Compression and Support Therapy

103895
Terapeutiska bindor har ett brett användningsområde: Fixeringsbindor används för traditionell behandling av frakturer och för fixering av kroppsdelar. Kompressionsbindor är den grundläggande behandlingen av kronisk venös insufficiens och venösa bensår.