Atrauman® Ag

Ett icke-vidhäftande barriärförband med elementärt silver.
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

144519_Atrauman_Ag_5x5cm_application
Atrauman Ag är ett icke-vidhäftande barriärförband som innehåller elementärt silver för behandling av icke traumatiska sår. Det tunna och mjuka materialet är lätt att applicera och ger en bra kontakt över hela sårområdet. Textilytan och impregneringsmedlet motverkar vidhäftning och gör förbandsbytet enkelt och smärtfritt för patienten samt bidrar till att motverka maceration av sårkanter.

Atrauman® Ag

144519_Atrauman_Ag_5x5cm_application
Ett icke-vidhäftande barriärförband med elementärt silver

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 5 x 5 cm
Artikelnummer
4995717
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500271349
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199257402
Produktinformation 10 x 10 cm
Artikelnummer
4995737
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500271363
Innehåll
1 kartong med 12 askar
EAN
4052199257525
Produktinformation 10 x 20 cm
Artikelnummer
4995757
Innehåll
1 ask med 10 st
EAN
4049500271387
Innehåll
1 kartong med 6 askar
EAN
4052199257563
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
5 x 5 cm
Artikelnummer 4995717
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4049500271349 4052199257402
10 x 10 cm
Artikelnummer 4995737
1 ask med 10 st 1 kartong med 12 askar 4049500271363 4052199257525
10 x 20 cm
Artikelnummer 4995757
1 ask med 10 st 1 kartong med 6 askar 4049500271387 4052199257563

Användning

För behandling av kroniska bensår, diabetessår och trycksår. Även lämplig vid akuta brännskador upp till andra graden. Atrauman Ag skall alltid kombineras med lämpligt förband ex. absorbenta eller superabsorbenta förband, skumförband eller gasväv.

Dokument

Multimedia