Peha®-instrument Hemostatiska peanger

Kirurgisk engångspeang
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

Peha®-instrument peang är instrument för engångsbruk som tillverkats av matt, borstat stål av hög kvalitet.

De bearbetas i EU och har liknande egenskaper som flergångsinstrument med många användningsområden när det gäller den avsedda prestandan, känslan och utförandet.
Peha®-instrumenten levereras i separata sterila förpackningar och har en livslängd på 5 år. Instrumenten finns alltid till hands, klara för användning och kan användas för en stor mängd olika kirurgiska ingrepp.

Peha®-instrument är inte bara praktiska att använda, utan de möjliggör även exakt hantering i samband med ingreppen.

Med hjälp av Peha® colour lock®-säkerhetsmärkning kan man på ett snabbt och pålitligt sätt skilja mellan flergångsinstrument och engångsinstrument. Den självhäftande spårbarhetsetiketten på förpackningen förenklar registreringen av uppgifter i patientjournalerna.

Genom att använda Peha®-instrument förenklar man processer, minskar arbetsbelastningen på sterilcentralen samt slipper onödiga reparationskostnader för flergångsinstrument.

Dessa egenskaper gör Peha®-instrument till ett utmärkt alternativ.

Peha®-instrument är återvinningsbara. De kasseras som stickande, skärande avfall.

Peha®-instrument peang anatomisk, rak

Pean forceps anatomic straight
Lämplig att hålla vävnad samt suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14 cm
Artikelnummer
9910404
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199218328
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199218335
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14 cm
Artikelnummer 9910404
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199218328 4052199218335

Peha®-instrument peang anatomisk, rak

Pean forceps
Lämplig som ”tvättpeang” samt hålla sutur. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 16 cm
Artikelnummer
9910464
Innehåll
1 ask med 20 st
EAN
4052199219325
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199219332
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
16 cm
Artikelnummer 9910464
1 ask med 20 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199219325 4052199219332

Användning

Peha-Instrument Peang är en steril engångs-peang avsedd för medicinska ingrepp. 

Dokument

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100394718.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I sterile

DoC_MDR_TD084_Peha-instrument_Kocher forceps surgical straight_1650

Multimedia