HydroTac®

Det hydrofila skumförbandet med en kontaktyta av hydrogel.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

HydroTac_10x10cm_P10_packshot
Ett skumförband som har en nätstruktur av hydrogel som kontaktyta mot såret. Ovansida av polyuretan som är gasgenomsläpplig, vattentät och bakterieresistent. Skummaterialet absorberar snabbt överflödigt exsudat utan att torka ut såret. I relativt torra sår frisätter hydrogelen fukt för att skapa och bibehålla en fuktig sårmiljö som främjar granulation och epitelisering. Förbandet är mjukt och formbart, har en bra skyddande effekt och kan avlägsnas nästan smärtfritt. Finns även med vidhäftande film.

HydroTac®

143751_HydroTac_10x10cm_packshot
Tack vare en lätt självhäftande effekt har HydroTac en lätt initial häftförmåga på huden. Lämpliga produkter, t.ex. hypoallergen kirurgtejp eller fixeringsförband, bör användas för att hålla förbandet på plats under lägre perioder.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 6 cm rund
Artikelnummer
6858483
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737463
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836265
Produktinformation 6 cm rund
Artikelnummer
6858493
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737494
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836272
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6858313
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737005
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836197
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
6858323
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737036
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836203
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
6858333
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737067
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836210
Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
6858393
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737241
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500836227
Produktinformation 15 x 20 cm
Artikelnummer
6858433
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500737364
Innehåll
1 kartong med 4 askar
EAN
4049500836241
Produktinformation 20 x 20 cm
Artikelnummer
6858443
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500737395
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500836258
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
6 cm rund
Artikelnummer 6858483
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737463 4049500836265
6 cm rund
Artikelnummer 6858493
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737494 4049500836272
10 x 10 cm
Artikelnummer 6858313
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737005 4049500836197
10 x 10 cm
Artikelnummer 6858323
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737036 4049500836203
10 x 20 cm
Artikelnummer 6858333
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737067 4049500836210
15 x 15 cm
Artikelnummer 6858393
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500737241 4049500836227
15 x 20 cm
Artikelnummer 6858433
1 ask med 10 st 1 kartong med 4 askar 4049500737364 4049500836241
20 x 20 cm
Artikelnummer 6858443
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500737395 4049500836258

HydroTac® Comfort

143744_HydroTac_comfort_rectangular_application
HydroTac comfort har en häftkant av hypoallergenpolyakrylat som håller förbandet säkert på plats.

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)
Artikelnummer
6858103
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736374
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736398
Produktinformation 12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer
6858153
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736527
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736541
Produktinformation 15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer
6858173
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736589
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500736602
Produktinformation 15 x 20 cm (9 x 14)
Artikelnummer
6858213
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500736701
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736725
Produktinformation 20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer
6858223
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736732
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4049500736756
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm)
Artikelnummer 6858103
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736374 4049500736398
12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5)
Artikelnummer 6858153
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736527 4049500736541
15 x 15 cm (10 x 10)
Artikelnummer 6858173
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500736589 4049500736602
15 x 20 cm (9 x 14)
Artikelnummer 6858213
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500736701 4049500736725
20 x 20 cm (14 x 14)
Artikelnummer 6858223
1 ask med 3 st 1 kartong med 12 askar 4049500736732 4049500736756

HydroTac® Sacral

143761_HydroTac_sacral_packshot
Den specifika formen är lämplig för behandling av sakralområdet. Hypoallergen häftkant gör att förbandet sitter säkert. Inre mått i cm inom parentes.

Absorptionsdynans mått i cm inom parentes.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 22 x 22 cm (16 x 13,6)
Artikelnummer
6858283
Innehåll
1 ask med 3 st
EAN
4049500736916
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4049500736930
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
22 x 22 cm (16 x 13,6)
Artikelnummer 6858283
1 ask med 3 st 1 kartong med 6 askar 4049500736916 4049500736930

Användning

HydroTac_square_application
Används för behandling av lätt till måttligt vätskande sår under granulations- och epiteliseringsfasen, t.ex. vid bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador (upp till grad 2a) samt på tagställen efter adekvat blödningskontroll.

Dokument

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

IFU_100269596.pdf

HydroTac (comfort; concave; sacral; border multisite) IFU

Multimedia