bg-country-switch bg-country-switch

Politika zasebnosti

Zadnjič posodobljeno: september 2021

Izjava o varstvu zasebnosti


Za družbo PAUL HARTMANN AG (v nadaljevanju: »HARTMANN«, »mi« ali »nas«) je upoštevanje predpisov o varstvu podatkov zelo pomembno. Zato vas v nadaljevanju obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov, zlasti o namenih zadevne obdelave podatkov in obdelanih vrstah podatkov, razdeljenih po posameznih storitvah ali oblikah uporabe, ter o pravicah, ki so vam na voljo. Glede povezanih izrazov, kot sta »osebni podatki« ali »obdelava«, se sklicujemo na ustrezne opredelitve iz člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Prosimo vas, da se redno seznanjate z vsebino naše izjave o varstvu podatkov. Izjavo o varstvu podatkov bomo prilagodili takoj, ko bo to potrebno zaradi sprememb pri obdelavi podatkov, ki jo izvajamo. Obvestili vas bomo takoj, ko bodo spremembe zahtevale vaše sodelovanje (npr. soglasje) ali drugo individualno obvestilo.

Stanje: 19. 6. 2020

1. Odgovorna stranka in kontaktni podatki
Kontakt za varstvo podatkov:

PAUL HARTMANN AG
Department CFO-DPM / DPO
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
E-pošta: datenschutz@hartmann.info

Odgovorna stranka:

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Tel.: +49-7321-36-0
Faks: +49-7321-36-3636
E-pošta: info@hartmann.info

Ali imate splošna vprašanja ali komentarje v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov oziroma konkretna vprašanja glede obdelave svojih podatkov? Z veseljem vam bomo odgovorili. Na zahtevo bomo vaše osebne podatke tudi popravili, dopolnili ali izbrisali ter upoštevali vaše nadaljnje pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

2. Pravne podlage in nameni obdelave podatkov

V skladu s členoma 13 in 14 GDPR vas obveščamo o pravni podlagi naše obdelave podatkov. Če pravna podlaga ni izrecno navedena v tej izjavi o varstvu podatkov, velja naslednje:

Pravna podlaga za pridobitev soglasja sta člen 6(1)(a) in člen 7 GDPR ter člen 9(2)(a) in člen 7 GDPR (npr. pošiljanje uporabnikom prilagojenih ponudb in informacij o naših izdelkih in storitvah, ankete na naših spletnih mestih, analiza uporabe naših izdelkov, storitev in spletnih mest, personalizacija ponudb na internetu, po e-pošti, telefaksu in drugih kanalih, oglaševanje ali raziskave trga in mnenja), pravna podlaga za obdelavo za namen izvajanja naših storitev in pogodbenih ukrepov ter odgovarjanja na povpraševanja pa je člen 6(1)(b) GDPR (npr. izvajanje pogodbe in/ali storitev, obdelava plačil za nakupe in druge storitve, obdelava zaradi pritožbe, komunikacija po telefonu, e-pošti, telefaksu, prek klepeta v živo, videoklica in drugih kanalov, svetovanje), pravna podlaga za obdelavo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti je člen 6(1)(c) GDPR (npr. upoštevanje zakonsko določenih rokov hrambe), pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših zakonitih interesov pa je člen 6(1)(f) GDPR (npr. analiza in razjasnitev zlorab ali napadov na komunikacijske sisteme, legitimacija in avtentikacija; zaščita pred morebitnimi goljufivimi transakcijami ali njihova preiskava, komunikacija po telefonu, e-pošti, telefaksu, prek klepeta v živo, videoklica in drugih kanalov; pošiljanje vzorcev, premij, izdelkov in informacij, zagotavljanje uporabnikom prilagojenih ponudb in informacij o naših izdelkih in storitvah, ankete na naših spletnih mestih, personalizacija ponudb na internetu, po e-pošti, telefaksu in drugih kanalih, merjenje učinkovitosti našega oglaševanja). Če življenjski interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, je pravna podlaga člen 6(1)(d) GDPR.

3. Varnostni ukrepi

V skladu s členoma 24 in 32 GDPR sprejmemo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti glede na tveganje, ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti. Ti ukrepi vključujejo zlasti varovanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti podatkov z nadzorom fizičnega dostopa do osebnih podatkov ter njihovega dostopa, vnosa, razkritja, varovanja dostopnosti in ločevanja. Poleg tega smo vzpostavili postopke za zagotavljanje uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, izbris osebnih podatkov in odzivanje na tveganja za osebne podatke. Poleg tega varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju in izbiri strojne in programske opreme ter postopkov v skladu z načelom varstva podatkov s tehnološko zasnovo in privzetim varstvom podatkov (člen 25 GDPR).

Varnostni ukrepi vključujejo zlasti šifriran prenos podatkov med vašim brskalnikom in našim strežnikom. Varnostni ukrepi tretjih oseb vključujejo zlasti maskiranje IP (psevdonimizacija vašega IP-naslova)..

4. Sodelovanje s tretjimi osebami in obdelovalci podatkov

Če med našo obdelavo osebne podatke razkrijemo drugim osebam in podjetjem (tretjim osebam) – vključno s podjetji iz skupine –, jim jih posredujemo ali jim kako drugače omogočimo dostop do podatkov, to storimo le na podlagi zakonskega pooblastila (npr. če je prenos podatkov tretjim osebam, kot so ponudniki plačilnih storitev, potreben za izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1)(b) GDPR), če ste v to privolili, če to določa zakonska obveznost ali na podlagi naših zakonitih interesov (npr. pri uporabi zastopnikov, spletnih gostiteljev itd.).

Kadar za obdelavo osebnih podatkov na podlagi t. i. »pogodbe o obdelavi podatkov« najamemo t. i. pogodbene obdelovalce in si s tem med drugim zagotovimo potrebna pooblastila za vpliv ali nadzor v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov, to storimo na podlagi člena 28 GDPR. Pri tem pa za zakonitost obdelave podatkov še vedno odgovarjamo vam.

5. Prenosi podatkov v tretje države

Če osebne podatke obdelujemo v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če to počnemo v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali če se osebni podatki razkrijejo ali prenesejo tretjim osebam, se to zgodi le, kadar je to potrebno za izpolnitev naših (pred)pogodbenih obveznosti, na podlagi vašega soglasja, na podlagi pravne obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Na podlagi zakonskih ali pogodbenih dovoljenj obdelujemo ali prenašamo osebne podatke v tretji državi le, če so izpolnjeni posebni pogoji iz člena 44 in naslednjih členov GDPR. To pomeni, da se obdelava izvaja npr. na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana vzpostavitev ravni varstva podatkov, ki je enakovredna ravni EU, ali spoštovanje uradno priznanih posebnih pogodbenih obveznosti (t. i. »standardna pogodbena določila«).

6. Dodatne informacije za uporabnike spletnega mesta

Te informacije vas seznanjajo z vrsto, obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov v okviru naše spletne ponudbe in povezanih spletnih mest, funkcij in vsebin ter zunanjih spletnih prisotnosti, kot so naši profili v družbenih medijih (v nadaljevanju skupaj imenovani »spletna ponudba«). Dodatne informacije lahko najdete v naši »Izjavi o varstvu zasebnosti – stranke«.

6.1Piškotki, analiza, sledenje, optimizacija

Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, so večinoma na voljo v naši Politiki uporabe piškotkov. Informacije o naših tehnologijah ali tehnologijah tretjih oseb, ki se ne uporabljajo samo za zagotavljanje funkcij v naši spletni ponudbi, temveč tudi izključno ali dodatno za analizo vedenja uporabnikov, sledenje, optimizacijo naših tržnih dejavnosti ali druge namene, so vam na voljo v tej izjavi o varstvu podatkov in v naši Politiki uporabe piškotkov.

Piškotek za ponovno tržno ciljanje (re-targeting)

Na našem spletnem mestu v okviru marketinških kampanj uporabljamo t. i. »piškotek za ponovno tržno ciljanje« (v nadaljevanju: »piškotek«). Ko obiščete naše spletno mesto in se strinjate z uporabo piškotka, ga uporabimo za ugotavljanje vedenja uporabnika na našem spletnem mestu, zlasti v zvezi z izdelki in informacijami, ki ste jih poiskali na spletnem mestu. Če se vam na spletnem mestu tretje osebe prikažejo ustrezne naše oglasne strani in s klikom nanje pridete na naše spletno mesto, prejmemo informacije o tem, ali so oglasi ustrezno zanimivo oblikovani in ali so bila naša vrednotenja uspešna. Poleg tega vam bodo na spletnih mestih tretjih oseb prikazane zanimive informacije in izdelki iz naše ponudbe, ki so za vas posebej zanimivi na podlagi vašega uporabniškega vedenja.

Piškotek omogoča prepoznavanje vašega brskalnika na različnih spletnih mestih, saj informacije posreduje tretjim ponudnikom (oglaševalskim partnerjem). Piškotek se uporablja le za identifikacijo spletnega brskalnika, in ne za identifikacijo osebe. Namen piškotka je prikaz oglaševalskih priporočil na podlagi vašega uporabniškega vedenja. Oglaševalski partnerji od vas ne prejmejo nobenih osebnih podatkov in odgovornost za obdelavo podatkov s strani družbe PAUL HARTMANN AG, ki se izvaja z uporabo piškotka, nosimo izključno mi.

Na nadaljnji obseg in uporabo neosebnih podatkov s strani oglaševalskega partnerja nimamo vpliva in vas lahko o tem le obvestimo na podlagi našega znanja, tj. da oglaševalski partner prejme samo informacijo, da ste obiskali naše spletno mesto. Ali in v kolikšni meri so vam ti oglasi ponujeni na spletnih mestih tretjih oseb, je odvisno od nastavitev piškotkov na zadevnem spletnem mestu.

Za več informacij o tem, kako ravnamo s piškotki in kako lahko preprečite njihovo uporabo, preberite našo Politiko uporabe piškotkov.

6.2 Nameni obdelave podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo zlasti za naslednje namene:

Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih vsebin in funkcij; trženje, oglaševanje, odnosi z javnostmi in tržne raziskave; varnostni ukrepi; sledenje (npr. profiliranje interesov/vedenja, uporaba piškotkov); ponovno trženje; vrednotenje dejanj obiskovalcev, trženje na podlagi interesov in vedenja, profiliranje (oblikovanje profilov uporabnikov); merjenje posameznih različic (merjenje učinkovitosti tržnih ukrepov); oblikovanje ciljnih skupin (določitev ciljnih skupin za tržne namene ali zagotavljanje drugih vsebin); sledenje med napravami (obdelava podatkov uporabnikov med napravami za tržne namene).

6.3 Vrste podatkov

Obdelujemo zlasti naslednje vrste podatkov:

Podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, uporabljene storitve, interes za vsebino, čas dostopa); meta/komunikacijski podatki (npr. informacije o napravi, IP-naslovi, vrsta brskalnika); lokacijski podatki (podatki, ki označujejo lokacijo končne naprave končnega uporabnika).

6.4 Zbiranje podatkov o dostopu in dnevniških datotek

Na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f) GDPR zbiramo podatke o vsakem dostopu do strežnika, na katerem se nahaja ta storitev (t. i. dnevniške datoteke strežnika). Podatki o dostopu vključujejo pot do obiskanega spletnega mesta, povezane datoteke, datum in čas dostopa, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem dostopu, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem uporabnika, napotitveni URL (predhodno obiskana stran), IP-naslov in ponudnika iz zahtevka ter druge podatke iz glave brskalnika. Obdelava vašega IP-naslova kot osebnega podatka je potrebna zlasti za komunikacijo med vašim brskalnikom in našim strežnikom.

Informacije iz dnevniške datoteke se iz varnostnih razlogov (npr. za razjasnitev zlorab ali goljufij) hranijo šest mesecev, nato pa se izbrišejo. Podatki, katerih nadaljnja hramba je potrebna za dokazne namene, so izključeni iz izbrisa do končne razjasnitve zadevnega incidenta. Ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za uveljavljanje naših zahtevkov ali če obstaja zakonska obveznost, da to storimo v skladu s členom 6(1)(c) GDPR.

6.5 Spletna prisotnost v družbenih medijih

Spletne prisotnosti na družbenih omrežjih in platformah vzdržujemo za komunikacijo s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki, ki so tam aktivni, ter za obveščanje le-teh o naših storitvah. Pri dostopu do družbenih omrežij in platform veljajo pogoji in smernice za obdelavo podatkov zadevnega upravljavca.

Vaše osebne podatke obdelujemo, če jih posredujete na družbenih omrežjih in platformah, npr. s pisanjem člankov na naših spletnih prisotnostih, ali če nam pošljete sporočilo. Poleg tega lahko Facebook med drugim zagotovi statistične podatke in vpoglede (npr. skupno število ogledov strani, informacije »Všeč mi je«, dejavnost na strani, interakcije z objavami, ogledi videoposnetkov, doseg objav, komentarji, deljene vsebine, odzivi itd.), ki nam pomagajo razumeti vrste vaših dejanj na naših spletnih mestih. S tem lahko bolje razumemo vaše interese in preference ter npr. povečamo privlačnost člankov ali predstavitev dejavnosti ali izberemo pravi čas za objavo.

Opozarjamo, da lahko zadevni upravljavec obdeluje vaše osebne podatke zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Zaradi tega se lahko pojavijo tveganja za vas, zlasti je lahko oteženo uveljavljanje vaših pravic.

Če kliknete gumb ustreznega upravljavca, boste v ločenem oknu brskalnika preusmerjeni na našo spletno prisotnost, kjer lahko – če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun – med drugim delite ali se naročite na naše novice. S klikom gumba se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom zadevnega upravljavca. Zadevni upravljavec prejme informacije o tem, da ste obiskali naše spletno mesto, in vaš IP-naslov. Ta upravljavec lahko zbira dodatne osebne podatke od tistega trenutka, ko uporabite njegove ponudbe. Poleg tega lahko zadevni upravljavec vaš obisk našega spletnega mesta pripiše vam in vašemu uporabniškemu računu, če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun.

Vaši osebni podatki se lahko tudi nadalje obdelujejo za namene tržnih raziskav in oglaševanja. To pomeni, da je mogoče ustvariti profile na podlagi vaše uporabe ter iz tega izhajajočih preferenc in interesov. Takšne profile lahko npr. uporabimo za nameščanje ustreznih oglasov v našo spletno prisotnost ali v druge spletne prisotnosti ali na spletna mesta na podlagi ugotovljenih interesov. Piškotki se namestijo in shranijo v vaši končni napravi, z njihovo pomočjo pa se lahko zbirajo osebni podatki o uporabi in se združujejo za nadaljnjo obdelavo – za ugotavljanje vaših interesov. Zbiranje in združevanje teh osebnih podatkov se lahko – zlasti če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun – izvaja tudi v več končnih napravah, ki jih uporabljate.

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito predstavitev informacij in dejavnosti ter neposredno komunikacijo z vami v zvezi z našo spletno ponudbo v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

Če boste želeli informacije ali uveljavljati druge pravice, ki so vam na voljo, se obrnite neposredno na zadevnega upravljavca. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo namreč samo zadevni upravljavci, ki vam lahko zagotovijo ustrezne informacije in sprejmejo nadaljnje ukrepe, če je to potrebno. Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic, ki so vam na voljo, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Opis obdelave podatkov, ki jo izvaja zadevni upravljavec, in zahteve za izvedbo zavrnitve (opt-out) so na voljo v informacijah zadevnega upravljavca:

Ponudnik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://www.facebook.com/about/privacy/

Spletno mesto z informacijami o vpogledih:https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Zavrnitev:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Ponudnik: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska

Politika zasebnosti:https://twitter.com/de/privacy

Zavrnitev:https://twitter.com/personalization

Ponudnik: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA

Politika zasebnosti:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zavrnitev:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Ponudnik: XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Nemčija

Politika zasebnosti:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Ponudnik: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA

Politika zasebnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Ponudnik: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://help.instagram.com/519522125107875

6.6 Povezave

Na naših spletnih mestih ne uporabljamo vtičnikov družbenih omrežij, ki zbirajo osebne podatke. Na naših spletnih mestih uporabljamo samo povezave do družbenih omrežij. S tem preprečimo, da bi se osebni podatki naših uporabnikov ob obisku naših spletnih mest brez njihove vednosti posredovali družbenim omrežjem. Povezave se povežejo z našo spletno prisotnostjo v zadevnem družbenem omrežju izključno na zahtevo – tj. šele potem, ko uporabnik klikne povezavo. Po kliku povezave se IP-naslov in splošne informacije iz glave uporabnikovega brskalnika prenesejo v zadevno družbeno omrežje. To družbeno omrežje lahko zbira dodatne osebne podatke od tistega trenutka, ko uporabite njegove ponudbe. Če ste npr. prijavljeni v svoj račun, lahko Facebook vaš obisk poveže z vašim računom. Naj poudarimo, da ne poznamo vsebine osebnih podatkov, ki se posredujejo v nadaljevanju postopka, niti kako se uporabljajo na teh družbenih omrežjih.

Zgoraj opisane povezave se uporabljajo za naslednja družbena omrežja:

Ponudnik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://www.facebook.com/about/privacy/

Ponudnik: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska

Politika zasebnosti:https://twitter.com/de/privacy

Ponudnik: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA

Politika zasebnosti:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ponudnik: XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Nemčija

Politika zasebnosti:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Ponudnik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://help.instagram.com/519522125107875/

7. Stik z nami

Ko stopite v stik z nami (prek kontaktnega obrazca, telefona, telefaksa, pošte ali e-pošte), se bodo vaši osebni podatki obdelovali za namen obravnave vašega povpraševanja in njegove obdelave v skladu s členom 6(1)(b) in (f) GDPR. Podatki, ki so v kontaktnem obrazcu označeni kot obvezni, so potrebni za obdelavo vašega povpraševanja.

Povpraševanja praviloma izbrišemo najpozneje tri mesece po njihovem prejemu, če smo nanje že odgovorili. Če je treba upoštevati zakonske obveznosti hrambe, se izbrišejo po njihovem izteku.

8. Komentarji in poročila

V naši spletni ponudbi imamo bloge z možnostjo komentiranja. Pri funkciji komentiranja se poleg vašega komentarja shranijo tudi podatki o času nastanka komentarja, vaš e-poštni naslov in, če niste anonimni, vaše izbrano uporabniško ime. Komentarji ostanejo v blogu, dokler se ta vodi ali dokler ne zahtevate njihovega izbrisa.

Če napišete komentar, se bo vaš IP-naslov skupaj s časom nastanka komentarja shranil za šest mesecev na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6(1)(f) GDPR, nato pa bo izbrisan. To počnemo zaradi naše varnosti, saj se v nekaterih primerih v komentarjih pojavljajo nezakonite vsebine (npr. žaljive vsebine, prepovedana politična propaganda itd.), ki zahtevajo razjasnitev, zlasti določitev identitete avtorja. Komentarje z omenjeno vsebino bomo takoj izbrisali. Če je nadaljnja hramba vašega IP-naslova in časa nastanka zadevnega komentarja potrebna za namene dokazovanja, so ti (osebni) podatki izključeni iz izbrisa do končne razjasnitve zadevnega incidenta. Ti (osebni) podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za uveljavljanje naših zahtevkov ali če obstaja zakonska obveznost, da to storimo v skladu s členom 6(1)(c) GDPR.

11. Newsletter

V nadaljevanju vas obveščamo o vsebini našega glasila, o postopku registracije, pošiljanja in statističnega vrednotenja ter o vaši pravici do ugovora. Ko se naročite na naše glasilo, se strinjate z njegovim prejemanjem in opisanimi postopki.

Vsebina glasila: E-pošto in druga (elektronska) obvestila z oglaševalskimi informacijami (v nadaljevanju: »glasilo«) pošiljamo le z vašim soglasjem ali na podlagi zakonskega dovoljenja. Kadar je vsebina glasila posebej preoblikovana v okviru prijave nanj, se za soglasje upošteva ta vsebina. Poleg tega naša glasila vsebujejo informacije o naših izdelkih, ponudbah, promocijah in našem podjetju.

Glasila pošiljamo mi ali ponudnik storitev, kadar je to potrebno.

Beleženje dvojne privolitve in sprememb: Prijava na naše glasilo poteka po t. i. postopku dvojne privolitve (Double-Opt-In-Procedure). To pomeni, da boste po prijavi prejeli e-poštno sporočilo s prošnjo za potrditev prijave. Potrditev je potrebna, da se prepreči možnost prijave s tujim e-poštnim naslovom. Prijave na glasilo se beležijo, s čimer se omogoči dokazovanje postopka prijave v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje časa prijave in potrditve ter IP-naslova. Beležijo so tudi spremembe vaših (osebnih) podatkov, ki jih hrani ponudnik storitev pošiljanja.

Ponudnik storitev pošiljanja lahko v skladu s svojimi informacijami vaše (osebne) podatke uporablja v psevdonimni obliki, tj. brez povezave s posameznim uporabnikom, in sicer za optimizacijo in izboljšanje svojih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in predstavitve glasil ali za statistične namene, da ugotovi, iz katerih držav prihajajo prejemniki. Pri tem pa ponudnik storitev pošiljanja vaših (osebnih) podatkov ne uporablja, da bi vam sam pisal ali da bi posredoval vaše (osebne) podatke tretjim osebam.

Podatki za prijavo: Če se želite naročiti na glasilo, morate samo vnesti svoj e-poštni naslov. Neobvezno, za osebni stik, lahko vpišete tudi svoje ime in priimek.

Merjenje učinkovitosti: Glasila vsebujejo t. i. »spletni svetilnik«. To je datoteka v velikosti slikovne pike, ki se ob odprtju glasila pridobi s strežnika ponudnika storitev e-pošte. V okviru tega pridobivanja se najprej zberejo tehnični podatki, kot so podatki o brskalniku in vašem sistemu, pa tudi vaš IP-naslov in čas pridobivanja. Ti podatki se uporabljajo zlasti za tehnične izboljšave storitev in ugotavljanje vaših bralnih navad. Statistične raziskave vključujejo tudi ugotavljanje, ali so bila glasila odprta, kdaj so bila odprta in katere povezave so bile kliknjene. Ti podatki se lahko pripišejo vam iz tehničnih razlogov.

Pošiljanje glasila in merjenje uspešnosti temeljita na vašem soglasju v skladu s členom 6(1)(a) in členom 7 GDPR v povezavi s 3. točko drugega odstavka 7. člena nemškega zakona proti nelojalni konkurenci (UWG). Postopek prijave se beleži na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6(1)(f) GDPR in služi kot dokaz vašega soglasja za prejemanje glasila.

Preklic: Prejemanje našega glasila lahko kadar koli prekličete. Povezava za preklic prejemanja našega glasila je na koncu vsakega glasila. Vaši (osebni) podatki bodo v primeru preklica izbrisani.

10. Vključevanje storitev in vsebin tretjih oseb

V naši spletni ponudbi uporabljamo vsebine ali storitve tretjih oseb. To poteka na podlagi naših zakonitih interesov (interes za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) GDPR) ali na podlagi vašega soglasja v skladu s členom 6(1)(a) GDPR. To pomeni, da vključujemo vsebine in storitve tretjih oseb, kot so videoposnetki ali pisave (v nadaljevanju enotno imenovane »vsebine«). Tretji ponudniki morajo zato poznati vaš IP-naslov, saj brez tega ne morejo poslati vsebin v vaš brskalnik. IP-naslov je zato potreben za prikaz vsebin. Tretje osebe lahko za statistične ali tržne namene uporabljajo tudi t. i. oznake slikovnih pik (nevidne grafike, imenovane tudi »spletni svetilniki«). Oznake slikovnih pik se lahko uporabljajo za ocenjevanje informacij, kot je promet obiskovalcev na spletnem mestu. Psevdonimni podatki se lahko shranjujejo tudi v piškotkih na vaši napravi in lahko vsebujejo tehnične podatke o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvenih spletnih mestih, času obiska in druge podrobnosti o uporabi naše spletne ponudbe ter se lahko povezujejo s takimi podatki iz drugih virov.

V naslednji predstavitvi smo pripravili pregled tretjih ponudnikov skupaj z vsebinami, ki jih ponujajo, in povezavami do njihovih izjav o varstvu podatkov, ki lahko vsebujejo dodatne informacije o obdelavi podatkov in informacije o ugovoru. V Politiki uporabe piškotkov je navedenih še več tretjih ponudnikov.

Ponudnik: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska

Politika zasebnosti:https://twitter.com/de/privacy

Zavrnitev:https://twitter.com/personalization

Ponudnik: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA

Politika zasebnosti:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zavrnitev:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

V naši spletni ponudbi uporabljamo orodje za konverzijo »LinkedIn Insight Tag«. Orodje v vašem spletnem brskalniku ustvari piškotek, ki omogoča zbiranje podatkov. LinkedIn na podlagi zbranih podatkov pripravi anonimna poročila o ciljni skupini spletnega mesta in nam jih da na voljo. Pokaže nam tudi učinkovitost prikaza. Poleg tega LinkedIn ponuja tudi možnost ponovnega tržnega ciljanja prek oznake Insight Tag. Te podatke lahko uporabimo za prikaz ciljnega oglaševanja zunaj naše spletne ponudbe, ne da bi vas identificirali.

Ponudnik: XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Nemčija

Politika zasebnosti:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Ponudnik: (YouTube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

Politika zasebnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Zavrnitev:https://adssettings.google.com

V naše spletne ponudbe smo vključili komponente YouTuba. YouTube omogoča brezplačno objavo videoposnetkov ter njihovo brezplačno gledanje, ocenjevanje in komentiranje. S priklicem posameznih strani naših spletnih ponudb, na katere so vključene vsebine YouTube, se vzpostavi povezava z YouTubom, da se prenesejo potrebni elementi za prikaz ustreznega videoposnetka. Pri tem YouTube ali upravljavsko podjetje Google prejme informacije o tem, katero podstran v naših spletnih ponudbah je zadevni uporabnik priklical. Posredujejo se tudi dodatne informacije, kot so IP-naslov, uporabljeni brskalnik, informacije o operacijskem sistemu in tehnični napravi ter datum in trajanje obiska. Če je uporabnik ob obisku naših spletnih ponudb z isto napravo prijavljen v YouTube, ga ta prepozna tako, da prikliče stran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. To se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne videoposnetek YouTube ali ne. Te informacije lahko YouTube ali Google združi in pripiše profilu zadevnega uporabnika, razen če so bili elementi vključeni v »način zasebnosti«. Če je to mogoče, vedno uporabljamo »način zasebnosti«.

Ponudnik: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://help.instagram.com/519522125107875

Ponudnik: Tumblr, Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, ZDA

Politika zasebnosti:https://www.tumblr.com/privacy/de

Ponudnik: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Politika zasebnosti:https://www.facebook.com/about/privacy/

Zavrnitev:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

S Facebookovo slikovno piko lahko Facebook določi obiskovalce naše spletne ponudbe kot ciljno skupino za predstavitev oglasov (t. i. »Facebookovi oglasi«). V skladu s tem uporabljamo Facebookovo slikovno piko za prikazovanje naročenih Facebookovih oglasov samo tistim uporabnikom na Facebooku in v okviru storitev s Facebookom sodelujočih partnerjev (t. i. »Audience Network«, https://www.facebook.com/audiencenetwork/), ki so prav tako pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo oziroma imajo določene značilnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, ugotovljeno na podlagi obiskanih spletnih mest), ki jih posredujemo Facebooku (t. i. »Custom Audiences«). S Facebookovo slikovno piko želimo tudi zagotoviti, da naši Facebookovi oglasi ustrezajo potencialnemu zanimanju uporabnikov in ne delujejo kot nadlegovanje. Facebookova slikovna pika nam omogoča tudi spremljanje učinkovitosti Facebookovih oglasov za statistične namene in tržne raziskave, saj z njo lahko preverjamo, ali so bili uporabniki po kliku Facebookovega oglasa preusmerjeni na naše spletno mesto (t. i. »merjenje konverzije«).

Ponudnik: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA

Politika zasebnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=de

Zavrnitev:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V okviru naših spletnih ponudb uporabljamo Google Universal Analytics in njegovega naslednika Google Analytics 4. Piškotki Google Universal Analytics in Google Analytics 4 se uporabljajo za beleženje sej obiskovalcev in vedenjskih podatkov za analitična poročila. To nam omogoča pridobivanje informacij glede uporabe naših ponudb na različnih napravah (med napravami) in izboljšanje uporabniške prijaznosti naših ponudb na podlagi pridobljenih rezultatov. V ta namen se uporabljajo psevdonimizirani uporabniški profili, ki ne prejemajo osebnih podatkov, kot so imena ali e-poštni naslovi, in se ne posredujejo Googlu. Google te podatke uporablja za vrednotenje uporabe naših spletnih ponudb in pripravo poročil o dejavnostih v okviru naših spletnih ponudb ter da nam zagotavlja nadaljnje storitve, povezane z uporabo naših spletnih ponudb. Obdelani podatki se lahko uporabijo za ustvarjanje psevdonimnih uporabniških profilov. Uporabljamo Google Universal Analytics in Google Analytics 4 z aktivirano anonimizacijo IP (tj. s funkcijo anonymizeIP). To pomeni, da Google skrajša IP-naslov uporabnika v državah članicah EU ali drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se celoten IP-naslov prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. IP-naslov, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, se ne združi z drugimi Googlovimi podatki. Uporaba anonimizacije IP ne pomeni popolne anonimizacije, saj se kljub temu zbirajo dodatni podatki o uporabi (npr. identifikacijske lastnosti, ki omogočajo tudi povezavo z obstoječim Googlovim računom). Piškotki so veljavni 2 oziroma 14 mesecev.

11. Izbris, anonimizacija in hramba

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, bomo izbrisali v skladu s členom 17 GDPR. Če v okviru te izjave o varstvu podatkov ni izrecno navedeno drugače, bodo osebni podatki, ki jih hranimo, izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za predvideni namen, še posebej pa ni nobenih zakonskih obveznosti hrambe, ki bi preprečevale izbris. Če osebni podatki niso izbrisani, ker je njihova obdelava potrebna za druge in zakonsko dopustne namene, se obdelava omeji. To pomeni, da so osebni podatki blokirani in se ne obdelujejo za druge namene.

Namesto da bi vaše osebne podatke izbrisali, jih bomo po potrebi anonimizirali tako, da jih v prihodnosti nikakor ne bo več mogoče pridobiti.

V skladu z zakonskimi zahtevami hramba traja šest let v skladu s členom 257(1) nemškega trgovinskega zakonika (HGB) (poslovne knjige, zaloge, začetne bilance, letni računovodski izkazi, komercialni dopisi, računovodske listine itd.) in deset let v skladu s členom 147(1) nemškega davčnega zakonika (AO) (knjige, evidence, poslovna poročila, računovodske listine, komercialni in poslovni dopisi, dokumenti, pomembni za obdavčitev, itd.).

12. Vaše pravice

You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data in accordance with Art. 7 (3) GDPR at any time with effect for the future. Processing that has taken place before the withdrawal therefore remains lawful

In accordance with Art. 15 GDPR, you can request information about your personal data processed by us.

In accordance with Art. 16 GDPR, you can demand the immediate correction of incorrect or incomplete personal data stored by us.

In accordance with Art. 17 GDPR, you can request the deletion of your personal data stored with us in accordance with the conditions stated there, unless legally prescribed retention periods prevent immediate deletion (cf. Art. 17 (3) GDPR) and/or another case of Art. 17 (3) GDPR exists and/or a new purpose justifies further processing.

In accordance with Art. 18 (1) GDPR, you can demand the restriction of data processing if one or more conditions in accordance with Art. 18 (1) GDPR lit. a to d apply.

In accordance with Art. 20 (1) GDPR, you can receive the personal data processed by us in a structured, common and machine-readable format and transfer this data to another responsible person without hindrance by us.

In addition, you can lodge an objection to the processing of your personal data in accordance with Art. 21 (1) GDPR. In the event of an objection, we will stop processing your personal data. However, the right of objection only applies if special circumstances arise from your personal situation. In addition, compelling reasons worthy of protection that speak in favour of processing may prevail. Furthermore, certain processing purposes may conflict with your right of objection.

According to Article 21 (2) GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing at any time and without further conditions. This also applies to profiling, insofar as it relates to such direct advertising. If you lodge an objection, your personal data will no longer be processed for these purposes (cf. Art. 21 (3) GDPR).

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you also have the right to appeal to the competent supervisory authority (cf. Art. 77 GDPR) if you believe that the processing of your data violates data protection regulations. In this context, however, we would ask you to address a possible complaint to us first. We will then attempt to remedy the situation as quickly and effectively as possible.

To exercise your data subject rights, please use this form.