Hydrocoll®

Det snabbabsorberande hydrokolloidförbandet för fuktig sårbehandling.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

150890_Hydrocoll_3_10x10cm_packshot
Hydrocoll är ett självhäftande, absorberande hydrokolloidförband med semipermeabel ovansida som är ogenomtränglig för vätska och bakterier. Hydrokolloiden bildar en gel när den kommer i kontakt med exsudat och skapar en fuktig sårmiljö som stimulerar granulation och epitelisering. Finns i fem olika storlekar för olika användningsområden.

Hydrocoll®

74417_Hydrocoll_3_packshot
Finns i olika storlekar för olika användningsområden.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
9009471
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500286701
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500440011
Produktinformation 7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer
9009481
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500286718
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500440028
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
9009381
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500272070
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500485128
Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
9009391
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500272087
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500439916
Produktinformation 20 x 20 cm
Artikelnummer
9009401
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500272094
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500439930
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5 x 5 cm
Artikelnummer 9009471
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500286701 4049500440011
7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer 9009481
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500286718 4049500440028
10 x 10 cm
Artikelnummer 9009381
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500272070 4049500485128
15 x 15 cm
Artikelnummer 9009391
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500272087 4049500439916
20 x 20 cm
Artikelnummer 9009401
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500272094 4049500439930

Hydrocoll® thin

Det tunna hydrokollidförbandet med låg absorptionskapacitet som med fördel kan användas under epiteliseringsfasen

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
9009531
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500286725
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500440035
Produktinformation 7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer
9009541
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500286732
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500440042
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
9009421
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500272117
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500439978
Produktinformation 15 x 15 cm
Artikelnummer
9009431
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500272124
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500439992
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5 x 5 cm
Artikelnummer 9009531
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500286725 4049500440035
7;5 x 7;5 cm
Artikelnummer 9009541
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500286732 4049500440042
10 x 10 cm
Artikelnummer 9009421
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500272117 4049500439978
15 x 15 cm
Artikelnummer 9009431
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500272124 4049500439992

Hydrocoll® concave

150632_Hydrocoll_3_concave_application
Används för behandling av häl, knä och armbåge. Den specifika formen gör den enkel att applicera och ger en säker vidhäftning.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 13;5 x 15 cm
Artikelnummer
9009461
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500284554
Innehåll
1 kartong med 8 askar
EAN
4049500284561
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
13;5 x 15 cm
Artikelnummer 9009461
1 ask med 10 st 1 kartong med 8 askar 4049500284554 4049500284561

Användning

Används för fuktig sårläkning av lätt till måttligt vätskande sår som inte är kliniskt infekterade. Särskilt lämpligt för sår med dålig läkningstendens och långvarig granulationsbildning, t.ex. bensår eller trycksår, andra gradens brännskador. Hydrocoll sacral används för trycksår i sakralområdet och Hydrocoll concave för hälar eller armbågar.

Dokument

ECDOC_100475479.pdf

AU_ManufacturerDoC_classIIa&IIb

Multimedia