bg-country-switch bg-country-switch

Impresszum

Utolsó módosítás 2017.03.15

Tartalmakért vállalt felelősség

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Paul Hartmann utca 8.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36-23-530-900
Fax: +36-23-530-905

E-Mail: info@hu.hartmann.info

Ügyvezető:

Hornyák László

Tartalmakért vállalt felelősség

A PAUL HARTMANN AG internetes oldalain szereplő tartalmak a legnagyobb gondossággal készültek. A tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért azonban nem tudunk felelősséget vállalni. Az elektronikus médiáról szóló törvény (TMG) 7.§ (1) bekezdése értelmében a PAUL HRTMANN AG, mint szolgáltató az általános jogszabályi rendelkezések alapján felelős az ezen internetes oldalokon megjelenített saját tartalmakért.

A TMG 8-10. §-ai szerint a PAUL HARTMANN AG, mint szolgáltató azonban nem köteles a harmadik felektől származó, általa továbbított vagy tárolt információkat nyomon követni, vagy kivizsgálni a jogellenes tevékenységre utaló körülményeket. Ez nem érinti az általános jogszabályi rendelkezésekben az információk eltávolítására, illetve felhasználásuk lehetetlenné tételére vonatkozóan előírt kötelezettségeket. Az erre vonatkozó felelősség azonban csak egy konkrét jogsértésről történő tudomásszerzést követően lehetséges. Az ilyen jogsértésekről történő tudomásszerzés esetén ezeket a tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.

Szerzői jog

Az internetes oldal üzemeltetője által, az oldalon megjelenített tartalmakra és munkákra a német szerzői jog vonatkozik. A PAUL HARTMANN AG fenntartja a szövegekhez, illusztrációkhoz, audio- és videofájlokhoz, és minden egyéb közzétett információhoz fűződő jogokat. A teljes egészében vagy részben történő, bármilyen jellegű másolás, feldolgozás, sokszorosítás, terjesztés, illetve az adatfeldolgozó berendezéseken történő tárolás csakis a PAUL HARTMANN AG előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

Engedélyezzük, hogy képeket és grafikákat töltsön le, és a hatályos média- és szerzői jogok betartásával azokat saját publikációiban és előadásaiban használja fel, ha a megjelenítés összességében pozitív jellegű, és jól láthatóan feltünteti: „Illusztráció: PAUL HARTMANN AG”. A motívumok megváltoztatása nem megengedett. A jogok nem ruházhatók át harmadik felekre.

Amennyiben az internetes oldalon szereplő tartalmakat nem az üzemeltető hozta létre, tiszteletben tartottuk harmadik felek szerzői jogait. Különösen feltüntettük harmadik felek tartalmait, mint olyat. Amennyiben azonban Ön a szerzői jogok megsértésére lesz figyelmes, kérjük, közölje azt velünk. A jogsértésekről történő tudomásszerzés esetén ezeket a tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.

Adatvédelem

A PAUL HARTMANN AG internetes oldalának használata a személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben internetes oldalainkon személyes adatok (pl. név, cím vagy e-mail cím) gyűjtésére kerül sor, ez mindig önkéntes alapon történik, az adatgyűjtés céljára történő utalással. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem adjuk tovább harmadik felek részére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel biztonsági résekkel járhat. Az adatok harmadik felek hozzáférésével szembeni teljes védelme nem lehetséges.

HARTMANN Shop

A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése érdekében az Európai Unió online platformot („OS platformot”) hozott létre: online vitarendezés.
Nem veszünk részt a fogyasztói békéltető testület előtt folyó vitarendezési eljárásban.

Hyperhivatkozásokért vállalt felelősség

A PAUL HARTMANN AG kínálata tartalmaz olyan hivatkozásokat, amelyek harmadik felek külső internetes oldalaira irányítanak, amelyek tartalmát a HARTMANN nem tudja befolyásolni. Ezért ezekért a külső tartalmakért sem tudunk felelősséget vállalni.

A hivatkozott internetes oldalak tartalmáért minden esetben a mindenkori szolgáltató vagy az internetes oldalak üzemeltetője felel. A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában ellenőriztük az esetleges jogsértések vonatkozásában. A hivatkozás időpontjában jogsértő tartalmak nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak állandó tartalmi ellenőrzése azonban jogsértésre utaló konkrét jel nélkül nem indokolt. A jogsértésekről történő tudomásszerzés esetén ezeket a hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.
Google Analytics webanalitika
Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely a Google Inc. ("Google”) web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie), szöveges fájlokat használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek mentésre, ezek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön milyen módon használja a weblapot. A sütik által, az internetes oldal használatáról (ideértve az Ön IP-címét is) nyert információk rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére kerülnek, és ott tárolják el azokat. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje az internetes oldal használatát, hogy riportokat állítson össze a weboldal-aktivitásokról az internetes oldal üzemeltetője részére, és hogy további, az internetes oldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google esetlegesen tovább is adja ezeket az adatokat harmadik fél részére, ha azt törvény írja elő, illetve, ha a Google harmadik felet bíz meg azok feldolgozásával. A Google soha nem hozza kapcsolatba az Ön IP-címét más Google-adatokkal. Megakadályozhatja a cookie-k telepítését a böngésző szoftverben történő, megfelelő beállítással; azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes terjedelmében használni az internetes oldal összes funkcióját. Internetes oldalunk használatakor Ön beleegyezését adja, hogy a Google a fent leírt módon és a fent megnevezett céllal feldolgozza az Önnel kapcsolatban gyűjtött adatokat. Az adatszolgáltatás, illetve adattárolás bármikor megtagadható a jövőre vonatkozólag. A teljes IP-címet igénylő analitikai eszközök használatával kapcsolatos vita fényében szeretnénk felhívni figyelmét, hogy ez az internetes oldal a Google Analytics-ot „_anonymizeIp()“ bővítménnyel használja, így az IP-címeket csakis rövidítve dolgozza fel a személyekkel való közvetlen összekapcsolhatóság kizárása érdekében.

English version:

HARTMANN GROUP
Corporate Communications
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Germany

Phone: +49-7321-36-0
Fax: +49-7321-36-3636

E-Mail: info@hartmann.info

Authorized representative/ Board of management:
Britta Fuenfstueck (chair)
François Georgelin
Stefan Müller
Stefan Grote

Liability for content
The contents of the website of HARTMANN GROUP are provided with greatest of care. For the correctness, completeness and topicality of contents however, we can make no guarantee. As a service provider HARTMANN GROUP is responsible for own contents on this website after the general laws. HARTMANN GROUP is not obligated to supervise, convey, or store foreign information or research after circumstances which refer to an illegal activity.
After the general laws the obligations for the removal or blockage of the use of information remain untouched. A relevant adhesion is however only possible starting from the time of the knowledge of a concrete law breaking. We will immediately remove such contents when a law breaking becomes known.

Liability
Contents and works on this website, provided by the side operators, are subject to German copyright. HARTMANN GROUP reserves itself all rights at texts, illustrations, audio/video files and all further published information. Reproduction, processing, duplication and spreading as well as storage in data-processing systems of the whole website, or of parts of the website, HARTMANN GROUP requires a previous written agreement.

Downloads and copies of this website are permitted only for private, not commercial use. As far as content on this website is not provided by the operator, copyrights of a third party are considered. In particular contents of third party are marked as such. Nevertheless, if you should become aware of a copyright infringement, we ask for an appropriate reference. We will immediately remove such contents when a law breaking becomes known.

Liability for hyperlinks
The offer of the HARTMANN GROUP contains links to external web pages of a third party, on whose contents HARTMANN does not have influence. Therefore, we can give no guarantee for these foreign contents.

For the time of the linking the linked sides are examined for possible right offences. Illegal contents were not recognizable at the time of the linking. Permanent control of the linked sides is however not reasonable without concrete reference points of a law breaking. We will immediately remove such links when a law breaking becomes known.