couple smiling looking at something pink background couple smiling looking at something pink background
Osebno zdravstveno varstvo

Samotestiranje – prihajajoča revolucija v zdravstvenem varstvu

Tehnologija revolucionira osebno zdravstveno varstvo in bo to še naprej počela z večjo natančnostjo in pametnejšim merjenjem. Izvedite več.

Tehnološki napredek in vse večja vloga digitalnih storitev spreminjajo način delovanja družbe. Prinašajo spremembe in priložnosti za vse industrije, še posebej zdravstveno varstvo. Vendar pa je industrija zdravstvenega varstva daleč od popolne digitalizacije in čeprav gre za izkoriščanje potenciala ogromnega trga, na njem ostaja pomanjkanje prave vrednosti za bolnike.

Kako digitalna tehnologija pospešuje samopregledovanje in samomerjenje

Porast cenovno dostopnih pametnih merilnikov in prodor pametnih telefonov je privedel do povečanja samomeritev s preprosto biometriko ali aplikacijami za fitnes. Ampak pametnejše in natančnejše ko postajajo te aplikacije, več priložnosti se pojavlja znotraj zdravstvenega varstva, na primer, razširitev samomeritev na krvni tlak, krvni sladkor in utrip srca, če jih naštejemo le nekaj.

Prednosti samopregledovanja

Nosljiva tehnologija omogoča stalen dotok osebnih podatkov in njihovo zbiranje brez kakršnega koli truda s strani potrošnika. To je pripeljalo do povečanega zanimanja med potrošniki za svoje osebne podatke in njihov vpliv na njihovo trenutno in bodoče zdravje. 46 odstotkov ljudi, ki spremlja svoje zdravje, pravi, da je to spremenilo njihov splošni pristop k ohranjanju svojega ali zdravja nekoga, za kogar skrbijo. (“Pew Internet & American Life Project, ‘Tracking for Health’, 2013”). Anketa o odnosu potrošnikov do tehnologije zdravstvenega varstva je ugotovila, da je 25 odstotkov anketirancev odgovorilo, da uporabljajo spletne strani in tehnologije (z zdravstvenimi informacijami) tako pogosto, kot obiskujejo zdravnika. Približno isti odstotek pa je odgovoril, da jih uporablja namesto obiska zdravnika.

 • 65 odstotkov vseh nemških bolnikov poišče svoje simptome na Googlu in preveri zdravnikove diagnoze (“Zweitmeinungsverfahren aus Patientensicht“, Študija Klinike Asklepiosk, 2015; http://www.presseportal.de/pm/65048/2891494)
 • 17 odstotkov jih priznava, da si skušajo sami postaviti diagnozo, da jim ne bi bilo treba obiskati zdravnika (Gesundheitsstudie 2012, MSL).
  Poleg zagotavljanja natančne dokumentacije za obveščanje potrošnikov o njihovem zdravju lahko samomerjenje pomaga zaznati simptome in znake v zgodnji fazi.

Možnosti, ki jih ponuja samotestiranje

 • Individualno prilagajanje zdravljenja:
  Z dostopom do trajnih osebnih podatkov si lahko zdravniki bolj poglobljeno ogledajo zdravstveno zgodovino svojih bolnikov.

 • Zgodnje odkrivanje bolezni in njihovo učinkovitejše preprečevanje. To je še posebej pomembno za odkrivanje prikritih morilcev, kot sta visok krvni tlak ali mejna sladkorna bolezen, saj lahko samomerilne naprave izmerijo temperaturo, krvni sladkor, krvni tlak ali podobne osnovne zdravstvene podatke. To prinaša trajne implikacije za prediktivno in preventivno medicino. Nosljive in mobilne tehnologije utirajo pot naprednim senzorjem, ki potrošnikom omogočajo globlja spoznanja in jih spodbujajo k izbiranju bolj zdravega življenjskega sloga. Tehnologija lahko deluje kot motivator/osebni trener. Ti senzorji bodo ljudem omogočili, da lažje skrbijo zase v primeru lažjih težav, preden zbolijo.

 • Širitev zdravstvene infrastrukture
  Starajoča se družba in vse bolj naseljena urbana območja stopnjujejo pritisk na število zdravnikov tako v mestih kot na podeželju. Tehnologija omogoča zdravstvenim ustanovam preskrbljenost tudi tam, kjer medicinski infrastrukturi spodleti. To je še posebej pomembno za velika področja sveta, kjer je omejen dostop do zdravnikov. Samopregledovanje bi lahko odigralo vlogo pri zapiranju teh infrastrukturnih vrzeli.
A mother and her daughter are standing on a field, smiling at each other. The daughter wrapped an arm around her mother’s shoulder, while the mother is holding a phone in her hand.

Omejitve samotestiranja

Medtem ko tehnologija nedvomno ponuja bogato podporo v smislu podatkov, ostaja zaupanje še vedno ključni dejavnik zdravstvenega varstva. Nobena tehnologija ne more nadomestiti izkušnje obiska zdravnika ali prejemanja lokalnega zdravljenja. Še več, samotestiranje zagotovi podatke, vendar nikoli spoznanj. Da bi pridobili resnično razumevanje bolnikovega zdravja, je podatke treba analizirati in tolmačiti.

Posledice samopregledovanja za zdravstveno varstvo

Samotestiranje predstavlja premik v paradigmi zdravstvenega varstva, saj bolnikom omogoča prevzemanje močnejše vloge znotraj odnosa bolnik–zdravnik. To je pripeljalo do nekaj oklevanja in nenaklonjenosti vključevanju teh orodij v postopke zdravstvenega varstva. Namesto da zapira svoj um pred obetom sprememb, mora industrija zdravstvenega varstva poiskati način za sodelovanje s tehnologijo, da lahko poveča število prihajajočih možnosti. Tehnologija lahko, na primer, razbremeni zdravstvene delavce zamudnega testiranja in merjenja ter sprosti njihov čas za bolj ciljno usmerjeno nego.

Povzetek

Samotestiranje mora biti zasnovano na zanesljivi in visokokakovostni tehnologiji, da lahko zagotovi zaupanja vredne rezultate in podatke. Medtem ko ne more niti ne bi smela nadomestiti strokovnega znanja zdravnika, lahko odigra pomembno vlogo pri merjenju v domačem okolju in odkrivanju bolezni v zgodnji fazi ter tako koristi preventivni in prediktivni medicini.
Tehnologija ne more nadomestiti zdravljenja, lahko pa pomaga pripeljati pravo zdravljenje k pravim bolnikom. Vizualizacija podatkov ima pomembno vlogo, da pomaga uporabnikom pri sprejemanju bolj utemeljenih odločitev, vendar je podatke še vedno treba analizirati, da bi prišli do pomembnih spoznanj.