PermaFoam® Classic

Skumförbandet med den hydrofila skumstrukturen.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

143729_PermaFoam_classic_10x10cm_application
PermaFoam Classic är ett absorberande polyuretanskumförband med en tredimensionell skumstruktur för snabb och effektiv absorption. PermaFoam Classic Border har en akrylatbaserad häftmassa.

PermaFoam® Classic

143729_PermaFoam_classic_10x10cm_application
I olika storlekar.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
8820000
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199502366
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199502373
Produktinformation 20 x 10 cm
Artikelnummer
8820020
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199502458
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199502465
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
10 x 10 cm
Artikelnummer 8820000
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199502366 4052199502373
20 x 10 cm
Artikelnummer 8820020
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199502458 4052199502465

PermaFoam® Classic Sacral

143735_PermaFoam_classic_sacral_18x18cm_application
Den specifika formen är lämplig för behandling av sakralområdet.
Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 18 x 18 cm (11;5 x 9;5)
Artikelnummer
8820110
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199502335
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199502342
Produktinformation 22;5 x 22;5 cm (13;5 x 11;5)
Artikelnummer
8820120
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199502687
Innehåll
1 kartong med 10 askar
EAN
4052199502694
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
18 x 18 cm (11;5 x 9;5)
Artikelnummer 8820110
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4052199502335 4052199502342
22;5 x 22;5 cm (13;5 x 11;5)
Artikelnummer 8820120
1 ask med 10 st 1 kartong med 10 askar 4052199502687 4052199502694

PermaFoam® Classic Tracheo

143737_PermaFoam_classic_tracheostomy_application
För behandling av ingångshål för trakestomikanyler och applicering av sonder. Med Y-slits.
 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 8 x 8 cm
Artikelnummer
8820050
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4052199502601
Innehåll
1 kartong med 24 askar
EAN
4052199502618
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
8 x 8 cm
Artikelnummer 8820050
1 ask med 10 st 1 kartong med 24 askar 4052199502601 4052199502618

Användning

PermaFoam Classic är ett sterilt absorberande polyuretanförband för behandling av måttligt till rikligt vätskande sår.

Dokument

ECDOC_100212192.pdf

DoC_PermaFoam classic_ForYou

Multimedia