Peha®-instrument Kirurgiska saxar

Kirurgisk engångssax

  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

Peha®-instrument sax är instrument för engångsbruk som tillverkats av matt, borstat stål av hög kvalitet.

De bearbetas i EU och har liknande egenskaper som flergångsinstrument med många användningsområden när det gäller den avsedda prestandan, känslan och utförandet.
Peha®-instrumenten levereras i separata sterila förpackningar och har en livslängd på 5 år. Instrumenten finns alltid till hands, klara för användning och kan användas för en stor mängd olika kirurgiska ingrepp.

Peha®-instrument är inte bara praktiska att använda, utan de möjliggör även exakt hantering i samband med ingreppen.

Med hjälp av Peha® colour lock®-säkerhetsmärkning kan man på ett snabbt och pålitligt sätt skilja mellan flergångsinstrument och engångsinstrument. Den självhäftande spårbarhetsetiketten på förpackningen förenklar registreringen av uppgifter i patientjournalerna.

Genom att använda Peha®-instrument förenklar man processer, minskar arbetsbelastningen på sterilcentralen samt slipper onödiga reparationskostnader för flergångsinstrument.

Dessa egenskaper gör Peha®-instrument till ett utmärkt alternativ.

Peha®-instrument är återvinningsbara. De kasseras som stickande, skärande avfall.


Peha®-instrument Cooper sax, vass/trubbig

Operating scissors sharp/blunt straight

Lämplig att klippa suturer samt förbandsmaterial.

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14,5cm
Artikelnummer
9910814
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199218601
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199218618
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14,5cm
Artikelnummer 9910814
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199218601 4052199218618

Peha®-instrument sax Metzenbaum trubbig/trubbig, böjd

Metzenbaum scissors b/b curv 14.5cm
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14,5cm
Artikelnummer
9910846
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199581774
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199581781
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14,5cm
Artikelnummer 9910846
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199581774 4052199581781

Peha®-instrument sax Iris, rak

iris_scissors-straight
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11;5 cm
Artikelnummer
9910866
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199581811
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199581828
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11;5 cm
Artikelnummer 9910866
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199581811 4052199581828

Peha®-instrument sax Iris, böjd

Iris scissor curved 11.5 cm
Lämplig att dissekera vävnad samt klippa suturer. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 11;5 cm
Artikelnummer
9910876
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199581859
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199581866
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
11;5 cm
Artikelnummer 9910876
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199581859 4052199581866

Peha®-instrument Sax Lister

Bandage scissors
Lämplig att klippa förband. 

steril, enstycksförpackad

Produktinformation 16cm
Artikelnummer
9910902
Innehåll
1 ask med 20st
EAN
4052199225838
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199225845
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
steril, enstycksförpackad
16cm
Artikelnummer 9910902
1 ask med 20st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199225838 4052199225845

Användning

Peha-Instrument sax är en steril engångs-sax avsedd för medicinska ingrepp.


Dokument

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa; IIb; III

ECDOC_100394718.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I sterile

DoC_MDR_TD083_Peha-instrument_Operating scissors straight sharp_blunt_1628

Multimedia

Operating scissors sharp/blunt straight
Suitable for cutting threads and dressing materials, incisions as well as cutting or preparing tissue.