maileket és egyéb (elektronikus) rekláminformációkat tartalmazó értesítéseket (továbbiakban "hírlevél") csak az Ön hozzájárulásával vagy törvényes engedélye alapján küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalma kifejezetten a hírlevélre való regisztráció keretein belül kerül átírásra, a hozzájárulás szempontjából ez tekinthető relevánsnak. Továbbá hírleveleink információkat tartalmaznak termékeinkről, ajánlatainkról, akcióinkról és cégünkről.

A hírleveleket mi vagy szükség szerint a szolgáltató küldi.

Kettős feliratkozás és változások: A hírlevelünkre való regisztráció úgynevezett kettős feliratkozási eljárással történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációt követően e-mailt fog kapni, amelyben meg kell erősítenie regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon külföldi e-mail címmel regisztrálni. A hírlevél regisztrációk naplózásra kerülnek, hogy a regisztráció folyamatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolni lehessen. Ez magában foglalja a regisztrációs és visszaigazolási idő, valamint az IP-cím tárolását. A szállítási szolgáltató által tárolt (személyes) adatainak változásai szintén naplózásra kerülnek.

A kézbesítési szolgáltató saját tájékoztatása szerint az Ön (személyes) adatait álnéven, azaz felhasználóhoz való hozzárendelés nélkül felhasználhatja saját szolgáltatásainak optimalizálására, fejlesztésére, pl. a hírlevelek kézbesítésének és megjelenítésének technikai optimalizálására vagy statisztikai célokra annak megállapítására, hogy mely országokból származnak a címzettek. A diszpécser szolgáltató azonban nem használja fel az Ön (személyes) adatait arra, hogy Önt megkeresse vagy (személyes) adatait harmadik félnek továbbítsa.

Regisztrációs adatok: A hírlevélre való feliratkozáshoz csak e-mail címét kell megadnia. Opcionálisan megkérjük - személyes kapcsolatfelvételhez - vezeték- és keresztnevét.

Teljesítménymérés: A hírlevelek tartalmaznak egy úgynevezett "web beacont". Ez egy pixel méretű fájl, amely a hírlevél megnyitásakor kerül lekérésre a levelező szolgáltató szerveréről. A lekérdezés keretein belül kezdetben olyan technikai információkat gyűjtünk össze, mint például a böngészővel és a rendszerrel kapcsolatos információk, valamint az Ön IP-címe és a visszakeresés időpontja. Ezeket az információkat különösen a szolgáltatások technikai fejlesztésére és az Ön olvasási szokásainak meghatározására használjuk fel. A statisztikai felmérések magukban foglalják annak meghatározását is, hogy a hírlevelek megnyílnak-e, mikor nyílnak meg, és mely linkekre kattintottak. Ezeket az információkat technikai okokból hozzárendelhetjük Önhöz.

A hírlevél kiküldése és a siker mérése az Ön hozzájárulásán múlik a GDPR 6. (1) a) cikkely és a GDPR 7. cikkely bekezdés a) pontja, az Art. 7 GDPR és a német tisztességtelen verseny elleni 3 sz. törvény (UWG) 7. (2) cikkely szerint. A regisztrációs eljárás rögzítése a GDPR 6. (1) f cikkely szerint járó jogszerűnek minősül és a hírlevél fogadáshoz való hozzájárulás bizonyítékaként szolgál.

Lemondás: Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat. Minden hírlevél végén talál egy linket a hírlevelról való leiratkozáshoz. Leiratkozása esetén az Ön (személyes) adatai törlésre kerülnek.

10. A harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmának integrálása

Online kínálatunkban harmadik felek tartalmait vagy szolgáltatásait használjuk fel. Ezt a GDPR 6. (1) f. cikkely szerint jogszerűen végezzük online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez vagy az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6.(1) alapján. Ez azt jelenti, hogy integráljuk a harmadik féltől származó tartalmakat és szolgáltatásokat, például videókat vagy betűtípusokat (a továbbiakban egységesen "tartalom"). Ez megköveteli, hogy a harmadik fél tudja az Ön IP címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a Tartalmat az Ön böngészőjébe. Az IP-cím tehát szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Harmadik fél úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan grafikákat, más néven "webjelzőket") is használhatnak statisztikai vagy marketing célokra. A pixelcímkék" felhasználhatók olyan információk értékelésére, mint például a látogatói forgalom a webhelyen. Az álneves információk az Ön készülékén lévő sütikben is tárolhatók és technikai információkat tartalmazhatnak a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatási időről és egyéb részletekről az online ajánlatunk használatáról, valamint más forrásokból származó ilyen információkkal való összekapcsolásról.

Az alábbi prezentációban összeállítottuk a harmadik feles szolgáltatók áttekintését az általuk kínált tartalommal, valamint az adatvédelmi nyilatkozatukra mutató hivatkozásokkal, amelyek további információkat tartalmazhatnak az adatkezelésről, valamint a reklamációs lehetőségekről. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütikre vonatkozó szabályzatunkban további harmadik feles szolgáltatókat is felsoroltunk.

Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Adatvédelem: https://twitter.com/en/privacy
Leiratkozás: https://twitter.com/personalization

Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Leiratkozás: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Online ajánlatunkon belül a „LinkedIn Insight Tag” konverziós eszközt használjuk. Ez az eszköz sütiket hoz létre a böngészőjében, amely lehetővé teszi az adatok gyűjtését. Az összegyűjtött adatok alapján a LinkedIn névtelen jelentéseket készít a weboldal célcsoportjáról és ezeket elérhetővé teszi számunkra. A LinkedIn a kijelző teljesítményét is megmutatja. Ezenkívül a LinkedIn lehetőséget kínál az Insight Tag segítségével történő újracélzásra. Ezeket az adatokat arra használhatjuk fel, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg online kínálatunkon kívül, az Ön azonosítása nélkül.

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Adatvédelem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Szolgáltató: (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Leiratkozás: https://adssettings.google.com

Online ajánlatainkba integráltuk a YouTube összetevőit. A YouTube lehetővé teszi videoklipek ingyenes közzétételét, valamint ingyenes megtekintését, értékelését és kommentelését. Egyik online ajánlataink oldalának felhívásával, amelybe YouTube-tartalom került beépítésre, létrejön a YouTube-hoz való kapcsolat a megfelelő videó megjelenítéséhez szükséges elemek letöltéséhez. Ennek során a YouTube vagy az üzemeltető Google információt kap arról, hogy online ajánlatainkon belül melyik aloldalt hívta meg az adott felhasználó. Ezen kívül további információkat is továbbítunk, mint például az IP-cím, a használt böngésző, az operációs rendszer és a technikai eszköz adatai, a látogatás dátuma és időtartama. Ha a felhasználó be van jelentkezve a YouTube-ra, amikor online ajánlatainkat meglátogatja ugyanazzal az eszközzel, a YouTube felismeri a felhasználót egy YouTube-videót tartalmazó oldal előhívásával. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett személy rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ezeket az információkat a YouTube vagy a Google összesítheti és hozzárendelheti az adott felhasználó profiljához, kivéve, ha az elemeket „adatvédelmi módban” integrálták. Mindig az "Adatvédelmi módot" használjuk, amennyire ez lehetséges.

Szolgáltató: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://help.instagram.com/519522125107875

Szolgáltató: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, USA
Adatvédelem:https://www.tumblr.com/privacy/en_eu

Szolgáltató: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Adatvédelem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Leiratkozás: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

A Facebook, a Facebook pixel segítségével egyrészt képes meghatározni online kínálatunk látogatóit, mint a hirdetések (ún. Facebook hirdetések) megjelenítésének célcsoportját. Ennek megfelelően a Facebook pixelt használjuk, hogy az általunk elhelyezett Facebook hirdetéseket csak azon felhasználók számára jelenítsük meg a Facebookon és a Facebookkal együttműködő partnereink szolgáltatásain belül (ún. „Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) akik szintén érdeklődést mutattak online kínálatunk iránt vagy akik bizonyos jellemzőket mutatnak (például érdeklődést bizonyos témák vagy termékek iránt, amelyek nyilvánvalóak a meglátogatott webhelyeken), amelyeket továbbítunk a Facebooknak (úgynevezett „Egyéni közönség”). A Facebook pixel segítségével azt is szeretnénk elérni, hogy Facebook hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének és ne legyenek zaklató hatásúak. A Facebook Pixel emellett lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célból nyomon kövessük a Facebook hirdetések hatékonyságát azáltal, hogy megnézzük, hogy a felhasználók át lettek-e irányítva webhelyünkre, miután egy Facebook-hirdetésre kattintottak (úgynevezett „konverziómérés”).

Szolgáltató: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States of America

Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Leiratkozás: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Online ajánlatainkon belül a Google Universal Analytics-et és utódját a Google Analytics 4-et használjuk. A Google Universal Analytics és a Google Analytics 4 sütiket a látogatói munkamenetek és viselkedési adatok gyűjtésére használjuk elemzési jelentések készítéséhez. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy információkat szerezzünk ajánlataink különböző eszközökön történő felhasználásáról („cross device”) és a kapott eredményekkel javítsuk ajánlataink felhasználóbarát jellegét. Ebből a célból álnévvel ellátott felhasználói profilokat használnak, amelyek nem kapnak semmilyen személyes adatot, például nevet vagy e-mail címet és ezek kerülnek továbbításra a Google-nak. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékeli online ajánlataink felhasználását, jelentéseket készít az online ajánlatainkon belüli tevékenységekről és további szolgáltatásokat nyújt az online ajánlataink használatával kapcsolatban. A feldolgozott adatok felhasználhatók a felhasználók álnevű felhasználói profiljának létrehozására. A Google Universal Analytics és a Google Analytics 4 szolgáltatást használjuk aktivált IP-anonimizálással (azaz az anonymizeIP funkció használatával). Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére és ott lerövidítik. A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem egyesül más Google-adatokkal. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az IP-anonimizálás használata nem eredményez alapvető anonimizálást, mivel ennek ellenére további használati adatok kerülnek kigyűjtésre (pl. azonosítási szolgáltatások, amelyek egy meglévő Google-fiókhoz való hivatkozást is lehetővé tesznek). A sütik 2 hónapig illetve 14 hónapig érvényesek.

11. Törlés, anonimizálás és tárolás

Az általunk kezelt személyes adatok törlése a GDPR 17. cikkely szerint történik. Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten nem szerepel, az általunk tárolt személyes adatokat azonnal töröljük, ahogy arra már nincs szükségünk és különösen nem áll fenn a törlést megakadályozó törvényes tárolási kötelezettség. Ha a személyes adatok törlése azért nem történik meg, mert feldolgozásuk más és törvényben megengedett célból szükséges, az adatkezelés korlátozott. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat zároljuk és azokat más célból nem kezeljük.

A személyes adatok törlése helyett szükség esetén anonimmá tesszük azokat oly módon, hogy a jövőben visszafordíthatatlanul lehetetlen legyen visszakeresni.

A törvényi előírásoknak megfelelően az adattárolás 6 évig történik a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. § (1) bekezdése szerint (kereskedelmi könyvek, készletek, nyitó mérlegek, éves pénzügyi kimutatások, kereskedelmi levelek, könyvelési utalványok, stb.) és 10 évig a német adótörvénykönyv (AO) 147. § (1) bekezdése szerint (könyvek, nyilvántartások, vezetői beszámolók, számviteli utalványok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózás szempontjából releváns dokumentumok stb.).

12. Az Ön jogai

Önnek joga van visszavonni a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a GDPR 7 (3) cikkelye szerint bármikor, a jövőre nézve. Ezért a visszavonás előtt lezajlott feldolgozás jogszerű marad.

A GDPR 15 cikkelye szerint tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól.

A GDPR 16. cikkelye szerint, kérheti az általunk tárolt hibás vagy hiányos személyes adatok azonnali helyesbítését.

A GDPR 17. cikkelye alapján kérheti a nálunk tárolt személyes adatainak törlését az ott meghatározott feltételek szerint, kivéve, ha a törvényileg előírt őrzési időszakok az azonnali törlést nem akadályozzák (GDPR 17. cikkely (3) bekezdés és/vagy a GDPR 17. cikkely (3) bekezdése). A GDPR létezik és/vagy új cél indokolja a további feldolgozást.

A GDPR 18. (1) bekezdése alapján kérheti az adatkezelés korlátozását, ha egy vagy több feltétel az GDPR 18 (1) a-tól d-ig alkalmazásra kerül.

A GDPR 20 (1) bekezdése értelmében az általunk kezelt személyes adatokat tagolt, általános és géppel olvasható formátumban megkaphatja és ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbíthatja anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Ezen túlmenően Ön kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen a GDPR 21 (1) alapján. Tiltakozás esetén leállítjuk személyes adatainak kezelését. A kifogás joga azonban csak akkor érvényes, ha az Ön személyes helyzetéből adódó különleges körülmények fennállnak. Ezen túlmenően érvényesülhetnek olyan nyomós, védelemre érdemes okok, amelyek a feldolgozás mellett szólnak. Ezenkívül bizonyos feldolgozási célok ütközhetnek az Ön tiltakozási jogával.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Önnek jogában áll fellebbezni az illetékes felügyeleti hatósághoz (GDPR 77. cikkely), ha úgy véli, hogy adatainak kezelése sérti az adatvédelmi előírásokat. Ezzel összefüggésben azonban szeretnénk kérni, hogy kifogását először nekünk küldje el. Ezután megpróbáljuk a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban orvosolni a helyzetet.