Patient Care

103898
Att ge kvalificerad vård handlar inte bara om vårdgivarens skicklighet och motivation utan kräver också lämpliga hjälpmedel. Därför erbjuder HARTMANN ett omfattande sortiment av produkter för personlig vård, som gör arbetet enklare och effektivare.