Kneipp Koupelová sůl Mindful Forest

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

47750

Kneipp Koupelová sůl Mindful Forest 60 g

Sůl do koupele

Informace o produktech Procházka lesem
číslo výrobku
8956207
Obsah
1 balení á 60 g
EAN
4008233129761
Obsah
1 karton á 12 balení
EAN
4008233129778
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sůl do koupele
Procházka lesem
číslo výrobku 8956207
1 balení á 60 g 1 karton á 12 balení 4008233129761 4008233129778

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout